Henrico van Roekel is promovendus en vanaf september universitair docent bij het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). Hij bestudeert werknemers in de publieke sector vanuit gedragswetenschappelijk perspectief. Dit omvat onder andere hoe leiderschap en het gebruik van gedragsinzichten het welzijn van werknemers en de gelijke behandeling van cliënten/burgers beïnvloeden.

Henrico gebruikt vooral experimentele methoden (zoals veld, survey en natuurlijke experimenten). Zijn onderzoek is gepubliceerd in verschillende tijdschriften zoals Behavioural Public Policy, Public Management Review en Educational Research Review, en uitgelicht in verschillende media, zoals Behavioral Scientist, het NRC en BNR.

Als bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde draagt Henrico bij aan het toegankelijk maken van bestuurskundig onderzoek voor algemeen publiek. In 2022 was hij visiting scholar (en sindsdien affiliated scholar) bij The People Lab aan de Harvard Universiteit (Boston, MA). 

Contact: h.vanroekel@uu.nl.