2024- adviesraad (Beirat) Internationale Jean Amèry-Gesellschaft 

9/2020 hoogleraar Duitstalige literatuur en cultuur, Universiteit Utrecht 

10/2018 Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst

2017 erelid van de sectie Duits van de Vereniging Levende Talen

2016-heden voorzitter Stiftung Cultuur & Kommunikation

2012-2015 bestuurslid Nederlandse Franz Kafka Kring

2011-2019 lid congrescommissie Nationaal Congres Duits

2011-2016, 2023-heden voorzitter Vereniging van Germanisten aan Nederlandse Universiteiten 

2008 Associate Professor, Duitse letterkunde, Universiteit Utrecht

2007 fellow van het Centre of Excellence for University Teaching

2005 Onderzoeksfellow (12 maanden) van de Alexander von Humboldt-Stiftung, R.W.T.H. Aachen

1996 promotie Das Gespräch der Dichter. Ernst Meisters Hölderlin- und Celan-Lektüre

1995-2008 docent-onderzoeker, Universiteit Utrecht (Duitse taal en cultuur, University College, Communicatie- en Informatiewetenschappen, Literatuurwetenschap)

1994-2001 bestuurslid en secretaris Paul Celan Genootschap 

1993-95 aanstellingen in voortgezet onderwijs (Prisma College, Utrecht; Hermann Wesselinck College, Amstelveen) en hoger beroepsonderwijs (Faculteit voor Informatie en Communicatie, Journalistiek en Voorlichting, Chr. Hogeschool Windesheim, Zwolle)

1992/93 militaire dienstplicht (Russisch, TAS 72)

1991 Doctoraal examen Duitse taal- en letterkunde, Cum Laude, Rijksuniversiteit Utrecht

1983-1988 Duits en Nederlands, Stichting Opleiding Leraren, Hogeschool Midden Nederland
-     1988 Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg
-     1986 Christian-Albrechts-Universität, Kiel