Prof. dr. Ferry de Jong
f.dejong1@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-16 04:27:12


Leeropdracht
Straf- en strafprocesrecht
Benoemingsdatum 01-06-2014
Oratiedatum 14-01-2016
Profiel

Voorzitter van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht (WPI).

Voorzitter van Utrecht Law College (ULC, SiriusTilia).

Onderzoeker bij het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall).

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
hermeneutiek
strafrechtsfilosofie
Gegenereerd op 2018-08-16 04:27:12
Curriculum vitae

Ferry de Jong studeerde Nederlands recht en Scandinavische taal- en letterkunde (cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij promoveerde in Utrecht op 25 september 2009 cum laude op een strafrechtsdogmatisch en filosofisch onderzoek naar de begrippen opzet, schuld en daderschap in het Nederlandse strafrecht. Daarna was hij aan het Willem Pompe Instituut te Utrecht verbonden als universitair docent strafrecht en strafprocesrecht.

In het voorjaarssemester van 2011 was hij als Visiting Scholar verbonden aan het Center for Law and Philosophy van Columbia Law School in New York.

Sinds 1 juni 2014 is hij hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen.

Gegenereerd op 2018-08-16 04:27:12
Alle publicaties
  2018 - Artikelen
de Jong, F. (2018). Straf, stoornis en ideologie, of: de toekomst van de twintigste-eeuwse strafrechtsgeschiedenis in Nederland. Delikt en Delinkwent, 48 (1), (pp. 1-11) (11 p.).
  2018 - Boekdelen / hoofdstukken
de Jong, F. (2018). Mensbeelden in strafrecht en forensische psychiatrie. In F. de Jong, M. Liem & J. van Mulbregt (Eds.), Daad, dader en deskundige. Liber amicorum prof. dr. Frans Koenraadt (pp. 407-420). Den Haag: Boom Juridisch.
  2018 - Boekredactie
de Jong, F., Liem, M. & van Mulbregt, J.M.L. (2018). Daad, dader en deskundige. Liber amicorum prof. dr. Frans Koenraadt. (502 p.). Den Haag: Boom Juridisch.
  2017 - Artikelen
de Jong, F. (2017). Responsabilisering in het Nederlandse straf-, sanctie- en detentierecht. Ars aequi, 66 (7-8), (pp. 640-652) (13 p.).
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
de Jong, F. (2017). Late-modern Complexities and the Need for Critical Legal Scholarship - Some Thoughts in Relation to Professor Scott Veitch's Lecture. In U. de Vries & J. Fanning (Eds.), Law in the Risk Society (pp. 61-81) (21 p.). The Hague: Eleven international publishing.
  2017 - Invited talk
de Jong, F. (01-06-2017) Invited speaker Stichting MENS (Mens en Strafrecht) Strafrecht en stoornis: strafrechtelijk perspectief
de Jong, F. (29-09-2017) Invited speaker University of Luxembourg The Presumption of Innocence: from its Philosophical Foundations to an EU Legal Framework
  2016 - Artikelen
de Jong, F. (2016). De wilde eend van Henrik Ibsen: criminologische en strafrechtelijke implicaties. Strafblad, 14 (6), (pp. 451-461) (11 p.).
de Jong, F. & van Lent, L. (2016). The Presumption of Innocence as a Counterfactual Principle. Utrecht Law Review, 12 (1), (pp. 32-49) (18 p.).
de Jong, F. & Sikkema, E. (2016). Zeven stellingen over causaliteit in het strafrecht. Delikt en Delinkwent, 46 (10), (pp. 814-841) (28 p.).
  2016 - Boeken
de Jong, F. & Kelk, C. (2016). Studieboek materieel strafrecht. (724 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
  2016 - Inaugurele rede
de Jong, F. (14-01-2016). Symbolic and Diabolic Forces in Criminal Law / Symbolische en diabolische krachten in het strafrecht. (52 p.). The Hague: Boom Juridische Uitgevers.
  2016 - Boekbesprekingen
de Jong, F. (2016). Boekbespreking: H.D. Wolswijk, Plegen en/of deelnemen (oratie Rijksuniversiteit Groningen), Deventer: Wolters Kluwer 2015. Delikt en Delinkwent, 46 (9), (pp. 744-751) (8 p.).
  2016 - Membership of committee
de Jong, F. (16-02-2016) Member Research evaluation, Faculty of Law (Event) Research evaluation
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
de Jong, F. & Kelk, C. (2015). Overarching Thought: Criminal Law Scholarship in Utrecht. In F. de Jong, J.A.E. Vervaele, M.M. Boone, C. Kelk, F.A.M.M. Koenraadt, F.G.H. Kristen, D. Rozenblit & E. Sikkema (Eds.), Overarching Views of Crime and Deviancy - Rethinking the Legacy of the Utrecht School (pp. 21-88) (68 p.). The Hague: Eleven International Publishers.
