Prof. dr. Eugène Loos
e.f.loos@uu.nl
Gegenereerd op 2018-06-25 06:21:43


Profiel

Prof. dr. Eugène Loos is bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) werkzaam als universitair hoofddocent. Sinds juni 2009 is hij als bijzonder hoogleraar Oude en nieuwe media in een vergrijzende maatschappij voor ANBO (dé belangenorganisatie voor ouderen) tevens verbonden aan het department Communicatiewetenschap (programmagroep Persuasieve Communicatie) van de Universiteit van Amsterdam. Hij is lid van de research schools NIG (Netherlands Institute of Government) en ASCoR (Amsterdam School of Communication Reseach).

Hij neemt deel aan de USBO-onderzoekslijnen 'Managing Social Issues' en 'Sport Matters', en is actief binnen de focusgebieden 'Sport & Society' en 'Game Research'.

Zijn onderzoeksagenda richt zich op GENERATIONEEL DIVERSITEITSMANAGEMENT. De focus ligt daarbij op de maatschappelijke impact van digitalisering op jongere en oudere generaties waar organisaties en hun stakeholders rekening mee moeten houden om inclusie te bevorderen. Co-creatie door stakeholders in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs van publieke waarden, zoals toegankelijkheid tot digitale informatie en inclusie door o.a. digitale sport games en gezondheidssites, staat daarbij centraal.

Deze inzichten kunnen gebruikt worden om er voor te zorgen dat organisaties nieuwe media zo kunnen inzetten dat diverse generaties als actieve burgers kunnen blijven participeren in onze maatschappij.

Daarbij wordt de (ir)relevantie van leeftijd en levensfase onderzocht voor: (1) het digitale informatiezoekgedrag van diverse generaties, (2) hun vertrouwen in informatie(bronnen), (3) hun identificatie met beelden, (4) de impact van visuele en tekstuele tekens op hun cognitie en emotie, (5) het design en gebruik van intergenerationele games voor hun welzijn.

Hij is co-chair van de Media Work Group of the COST Action “Ageism” isch/IS1402 (www.notoageism.com), en was lid van COST Actions 269 “User aspects of ICT”, COST 298 “Participation in the Broadband Society” (http://www.cost298.org/) en COST Action IS0906 “Transforming Audiences, Transforming Societies” (http://www.cost-transforming-audiences.eu).

Bij USBO coördineert hij de bachelor afstudeerleerkring ‘Organiseren van interactie’ en de Master ‘Communicatie, beleid en management’. Hij verzorgt vakken zoals ‘Veranderen met beleid’ waarin de persuasieve werking van tekst en beeld centraal staat, en is lid van het onderwijsbestuur BUS/BAS.

Strategische thema's / focusgebieden
Wetenschappelijke expertises
toegankelijke digitale informatievoorziening voor ouderen
toegankelijke gezondheidsinformatie en de rol van leeftijd
exergames voor ouderen
silver games
digitale sportgames voor ouderen
Generationeel diversiteitsmanagement
Gegenereerd op 2018-06-25 06:21:43
Curriculum vitae


Prof. dr. Eugène Loos heeft een taalkundige achtergrond. In de Franse taal- en letterkunde studeerde hij cum laude af, als bijvak volgde hij Massacommunicatie en Public Relations. In 1997 is hij op het onderwerp internationale bedrijfscommunicatie gepromoveerd aan de faculteit Sociale wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Aan deze universiteit is hij vanaf 1989 als wetenschappelijk medewerker werkzaam.

Hij is lid van Research School NIG (Netherlands Institute of Government) en ASCoR (Amsterdam School of Communication Research), en neemt deel aan de USBO-onderzoekslijnen 'Managing Social Issues' en 'Sport Matters', en is actief binnen de focusgebieden 'Sport & Society' en 'Game Research'.Hij heeft in Nederland en internationaal meerdere boeken, hoofdstukken in boeken, artikelen en onderzoeksrapporten gepubliceerd.

Bij het department Bestuurs- en Organisatiewetenschap coördineert hij de Bachelor afstudeerleerkring ‘Organiseren van interactie’ en de Master ‘Communicatie, beleid en management’. Hij verzorgt vakken zoals ‘Veranderen met beleid’ waarin de persuasieve werking van tekst en beeld centraal staat, en is lid van de examencommissie en het USBO-onderwijsbestuur BUS/BAS.

Sinds juni 2009 bekleedt hij als bijzonder hoogleraar voor de ouderenbond ANBO bij de afdeling Communicatiewetenschap van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam de leerstoel Oude en nieuwe media in een vergrijzende maatschappij. (afdeling Communicatiewetenschap).

