Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
header onderwijs
Informatie over bacheloropleidingen:   
Informatie over masteropleidingen:  
Informatie voor (zittende) studenten:  

De Universiteit Utrecht heeft een internationale toppositie op het gebied van wetenschappelijk onderwijs. Het onderwijs aan de Universiteit Utrecht is gebaseerd op een visie die uitgaat van een uitdagend studieklimaat en onderwijs dat recht doet aan verschillende ambities en talenten van studenten.   

Hoogste studiesucces

Daarnaast streeft de universiteit er naar het studiesucces - het hoogste van alle Nederlandse universiteiten - verder te verbeteren. De Utrechtse onderwijsvisie vormt de basis voor de wijze waarop het onderwijs aan de Universiteit Utrecht is ingericht: het Utrechtse onderwijsmodel. De Universiteit Utrecht voert als eerste universiteit verplicht een matchingstraject in voor elke nieuwe student (per 1 september 2013). De universiteit wil hiermee een ambitieus studieklimaat stimuleren, de binding met de opleiding vergroten en uitval als gevolg van een niet-passende studiekeuze tegengaan.

Innovatief

De Universiteit Utrecht is op onderwijsgebied een innovatieve universiteit. Succesvolle onderwijsconcepten zoals selectieve bacheloropleidingen, honours-programma’s en de vorming van uitdagende academische communities hebben als doel de uiteenlopende talenten optimaal te stimuleren en te ontwikkelen. 

Internationaal

De Universiteit Utrecht kent veel uitwisselingsovereenkomsten voor studenten, docenten en wetenschappers. Veel opleidingen zijn Engelstalig en studenten krijgen onderwijs van topdocenten en toponderzoekers uit het binnen- en buitenland. Het resultaat is een inspirerende internationale leeromgeving.

Kwalitatief

Alle opleidingen voldoen aan strenge kwaliteitseisen en bieden studenten activerend onderwijs en goede begeleiding. De Universiteit Utrecht vraagt van de student betrokkenheid, inzet en de ambitie om het beste uit zichzelf te halen. Met studenten uit 130 landen, 150 studentenorganisaties, prima voorzieningen en een bruisende stad, biedt de Universiteit Utrecht haar studenten een rijk studentenleven.