"Europa is ondenkbaar zonder de Duitstalige culturen. Daarom is het belangrijk dat studenten oude en recente Duitstalige literaire teksten bestuderen, uiteraard in relatie met andere cultuuruitingen. Daardoor ontwikkelen ze de houding, kennis, vaardigheden en het kritische bewustzijn om in een meertalig Europa goed te kunnen functioneren. Onze studenten hebben een streepje voor op de arbeidsmarkt."

Ewout van der Knaap is hoogleraar Duitstalige literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Hij is afdelingshoofd van de afdeling Duitse taal en cultuur en actief binnen de Master Talenonderwijs en Communicatie. Hij verzorgt onderwijs en onderzoek met name op het gebied van Duitstalige letterkunde, herinneringscultuur en literatuuronderwijs.

Projecten
Hij is betrokken bij het Erasmus+ project Lehrkompetenzentwicklung für extensiven Leseunterricht (LEELU) dat is gewijd aan de implementatie van het concept vrij lezen in de bovenbouw Duits van het voortgezet onderwijs. Hij is samensteller en hoofdredacteur van de literatuurdidactische catalogus voor Duits https://www.lezenvoordelijst.nl/duits/

Activiteiten
Hij is actief als gespreksleider van talrijke literaire lezingen, o.a. Hans Magnus Enzensberger, Robert Menasse, Wladimir Kaminer, Dagmar Leupold, SAID, Wilhelm Genazino, Eva Menasse, Thomas Brussig, Herta Müller, Thomas Lehr, Peter Stamm, Jenny Erpenbeck, Vea Kaiser, Lutz Seiler, Necati Öziri.
Publicaties
Zie onder het menu voor een complete lijst van boeken en andere publicaties.

Onderwijsvideo's

Leeropdracht
Duitstalige literatuur en cultuur
Oratiedatum
06-10-2021