Gegenereerd op 2018-06-25 06:21:43
Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
Nguyen, Minh Hao, Smets, Ellen M A, Bol, Nadine, Loos, Eugène F. & Van Weert, Julia C M (01-02-2018). How Tailoring the Mode of Information Presentation Influences Younger and Older Adults’ Satisfaction with Health Websites. Journal of Health Communication, 23 (2), (pp. 170-180) (11 p.).
Loos, E.F., Nimrod, Galit & Fernández-Ardèvol, Mireia (06-06-2018). Older audiences in the digital media environment: A cross-national longitudinal study. Wave 1 Report 1.0. (126 p.). Montreal: ACT.
Loos, E.F. & Ivan, Loredana (24-05-2018). Visual Ageism in the Media. In Liat Ayalon & Clemens Tesch-Roemer (Eds.), Contemporary aspects on ageism (pp. 163-176) (14 p.). Berlin: Springer.
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Loos, E.F., Ivan, Loredana, Fernández-Ardèvol, Mireia, Sourbati, Maria, Ekström, Maria, Wilińska, Monika, Carlo, Simone & Schiau, Ioana (2017). Ageing well? A cross-country analysis of the way older people are visually represented on websites of organizations for older people. JOURNAL OF COMPARATIVE RESEARCH IN ANTHROPOLOGY AND SOCIOLOGY, 8 (2), (pp. 63-83) (21 p.).
de la Hera Conde-Pumpido, T., Loos, E.F., Simons, M. & Blom, J. (2017). Benefits and Factors Influencing the Design of Intergenerational Digital Games: A Systematic Literature Review. Societies, 7 (18) (15 p.).
Loos, E.F. (2017). Exergaming: Meaningful Play for Older Adults?. In J. Zhao & G. Salvendy (Eds.), Human Aspects of IT for the Aged Population. Applications, Services and Contexts - Third International Conference, ITAP 2017, Held as Part of HCI International 2017, Vancouver, BC, Canada, July 9-14, 2017, Proceedings, Part II (pp. 254-265) (12 p.). Swizerland: Springer.
Nguyen, Minh Hao, van Weert, Julia C M, Bol, Nadine, Loos, Eugène F., Tytgat, Kristien M A J, van de Ven, Anthony W H & Smets, Ellen M A (2017). Tailoring the Mode of Information Presentation - Effects on Younger and Older Adults' Attention and Recall of Online Information. Human Communication Research, 43 (1), (pp. 112-126) (15 p.).
  2017 - Vakpublicaties
Loos, E.F., de la Hera Conde-Pumpido, T. & Simons, M. (2017). Schaatsen in de klas: over de grenzen van talen en culturen heen. Sport en Strategie, 11 (5), (pp. 20-20) (1 p.).
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Bol, Nadine, Van Weert, Julia C M, Loos, Eugène F., Romano Bergstrom, Jennifer C., Bolle, Sifra & Smets, Ellen M A (02-04-2016). How Are Online Health Messages Processed? Using Eye Tracking to Predict Recall of Information in Younger and Older Adults. Journal of Health Communication, 21 (4), (pp. 387-396) (10 p.).
Bolle, Sifra, Romijn, G.A., Smets, E.M.A., Loos, E.F., Kunneman, M. & van Weert, J. (2016). Older Cancer Patients’ User Experience of Online Health Information Tools: A Think Aloud Study. Journal of Medical Internet Research, 18 (7) (17 p.).
Vermeulen, J., Koster, Martijn, Loos, E.F. & van Slobbe, M.G. (2016). Play and Work: An Introduction to Sport and Organization. Culture and Organization, 22 (3), (pp. 199-202).
Loos, Eugène & Zonneveld, Annemiek (2016). Silver gaming - Serious fun for seniors?. In J. Zhou & G. Salvendy (Eds.), Human Aspects of IT for the Aged Population. Healthy and Active Aging - Second International Conference, ITAP 2016, Held as Part of HCI International 2016 Toronto, ON, Canada, July 17–22, 2016, Proceedings, Part II (pp. 330-341) (12 p.). Springer.
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Ekström , M. & Loos, E.F. (2015). Constructing third age eHealth consumers by using personas from a cultural age perspective. In Jia Zhou & Gavriel Salvendy (Eds.), Human Aspects of IT for the Aged Population. Design for Aging - First International Conference, ITAP 2015, Held as Part of HCI International 2015, Los Angeles, CA, USA, August 2-7, 2015. Proceedings, Part II (pp. 35-43) (9 p.). Springer.
Landabidea Urresti, Xabier & Loos, Eugène (01-03-2015). Contemporary meanings and experiences of television in the digital age. International Journal of Digital Television, 6 (1), (pp. 43-60) (18 p.).
Bol, N., Smets, E. M A, Eddes, E. H., de Haes, J. C J M, Loos, E. F. & van Weert, J. C M (01-03-2015). Illustrations enhance older colorectal cancer patients' website satisfaction and recall of online cancer information. European Journal of Cancer Care, 24 (2), (pp. 213-223) (11 p.).
