Denise de Ridder at the Day of Behavior!

Hoe kunnen we de afstand tussen overheid en samenleving verkleinen? Wat is nodig voor duurzame gedragsverandering? Daarover gingen Klaas Dijkhoff, Ditte Hak en Denise de Ridder in gesprek onder leiding van dagvoorzitter Desiree Hoving tijdens de Dag van het Gedrag 2023. Ze spraken over individueel gedrag en collectieve systemen. Over wat gewenste veranderingen belemmert of juist versterkt. En over het onderscheid tussen weten, willen, kunnen en doen.

Dag van het gedrag 2023