Ferry de Jong is hoogleraar straf- en strafprocesrecht. Hij is voorzitter van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (WPI) - de afdeling Strafrecht van het departement Rechtsgeleerdheid - dat onderdak biedt aan de secties Strafrecht, Criminologie en Forensische Psychiatrie en Psychologie. Hij verzorgt onderwijs in verscheidene strafrechtelijke curriculumonderdelen van zowel de bachelor Rechtsgeleerdheid als de master Strafrecht en is verbonden aan het departementale onderzoeksprogramma van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL). Zijn onderzoek is in hoofdzaak gericht op de kernleerstukken en theoretische grondslagen van het commune materiële strafrecht en strafprocesrecht. Hij is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag.

 

 

Leeropdracht
Straf- en strafprocesrecht
Oratiedatum
14-01-2016