Bolle, Sifra, van Weert, J.C.M., Smets, E.M.A. & Loos, E.F. (2015). Lack of Development and Usability Descriptions in Evaluation Reports on Online Health Information Tools for Older Patients. In Jia Zhou & Gavriel Salvendy (Eds.), Human Aspects of IT for the Aged Population. Design for Aging - First International Conference, ITAP 2015, Held as Part of HCI International 2015, Los Angeles, CA, USA, August 2-7, 2015. Proceedings (pp. 27-37) (11 p.). Springer.
Bolle, Sifra, Van Weert, Julia C M, Daams, Joost G., Loos, Eugène F., De Haes, Hanneke C J M & Smets, Ellen M A (02-09-2015). Online Health Information Tool Effectiveness for Older Patients - A Systematic Review of the Literature. Journal of Health Communication, 20 (9), (pp. 1067-1083) (17 p.).
Zonneveld, Annemiek & Loos, Eugene F. (25-06-2015). Silver gaming - ter leering ende vermaeck?. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 46 (3), (pp. 152-159) (8 p.).
Bol, N, van Weert, J., de Haes, J.C.M., Loos, Eugène & Smets, E.M.A. (2015). The Effect of Modality and Narration Style on Recall of Online Health Information - Results From a Web-Based Experiment. Journal of Medical Internet Research, 17 (4).
  2015 - Populariserende publicaties
Loos, E.F. (23-08-2015) Invited speaker QRC conference - Bucharest (23-09-2015 - 25-09-2015) Key note “When old media were new: Lessons from technology generations for research on media use”, QRC conference - Bucharest, 23.09.2015
Loos, E.F. (23-09-2015) Invited speaker De Waag Society Amsterdam (23-09-2015) Ouderen: Digitale immigranten in hun eigen dorp
  2015 - Overige resultaten
De Bruin, Louis, Loos, Eugène, Sap, Jan Willem & Den Haan, Liane (2015). Afscheid blauwe envelop is tijdbom. (3 p.).
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Loos, Eugène (2014). Designing meaningful intergenerational digital games. International Conference on Communication, Media, Technology and Design - 24 - 26 April 2014 - Istanbul – Turkey (pp. 46-51) (6 p.).
Bol, N, Bergstrom, J.C.R., Smets, E.M.A., Loos, Eugène, Strohl, J. & van Weert, J.C.M. (2014). Does Web Design Matter? Examining Older Adults’ Attention to Cognitive and Affective Illustrations on Cancer-Related Websites through Eye Tracking. In Constantine Stephanidis & Margherita Antona (Eds.), Universal Access in Human-Computer Interaction. Aging and Assistive Environments - 8th International Conference, UAHCI 2014, Held as Part of HCI International 2014, Heraklion, Crete, Greece, June 22-27, 2014, Proceedings (pp. 15-23) (9 p.). Berlin: Springer.
Loos, Eugène & Bergstrom, J.C.R. (2014). Older adults. In Jennifer Romano Bergstrom & Andrew Schall (Eds.), Eye Tracking in User Experience Design (pp. 313-329) (17 p.). Amsterdam: Elsevier.
  2014 - Populariserende publicaties
Loos, E.F. (20-06-2014) Invited speaker International academic conference Communication and information sciences in network society: experiences and insights – II, Communication Faculty of Vilnius Vilnius (20-06-2014) Key note “Technology generations: The use of old & new media and the (ir)relevance of age”, the international academic conference Communication and information sciences in network society: experiences and insights – II, Communication Faculty of Vilnius, 20-06-2014
Loos, E.F. (08-04-2014) Invited speaker Lezing voor regio Zuidwest ANBO Rotterdam (08-04-2014) Silver gaming: “Ter leering ende vermaeck”
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Loos, E.F. (2013). Designing for dynamic diversity: Representing various senior citizens in digital information sources. Observatorio, 7 (1), (pp. 21-45) (24 p.).
Bol, N, Smets, E.M.A., Rutgers, M.M., Burgers, J.A., de Haes, J.C.J.M., Loos, E.F. & van Weert, J.C.M. (2013). Do videos improve website satisfaction and recall of online cancer-related information in older lung cancer patients?. Patient Education and Counseling, 92 (3), (pp. 404-412) (8 p.).
Loos, E.F. (21-07-2013) Organiser Human Computer International Conference (HCII) (21-01-2013) Title: Organisator van de parallel session Inclusion, Design, Technical Devices for Older People.
Loos, E.F. (21-07-2013) Organiser Human Computer International Conference HHCII) (21-01-2013) Title: Co-organisator van de parallel session Assessing Information by Younger and/or Older Users.
