Dr. Eugène Loos

Bijlhouwerstraat 6-8
Bijlhouwerstraat 6-8
Kamer 1.08
3511 ZC Utrecht

Dr. Eugène Loos

Universitair hoofddocent
Organisation Science
030 253 7815
e.f.loos@uu.nl

Dr. Eugène Loos heeft een taalkundige achtergrond. In de Franse taal- en letterkunde studeerde hij cum laude af, als bijvak volgde hij Massacommunicatie en Public Relations. In 1997 is hij op interculturele communicatie gepromoveerd aan de faculteit Sociale wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Aan deze universiteit is hij vanaf 1989 als wetenschappelijk medewerker werkzaam.

Hij is lid van Research School Netherlands Institute of Governance (NIG) https://www.nigovernance.nl/) en is actief binnen het strategisch thema 'Dynamics of Youth' (https://www.uu.nl/en/research/dynamics-of-youth) van de Universiteit Utrecht. Hij is Associated Editor Digital Impacts voor het tijdschrift Frontiers in Human Dynamics en Editorial Board Member voor het tijdschrift Societies.

Zijn onderzoeksagenda richt zich op de rol van mediawijsheid voor toegankelijke betrouwbare digitale informatie. De focus ligt daarbij op de maatschappelijke impact van digitalisering op jongere en oudere generaties waar organisaties en hun stakeholders rekening mee moeten houden om inclusie te bevorderen. Co-creatie van publieke waarden door stakeholders in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs, met specifieke aandacht voor leeftijd, staat daarbij centraal. Deze inzichten kunnen gebruikt worden om er voor te zorgen dat organisaties nieuwe media zo kunnen inzetten dat diverse generaties als actieve burgers kunnen blijven participeren in onze maatschappij.

Daarbij wordt de (ir)relevantie van leeftijd onderzocht voor: (1) het digitale informatiezoekgedrag van diverse generaties, (2) hun vertrouwen in informatie(bronnen) en (3) hun identificatie met beelden.

Een actueel onderzoeksthema betreft het bestrijden van nepnieuws. Dr. Eugène Loos onderzoekt met een door het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht gefinancierd en door hem geleid internationaal consortium hoe educatieve maatregelen kunnen worden ingezet om de mediawijsheid van jongeren te vergroten en hen zo weerbaarder tegen nepnieuws te maken. Dit is in 2020-2021 uitgevoerd in het kader van het strategische thema “Dynamics of Youth".

Daarnaast heeft hij, gefinancierd vanuit de call ‘Internet tegen Corona’ van het SIDNfonds, een toolkit gemaakt met met juridische, technologische en educatieve maatregelen specifiek gericht op nepnieuws over corona.

Beide projecten zijn erop gericht burgers te helpen zelf kritisch met hun nieuwsbronnen om te gaan en zo de toegang tot en het gebruik van betrouwbare digitale informatie te bevorderen.

Hij is lid van BENEDMO, de Vlaams-Nederlandse samenwerking tegen desinformatie, voor en door factcheckers, mediabedrijven, wetenschappers en andere experts (https://benedmo.eu/).

Hij heeft in Nederland en internationaal meerdere boeken, hoofdstukken in boeken, artikelen en onderzoeksrapporten gepubliceerd.

Hij was co-chair van de Media Work Group of the COST Action “Ageism” isch/IS1402 (www.notoageism.com), en lid van COST Actions 269 “User aspects of ICT”, COST 298 “Participation in the Broadband Society” (http://www.cost298.org/) en COST Action IS0906 “Transforming Audiences, Transforming Societies” (http://www.cost-transforming-audiences.eu).

Hij begeleidt bachelor- en masterafstudeerscripties.

Vanaf 1 september 2023 coördineert hij de Master 'Organising Social Impact' (https://www.uu.nl/en/masters/organising-social-impact).

Voor de executive Master 'Management van publieke vraagstukken' (https://www.uu.nl/masters/management-van-publieke-vraagstukken) verzorgt hij onderwijs over de rol van framing voor gedragsbeïnvloeding van in- en externe stakeholders voor organisaties, en begeleidt hij afstudeerscripties.

Van juni 2009 t/m juni 2019 bekleedde hij ook als bijzonder hoogleraar voor de ouderenbond ANBO bij de Universiteit van Amsterdam de leerstoel Oude en nieuwe media in een vergrijzende maatschappij.