de Jong, F. (2015). Postscript. In F. de Jong, J.A.E. Vervaele, M.M. Boone, C. Kelk, F.A.M.M. Koenraadt, F.G.H. Kristen, D. Rozenblit & E. Sikkema (Eds.), Overarching Views of Crime and Deviancy - Rethinking the Legacy of the Utrecht School (pp. 589-605) (17 p.). Eleven International Publishers.
de Jong, F. (2015). Prologue. In F. de Jong, J.A.E. Vervaele, M.M. Boone, C. Kelk, F.A.M.M. Koenraadt, F.G.H. Kristen, D. Rozenblit & E. Sikkema (Eds.), Overarching Views of Crime and Deviancy - Rethinking the Legacy of the Utrecht School (pp. 1-18) (18 p.). Eleven International Publishers.
  2015 - Boekredactie
Vervaele, J.A.E., de Jong, F., Boone, M.M., Kelk, C., Koenraadt, F.A.M.M., Kristen, F.G.H., Rozenblit, D. & Sikkema, E. (01-10-2015). Overarching views of Crime and Deviancy - Rethinking the Legacy of the Utrecht School. (612 p.). Eleven International Publishers.
  2015 - Websites / portals
  2015 - Conference
de Jong, F. (01-10-2015) Organiser Het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen - Verleden, Heden en Toekomst Utrecht (01-10-2015) Het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen - Verleden, Heden en Toekomst
  2014 - Artikelen
Engelhard, Esther, van den Broek, Berthy, de Jong, Ferry, Keirse, Anne & de Kezel, Evelien (2014). Let’s Think Twice before We Revise! ‘Égalité’ as the Foundation of Liability for Lawful Public Sector Acts. Utrecht Law Review, 10 (3), (pp. 55-76) (22 p.).
de Jong, Ferry (2014). Victima sacra? Over cynisme, ideologie en kritiek in het strafrecht. Ars aequi, 63 (09), (pp. 598-600) (3 p.).
  2014 - Websites / portals
de Jong, F. (27-12-2014). Nationale wetenschapsagenda.
  2014 - Conference
de Jong, F. (10-06-2014) Chair JSVU en Ad Informandum Symposium: Strenger straffen, helpt het? Utrecht (10-06-2014)
de Jong, F. (19-11-2014) Chair Vrije wil, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid: wijsgerige, publiekrechtelijke en privaatrechtelijke perspectieven Utrecht (19-11-2014)
  2014 - Invited talk
de Jong, F. (12-12-2014) Invited speaker De Jonge NJV Seminar 2014: Rechtsvinding en de evolutie van het recht Tilburg (12-12-2014)
de Jong, F. (01-10-2014) Invited speaker Onderzoekschool Wijsbegeerte PhD Workshop: Interdisciplinary research methodology Utrecht (01-10-2014)
  2013 - Artikelen
de Jong, F. (2013). A Reciprocal Turn in Criminal Justice? Shifting Conceptions of Legitimate Authority. Utrecht Law Review, 9 (1), (pp. 1-23) (23 p.).
de Jong, F. (2013). Strafrecht en vrijheid - Een korte plaatsbepaling. De Filosoof, 61, (pp. 10-11) (2 p.).
  2013 - Boeken
Kelk, C. & de Jong, F. (2013). Studieboek materieel strafrecht. (704 p.). Deventer: Kluwer.
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
van Lent, L. & de Jong, F. (2013). De onschuldpresumptie onder de wals van een nationale identiteitsobsessie. In C. Kelk, F. Koenraadt & D. Siegel (Eds.), Veelzijdige gedachten. Liber amicorum prof. dr. Chrisje Brants (pp. 255-282) (28 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2013 - Invited talk
de Jong, F. (03-07-2013) Invited speaker Onderzoeksmiddag Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht (Departement Rechtsgeleerdheid/UCALL) (03-01-2013) ‘Invloed en rol van (rechts)filosofisch onderzoek binnen het privaat- en strafrechtelijk aansprakelijkheidsrecht’
de Jong, F. (29-11-2013) Invited speaker NJLP-Congres ‘The Presumption of Innocence’ Vrije Universiteit Amsterdam (01-01-2013) The counterfactual core of the presumption of innocence
  2012 - Boeken
de Jong, F. (2012). Straf, schuld & vrijheid. Pijlers van ons strafrecht. (92 p.). Amsterdam: Uitgeverij Sjibbolet.
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
de Jong, F. (2012). Gezag, legitimiteit en de ‘vervlakking’ van het algemeen deel van het materiële strafrecht. In F. de Jong & R.S.B. Kool (Eds.), Relaties van gezag en verantwoordelijkheid: strafrechtelijke ontwikkelingen (pp. 11-44) (34 p.). Den Haag: Boom Lemma.
de Jong, F. & Kool, R.S.B. (2012). Inleiding: strafrechtelijke ontwikkelingen in relaties van gezag en verantwoordelijkheid. In F. de Jong & R.S.B. Kool (Eds.), Relaties van gezag en verantwoordelijkheid: strafrechtelijke ontwikkelingen (pp. 1-10) (10 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2012 - Boekredactie