Bol, N, van Weert, J.C.M., de Haes, J.C.J.M., Loos, E.F. & Smets, E.M.A. (2013). Narratieve communicatie: Het effect van personalisatie, leeftijd en narratieve betrokkenheid op website satisfactie en recall van online gezondheidsinformatie. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 41, (pp. 346-363) (17 p.).
Bol, N, Scholz, C., Smets, E.M.A., Loos, E.F., de Haes, J.C.J.M. & van Weert, J.C.M. (2013). Senior patients online: Which functions should a good patient website offer?. In C. Stephanidis & M. Antona (Eds.), Universal Access in Human-Computer Interaction, Proceedings HCII 2013, Part II, LNCS 8010 (pp. 32-41) (10 p.). Heidelberg: Springer.
  2013 - Vakpublicaties
Loos, E.F. & Winnubst, M.H. (2013). Op weg naar een barrierevrije 'Citizen decision journey' voor het gebruik van Mijn Toeslagen. Utrecht: Universiteit Utrecht / Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap.
  2013 - Populariserende publicaties
Loos, E.F. (02-05-2013) Invited speaker ICCMTD 2013 Key note "Towards accessible information for older inhabitants in a multimedia landscape: Debunking myths of age related communication barriers"
Loos, E.F. (11-04-2013) Invited speaker Invited lecture for the Mobile Communication, Economy & Society Research Program (CMES) of the IN3-UOC (Barcelona) (11-01-2013) Senior citizens: Digital immigrants in their own country? Debunking myths of age related information accessibility.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Loos, E.F. (2012). Generational use of new media. Farnham: Ashgate.
Loos, E.F. & Mante, E.A. (2012). Getting access to website health information. In E.F. Loos, L. Haddon & E.A. Mante-Meijer (Eds.), Generational use of new media (pp. 185-202) (17 p.). Farnham: Ashgate.
Loos, E.F. (2012). Senior citizens: Digital immigrants in their own country?. Observatorio, 6, (pp. 1-23) (23 p.).
Loos, E.F. (2012). Toegankelijke gezondheidsinformatie: een kwestie van leeftijd?. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 43 (2), (pp. 89-97) (9 p.).
Loos, E.F. (17-10-2012) Invited speaker Workshop D 2: Communicating with senior generations, EuroPCom 2012, 3rd European Conference on Public Communication Brussel (17-01-2012)
  2012 - Populariserende publicaties
Loos, E.F. (03-11-2012) Invited speaker AUV (alunmi UvA)-dag (Amsterdam) (03-01-2012) Informatiezoekgedrag van jongeren en ouderen: een wereld van verschil?
Loos, E.F. (18-01-2012) Invited speaker Conferentie Verzilvering van de arbeidsmarkt: Kansen vermomd als problemen? Hogeschool Rotterdam, ANBO, KBO Zuid-Holland en PCOB. (Rotterdam) (18-01-2012) Nieuwe media: van levensbelang voor de oudere werknemer?
Loos, E.F. (22-06-2012) Invited speaker ANBO Max Goed Doelen Prijs (Hilversum) (22-01-2012) Van oude mensen, de dingen die niet voorbij gaan "Nieuwe media in de handen van een oude techniekgeneratie".
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Loos, E.F. (15-01-2011) Invited speaker The conference "Burgerparticipatie en Zelfontplooiing",Hogeschool Rotterdam, ANBO, KBO Zuid-Holland and PCOB Rotterdam (15-01-2011) De derde levensfase: feit of fictie? [The third age: fact or fiction?].
Loos, E.F. (2011) Member European research project “Third Age Online (TAO) Community & Collaboration” (External organisation) Member van de Evaluation Board
Loos, E.F. (2011). Generational use of new media and the (ir)relevance of age. In F. Colombo & L. Fortunati (Eds.), Broadband Society and Generational Changes. (pp. 259-273) (15 p.). Berlin: Peter Lang Verlag.
Loos, E.F. (05-07-2011). In search of information on websites: A question of age?. Universal Access inHCI , Part II, HCII 2011, LNCS 6766 (pp. 169-204). C. Stephanidis (Ed.) Berlin/Heidelberg, Paper presented at the HCI conference, Orlando, July, 12, 2011.
Mante-Meijer, E.A. & Loos, E.F. (2011). Innovation and the role of push and pull. In J. Pierson (Eds.), New Media Technologies and User Empowerment. (pp. 27-43) (17 p.). Berlin: Peter Lang Verlag.
Loos, E.F. (2011) Member Journal of Communication and Media (External organisation) Member van de Editorial Board
Pierson, J., Mante-Meijer, E.A. & Loos, E.F. (2011). New Media Technologies and User Empowerment. Berlin: Peter Lang Verlag.
Loos, E.F. (2011) Editorial board member Observatorio (OBS*) Journal (Journal)
  2011 - Vakpublicaties
