Onderwijs

De onderwijsvisie van de Universiteit Utrecht gaat uit van een uitdagend studieklimaat en onderwijs dat recht doet aan verschillende ambities en talenten van studenten. Opleidingen bieden persoonlijk, activerend en kleinschalig onderwijs en een goede begeleiding.

Actueel
Studenten denken na tijdens een toets van matching Economie.
Onderwijsaanbod

Veelzijdig en breed is het aanbod aan opleidingen van de Universiteit Utrecht. Je vindt hier informatie over de bacheloropleiding, masterprogramma's en alle andere studierichtingen.

Keuzegids masters
Utrechtse masteropleidingen scoren hoog in Keuzegids

De Keuzegids Masters 2015 is samengesteld op basis van studentenoordelen, cijfers over het contact met docenten, slagingspercentages en visitatierapporten.

Nieuws

© iStockphoto.com/akajeff
2 oktober 2015
"Het leren schrijven is belangrijk om te leren lezen. De fijne motoriek zet allerlei processen in je hersenen in werking," aldus Janssen.
persfoto
29 september 2015
De opleiding Diergeneeskunde is wederom geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).
Sita ter Haar tijdens DRONGO talenfestival
28 september 2015
De Universiteit Utrecht was partner van het festival, met een goedbezochte informatiestand en diverse presentaties.

Pagina's

RSS

Agenda

Informatiemarkt tijdens Masteravond
7 oktober 2015 17:30 -
Op de Masteravond van 7 oktober 2015 presenteren alle masterprogramma’s van de Universiteit Utrecht zich.
Geniza-fragment T-S Misc 36.121 van Midrash Aggadat Bereshit. In bezit van de Cambridge University Library. Bron: Friedberg Geniza project: www.genizah.org
21 oktober 2015 13:30 -
In een serie of lezingen en workshops bestuderen deelnemers de ontwikkeling van de parabel.
29 oktober 2015 12:00 -
Het symposium 'Educating Interdisciplinarians' gaat over de inhoud en beoogde leerresultaten van brede bachelorprogramma's.

Pagina's

RSS
breaker, onderwijs, landingspagina

Onderwijs