de Jong, F. & Kool, R.S.B. (2012). Relaties van gezag en verantwoordelijkheid: strafrechtelijke ontwikkelingen. (333 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2012 - Websites / portals
  2012 - Invited talk
de Jong, F. (13-12-2012) Invited speaker Het Denkgelag 5: De vrije wil, Universiteit Gent/SKEPP (Gent, België) (13-01-2012) ‘De vrije wil in het strafrecht’, plenair debat
de Jong, F. (22-06-2012) Invited speaker Landelijke strafrechtsdag 2012, UU (Utrecht) (22-01-2012) ‘Gezag, legitimiteit en de “vervlakking” van het algemeen deel van het materiële strafrecht’, plenaire lezing
de Jong, F. (06-09-2012) Invited speaker European Association for Public Administration (EGPA) Annual Conference 2012. Working group XVII: Justice and Court Administration, EGPA, 5-8 september 2012 Bergen, Noorwegen (01-01-2012)
de Jong, F. (27-09-2012) Invited speaker Expertmeeting: Retrospectieve en prospectieve verantwoordelijkheid. Schuld, toerekening, vrije wil, gedragsverandering: uitdagingen voor het strafrecht, UU Utrecht (27-01-2012)
de Jong, F. (27-09-2012) Invited speaker UU (Utrecht) (01-01-2013) met R.S.B. Kool, organisatie van: Expertmeeting: Retrospectieve en prospectieve verantwoordelijkheid. Schuld, toerekening, vrije wil, gedragsverandering: uitdagingen voor het strafrecht
  2011 - Artikelen
Coster van Voorhout, J.E.B., Hirsch Ballin, M.F.H., de Jong, F., Kleijer-Kool, L. & van Noorloos, L.A. (20-04-2011). Menselijke maat van belang in strafrecht. Eindhovens Dagblad
de Jong, F. (2011). The End of Doctrine? On the Symbolic Function of Doctrine in Substantive Criminal Law. Utrecht Law Review, 7 (3), (pp. 8-45) (38 p.).
de Jong, F. (2011). Theorizing Criminal Intent: A Methodological Account. Utrecht Law Review, 7 (1), (pp. 1-33) (33 p.).
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
de Jong, F. & Sikkema, E. (2011). Hoofdstuk 14 - Subjectieve bestanddelen. In F.G.H. Kristen (Eds.), Bijzonder strafrecht; Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland (pp. 385-416) (32 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
de Jong, F. (2010). Hermeneutiek en toerekening. In F. Koenraadt (Eds.), Subjectiviteit in strafrecht en psychiatrie (pp. 43-64) (22 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
de Jong, F. (2009). Intentionaliteit en interpretatie. Fenomenologische en hermeneutische vooronderstellingen. In F.A.M.M. Koenraadt & I. Weijers (Eds.), Vrijheid en verlangen; liber amicorum prof. dr. Antoine Mooij (pp. 37-52) (15 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2009 - Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU)
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
de Jong, F. (2008). De rechter deelt de schuld uit. In A.A. Franken, M. de Langen & M. Moerings (Eds.), Constante waarden, liber amicorum Constantijn Kelk (pp. 213-222) (9 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
de Jong, F. (2008). Tussen schuld en waarheid: narrativiteit. In J.H. Crijns, P.PJ. van der Meij & J.M. ten Voorde (Eds.), De waarde van waarheid. Opstellen over waarheid en waarheidsvinding in het strafrecht (pp. 207-235) (32 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2007 - Artikelen
de Jong, F., Van Roomen, T. & Sikkema, E. (2007). Objectiverende tendensen binnen het voorwaardelijk opzet. Delikt en Delinkwent, 2007, (pp. 929-958) (29 p.).
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
de Jong, F. (2007). Tussen schuld en gedraging: normativering. In P.H. Kempen, T. Kraniotis & G. Roermund (Eds.), De gedraging in beweging. Handelen en nalaten in het materiële strafrecht, strafprocesrecht en sanctierecht (pp. 65-84) (20 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2004 - Artikelen
de Jong, F. (2004). Opzetvaststelling finaal of intersubjectief?. Delikt en Delinkwent, 53, (pp. 697-713) (17 p.).
  2004 - Boekdelen / hoofdstukken
de Jong, F. (2004). Facetten van schuld en gronden voor strafuitsluiting. In M. Boone, R.S.B. Kool, C.M. Pelser & T. Boekhout van Solinge (Eds.), Discretie in het strafrecht (pp. 139-158) (311 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2003 - Artikelen
de Jong, F. (2003). Onbeschermde seks, op de grens tussen opzet en onachtzaamheid. Delikt en Delinkwent, 33 (8), (pp. 830-849) (20 p.).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-16 04:27:13