Loos, E.F. (2011). Een toegankelijke informatiemaatschappij voor ouderen [An accessible information society for older people]. In P.M.H. Waters, N.J. Westpalm van Hoorn & P.E. Wisse (Eds.), Interoperabel Nederland (pp. 124-136) (13 p.). Den Haag: Forum standaardisatie.
  2011 - Populariserende publicaties
Loos, E.F. (13-09-2011) Invited speaker Lecture given at online Tuesday (Amsterdam) (13-01-2011) Op zoek naar informatie op websites: een kwestie van leeftijd? [In search of information on websites: A question of age?].
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Loos, E.F. (2010) Member Alliantie Vitaal Bestuur (deelnemers: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, Ministerie van Economische Zaken, de Belastingdienst, TNO en enkele academische instituties). (External organisation) Member of
Loos, E.F. (24-09-2010) Keynote speaker Coalitie Erbij Communicatietechnologie: een wondermiddel tegen eenzaamheid?
Loos, E.F. (2010) Member COST Action 298 (External organisation) Member of COST Action 298 “Participation in the Broadband Society” Researchprogramma Europese Unie “European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research”
Loos, E.F. (2010). Nieuwe media in oude handen: Op weg naar toegankelijke digitale informatievoorziening. In V Frissen & J Van den Steenhoven (Eds.), Jaarboek ICT en Samenleving 2009-2010. (pp. 109-121) (13 p.). Gorredijk: Media Update Vakpublicaties..
  2010 - Vakpublicaties
Loos, E.F. (2010). Review of Hartung, Anja, Bernd Schorb, Daniela Kullertz und Wolfang Reissman: Altern and Medien. Theoretische und empirische Annaherungen an ein Forschungs- und Praxisfeld. Journal Title
  2010 - Populariserende publicaties
Loos, E.F. (2010). Het gebruik van oude en nieuwe media: De (ir)relevantie van leeftijd. Gerōn, 12 (2), (pp. 13-17) (5 p.).
  2010 - Overige resultaten
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Loos, E.F. (2009) Member European Cooperation in Science and Technology (External organisation) Lid van COST Action 298 “Participation in the Broadband Society” Researchprogramma Europese Unie “European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research”
Loos, E.F. (13-05-2009) Organiser International conference: The good, the bad and the challenging. Organized by COST Action 298 “Participation in the Broadband Society”, Kopenhagen, 13-15 Mei 2009 (13-01-2009) Title: International conference: The good, the bad and the challenging. Organisatie
Loos, E.F. & Mante-Meijer, E.A. (2009). Op zoek naar een nieuwe zorgverzekeraar : een riskante bezigheid?. Bestuurskunde, 18 (2), (pp. 63-72) (10 p.).
Loos, E.F. (13-05-2009) Organiser Steering committee and chair of strand 4: “The future in young and old hands: towards an inclusive broadband society” and co-editor of the conference proceedings (13-01-2009) Title: The future in young and old hands : towards an inclusive broadband society Organisatie
Loos, E.F. (05-04-2009). User-centred websites :Tthe (ir)relevance of age. Paper. International conference on Inclusive Design London: Helen Hamlyn Research Centre, 5th International conference on Inclusive Design.
Loos, E.F. & Mante-Meijer, E.A. (13-05-2009). User-friendly websites in the eyes of young and old people. In B. Sapio, L. Fortunati, L. Haddon, E.A. Mante-Meijer, T. Turk & E.F. Loos (Eds.), Proceedings of A transdisciplinary conference organised by COST Action 298 "Participation in the Broadband Society", Copenhagen, Denmark, 13th-15th May 2009 (pp. 775-779) (5 p.). COST, The good, the bad and the challenging : the user and the future of information and communication technologies.
  2009 - Vakpublicaties
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Loos, E.F. (2008) Member COST action 298 Researchprogramma Europese Unie "European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research" (External organisation) Lid
Loos, E.F. (2008) Member COST action 298 Researchprogramma Europese Unie "European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research" (External organisation) Coordinator Workgroup 4
Loos, E.F. (2008) Member COST action 298 Researchprogramma Europese Unie "European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research" (External organisation) Member steering committee
Loos, E.F. (2008) Member Ministerie van Buitenlandse Zaken (External organisation) Lid Alliantie Vitaal bestuur
Loos, E.F. (2008). Op weg naar een nieuwe ANBO website. Het ontwerpen van een gebruiksvriendelijke site voor ouderen.Adviesrapport voor de ouderenbond ANBO. (29 p.). Utrecht: USBO.
Mante-Meijer, E.A. & Loos, E.F. (2008). Risk takers and choice makers: Their (non) use of new media. Age and risk perception during a choice process. In J. Pierson, E.A. Mante-Meijer, E.F. Loos & B. Sapio (Eds.), Innovation for/by users (pp. 53-64) (12 p.). Brussel: Opoce.
Loos, E.F., Meijer, E.A. & Haddon, L. (2008). The Social Dynamics of Information and Communication Technology. Farnham: Ashgate Publishing Limited.
Loos, E.F. (2008). Using ICT in human service organizations: An enabling constraint?. In L. Haddon, E.A. Mante-Meijer & E.F. Loos. (Eds.), The Social Dynamics of Information and Communication Technology (pp. 119-131) (13 p.). Aldershot: Ashgate.
  2008 - Populariserende publicaties
Loos, E.F. (05-02-2008) Invited speaker Dialogic (Utrecht) (05-01-2008) Innovatie aan het werk
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Loos, E.F. (2007) Member Alliantie Vitaal Bestuur (deelnemers: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, Ministerie van Economische Zaken, de Belastingdienst, TNO en enkele academische instituties). (External organisation) Lid Alliantie Vitaal Bestuur
Loos, E.F. (2007). Betekenisvolle dienstverlening: (con)text aan het werk. In J. Bos (Eds.), Discoursanalyse. Communicatie op de werkvloer (pp. 127-137) (11 p.). Bussum: Coutinho.
Loos, E.F. (2007) Member Conferentie the good, the bad and the unexpected. COST Action 298 (Event) Lid International Programme Committee van de conferentie :the good, the bad and the unexpected: The user and the future of information and communication technologies
Loos, E.F. (2007). Language policy in an enacted world. The organization of liguistic diversity. Language Problems and Language Planning, 31 (1), (pp. 37-60) (24 p.).
Loos, E.F. (2007) Editorial board member Observatorio (OBS*) (Journal)
Loos, E.F. & Mante-Meijer, E.A. (2007). The (non)use of digital information channels during a choice process: Analysing the role of age, gender and educational background. In B. Sapio (Eds.), The good, the bad and the unexpected. The user and the future of information and communication technologies Moscou: COST Action 298.
Loos, E.F. (13-12-2007) Participant Workshop gehouden bij Digitaal Erfgoedconferentie 2007 (13-01-2007) Title: Workshop over innovatie.
  2007 - Vakpublicaties
Loos, E.F. & Mante-Meijer, E.A. (2007). Het gebruik van oude en nieuwe media voor contacten met de Belastingdienst. Multi-channel onderzoek naar de invloed van leeftijd, geslacht en opleiding. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
  2007 - Populariserende publicaties
Loos, E.F. (27-06-2007) Invited speaker Presentatie over resulaten van uitgevoerd onderzoek voor ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (Den Haag) (27-01-2007) De kiezende burger en het nieuwe zorgstelsel.
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Loos, E.F. (2006). Innovatie aan het werk. Onderzoek op locatie naar succes- en faalfactoren van innovatieprojecten bij Nederlandse gemeenten vanuit een multi-actor perspectief. (137 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Loos, E.F. (2006) Organiser Voorbereiding voor congres in Moskou (01-01-2006) Title: Lid van International Programme Committee Cost 298 (EU) "Participation in the Broadband Society"
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Mante-Meijer, E.A., Heres, J. & Loos, E.F. (2005). Citizens, government and ICT's. In E. Mante-Meijer & L. Klamer (Eds.), ICT capabilities in action: What people do (pp. 199-204) (6 p.). Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities.
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Loos, E.F. (2004). Composing “panacea texts” at the European Parliament. Journal of Language and Politics, 3 (1), (pp. 3-25) (23 p.).
Loos, E.F. (2004). Electronic Public Service Delivery: Exploring the Use of Focus Groups for Ex ante Program Evaluation. In R. Traunmüller (Eds.), Electronic Government (pp. 138-143) (6 p.). Berlin/Heidelberg/New York: Springer.