Ferry de Jong promoveerde in september 2009 cum laude op het proefschrift Daad-Schuld. Bijdrage aan een strafrechtelijke handelingsleer met bijzondere aandacht voor de normativering van het delictsbestanddeel opzet (Pompe reeks, deel 60). In het boek wordt een (rechts)filosofisch gezichtspunt ingenomen, van waaruit de strafrechtelijke concepten gedraging, opzet en schuld worden geanalyseerd in relatie tot corresponderende vóór-juridische concepten.

Zijn huidige onderzoeksbelangstelling gaat uit naar de achtergronden en functie(s) van en ontwikkelingen binnen de strafrechtsdogmatiek als zodanig, naar de concepten gezag en legitimiteit in relatie tot de strafrechtspleging, naar de betekenis van de noties (wils)vrijheid en verantwoordelijkheid binnen het strafrecht, alsmede naar de toepassing van rechtstheoretische en filosofische inzichten op verscheidene strafrechtelijke onderwerpen.

Gegenereerd op 2018-08-16 04:27:13

Ferry de Jong verzorgt o.a. onderwijs in de vakken Inleiding Strafrecht en Materieel Strafrecht (Bachelor) en Grondslagen van het Strafrecht (Master). Daarnaast begeleidt hij studenten bij het schrijven van hun strafrechtelijke masterscriptie.

Gegenereerd op 2018-08-16 04:27:13
Nevenfuncties
Gegenereerd op 2018-08-16 04:27:13
Volledige naam
Prof. dr. F. de Jong Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer 4C-28
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7140
Telefoonnummer afdeling 030 253 7125
Gegenereerd op 2018-08-16 04:27:13
Laatst bijgewerkt op 07-08-2018