Meijer, A.J. & Loos, E.F. (2004). E-mail in een middelgrote Nederlandse gemeente. Gebruik van e-mail door medewerkers van de Bestuursdienst. Onderzoeksrapport in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties in het kader van de Alliantie ICT & Vitaal Bestuur. Utrecht: USBO.
Loos, E.F. (2004). Ex ante beleids-evaluatie van elektronische publieke dienstverlening. Onderzoeksrapport in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties in het kader van de Alliantie ICT & Vitaal Bestuur. Utrecht: USBO.
Loos, E.F. & Slobbe, M. (2004). Maatschapppelijke verantwoording in beeld bij het ressortspartket Amsterdam. Utrecht: USBO.
Loos, E.F. (2004). Narratives We Organize By. Organization Studies, 25, (pp. 861-865) (5 p.).
  2004 - Vakpublicaties
Loos, E.F. (2004). Elektronische publieke dienstverlening in de gemeente Hengelo. Onderzoek met behulp van focusgroepen naar de wensen van burgers over het gebruik van nieuwe media. (21 p.). Hengelo: Gemeente Hengelo.
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Herrlitz, W., Koole, A. & Loos, E.F. (2003). Interkulturelle Pragmatik. In A. Wierlacher & A. Bogner (Eds.), Handbuch interkulturelle Germanistik (pp. 388-395) (8 p.). Stuttgart: Metzler Verlag.
Loos, E.F. (26-09-2003) Invited speaker Paper gepresenteerd op het congres "Sprache(n) in der Wissensgesellschaft" van de Gesellschaft für Angewandte Linguistik Tübingen (26-01-2003) Teaching intercultural business communication: a narrative approach
Bovens, M.A.P. & Loos, E.F. (2003). The digital constitutional state: Democracy and law in the information society. Information Polity, 7 (4), (pp. 185-197) (13 p.).
  2003 - Populariserende publicaties
Loos, E.F. (03-07-2003) Invited speaker paper gepresenteerd op het 19e EGOS Colloquium "Organization Analysis Informing Social and Global Development" (Kopenhagen) (03-01-2003) Metaphors they live by. Giving voice to work experiences in a network organization: a narrative approach
Loos, E.F. (03-09-2003) Invited speaker Paper gepresenteerd op de conferentie "The Good, the Bad and the Irrelevant: The user and the future of information and communication technologies" van de Europese Unie (COST Action 269) (Helsinki) (03-01-2003) Using ICT in Human Service Organizations: an enabling constraint? Social workers, new technology and their organization
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Bovens, M.A.P. & Loos, E.F. (2002). Inleiding. In M.A.P. Bovens, L.H.R.M. Boxtel, E.F. Loos & P.M. Poland (Eds.), Renovatie van de rechtsstaat. Vijf casus over de invloed van ICT op democratie en recht (pp. 9-13) (95 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Bovens, M.A.P., Boxtel, L.H.R.M., Loos, E.F. & Poland, P.M. (2002). Renovatie van de rechtsstaat. Vijf casus over de invloed van ICT op democratie en recht. (95 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Loos, E.F. (2002). Sociale grondrechten en maatschappelijke uitsluiting. In M.A.P. Bovens, L.H.R.M. Boxtel, E.F. Loos & P.M. Poland (Eds.), Renovatie van de rechtsstaat. Vijf casus over de invloed van ICT op democratie en recht (pp. 63-71) (95 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Loos, E.F. (2001). Interne website als bindmiddel. Onderzoek naar de wensen van de bedrijfsmaatschappelijk medewerkers bij GIMD ten aanzien van het gebruik van de interne website. (19 p.). Utrecht/Leeuwarden: GIMD.
  2001 - Populariserende publicaties
Loos, E.F., van der Sande, A., van 't Veld, M. & van Nielen, M. (2001). Aansluiten bij wat burgers willen aan de vooravond van het elektronisch loket. Een droom of een daad?. VIAG-MAIL (Vereniging van coördinatoren Informatievoorziening en Automatisering in Nederlandse Gemeenten), (pp. 8-9) (2 p.).
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Loos, E.F. (2000). Language Choice, Linguistic Capital and Symbolic Domination in the European Union. Language Problems and Language Planning, 24 (1), (pp. 37-53) (17 p.).
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
Loos, E.F. (1999). Erfolgreiche deutsch-niederändische betriebskommunikation: Wahrheit oder dichtung?. Wirtschafts-Deutsch International
Loos, E.F. (1999). Intertextual networks in organizations. The use of written and oral business discourse in relation to context. In F. Bargiela-Chiappini & C. Nickerson (Eds.), Writing business (pp. 315-332) (17 p.). Londen: Edison Wesley Longman.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-06-25 06:21:44

Afgesloten projecten

Project:
Ice skating exergame played by refugees and Dutch children in school classes 01-10-2016 tot 31-10-2017
Algemene projectbeschrijving

The purpose of this project is to explore how exergames (digital games combining exercise with game play) and the playful interactions fostered during play can contribute to establish, reinforce or change the nature of social interactions among refugees and Dutch children in school classes. Exergame play enables multiple players to compete or cooperate on a team, thereby providing both a virtual and a real social interaction. Because exergame play allows youth to take their eyes off their peers and direct their attention toward a screen, game play may reduce body self-consciousness during physical activity.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom: Focus Area Sports And Society
Projectleden
Project:
Exploring the possibilities of intergenerational digital game design 01-09-2015 tot 31-08-2016
Algemene projectbeschrijving

This explorative study aims to shed light on intergenerational digital game design patterns. The question is how intergenerational gaming between older and younger individuals (e.g. grandparents and grandchildren) can be designed and used to promote their mental, physical and social wellbeing/bonding. Output: a literature review and a research protocol.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom: Focus Area Game Research
Projectleden

Sinds juni 2009 is Prof. dr. Eugène Loos als bijzonder hoogleraar Oude en nieuwe media in een vergrijzende maatschappij voor ANBO (dé belangenorganisatie voor ouderen) tevens verbonden aan het department Communicatiewetenschap (programmagroep Persuasieve Communicatie) van de Universiteit van Amsterdam. 

Hij is lid van de research schools NIG (Netherlands Institute of Government) en ASCoR (Amsterdam School of Communication Reseach).

Zijn onderzoeksagenda van richt zich op GENERATIONEEL DIVERSITEITSMANAGEMENT. De focus ligt daarbij op de maatschappelijke impact van digitalisering op jongere en oudere generaties waar organisaties en hun stakeholders rekening mee moeten houden om inclusie te bevorderen. Co-creatie door stakeholders in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs van publieke waarden, zoals toegankelijkheid tot digitale informatie en inclusie door o.a. digitale sport games en gezondheidssites, staat daarbij centraal.

Deze inzichten kunnen gebruikt worden om er voor te zorgen dat organisaties nieuwe media zo kunnen inzetten dat diverse generaties als actieve burgers kunnen blijven participeren in onze maatschappij.

Daarbij wordt de (ir)relevantie van leeftijd en levensfase onderzocht voor: (1) het digitale informatiezoekgedrag van verschillende groepen ouderen, (2) hun vertrouwen in informatie(bronnen), (3) hun identificatie met beelden, (4) de impact van visuele en tekstuele tekens op hun cognitie en emotie, (5) het design en gebruik van intergenerationele games voor hun welzijn.

Hij is co-chair van de Media Work Group of the COST Action “Ageism” isch/IS1402 (www.notoageism.com), en was lid van COST Actions 269 “User aspects of ICT”, COST 298 “Participation in the Broadband Society” (http://www.cost298.org/) en COST Action IS0906 “Transforming Audiences, Transforming Societies” (http://www.cost-transforming-audiences.eu).

 

Gegenereerd op 2018-06-25 06:21:44

Prof. dr. Eugène Loos coördineert de bachelor afstudeerleerkring ‘Organiseren van interactie' en de Master ‘Communicatie, beleid en management’. Hij verzorgt vakken zoals ‘Veranderen met beleid’ waarin de persuasieve werking van tekst en beeld centraal staat, en hij is lid van het BUS/BAS-onderwijsbestuur.

Gegenereerd op 2018-06-25 06:21:44
Nevenfuncties
Gegenereerd op 2018-06-25 06:21:44
Volledige naam
Prof. dr. E.F. Loos Contactgegevens
Bijlhouwerstraat

Bijlhouwerstraat 6
Kamer 1.08
3511 ZC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7815
Telefoonnummer afdeling 030 253 8101
Gegenereerd op 2018-06-25 06:21:44
Laatst bijgewerkt op 08-06-2018