Onderwijs

De onderwijsvisie van de Universiteit Utrecht gaat uit van een uitdagend studieklimaat en onderwijs dat recht doet aan verschillende ambities en talenten van studenten. Opleidingen bieden persoonlijk, activerend en kleinschalig onderwijs en een goede begeleiding.

Actueel
Studenten denken na tijdens een toets van matching Economie.
Onderwijsaanbod

Veelzijdig en breed is het aanbod aan opleidingen van de Universiteit Utrecht. Je vindt hier informatie over de bacheloropleiding, masterprogramma's en alle andere studierichtingen.

Keuzegids masters
Utrechtse masteropleidingen scoren hoog in Keuzegids

De Keuzegids Masters 2015 is samengesteld op basis van studentenoordelen, cijfers over het contact met docenten, slagingspercentages en visitatierapporten.

Nieuws

Opening facultair jaar Geesteswetenschappen 2015-2016 - Foto: Hans Schuurman
2 september 2015
Ann Rigney hield de openingslezing ‘Verbeeldingskracht en her-verhalen’, decaan Keimpe Algra blikte terug en vooruit, en de scriptieprijzen werden uitgereikt.
Scriptieprijs Geesteswetenschappen 2015
1 september 2015
Schulting en Van der Meer Mohr schreven het afgelopen jaar de beste masterscripties bij de faculteit Geesteswetenschappen.
Opening academisch jaar EUR, Beatrice de Graaf - foto: Michelle Muus
1 september 2015
Welke rol heeft de wetenschapper en hoe kan de politiek, de institutionele setting, deze rol ondersteunen?

Pagina's

RSS

Agenda

Magic lantern slides
3 september 2015 20:00 -
In het kader van 'A Million Pictures', een onderzoeksproject rondom lantaarnplaten, wordt op 3 september een toverlantaarnvoorstelling georganiseerd.
Gaudeamus Muziekweek 2015
7 september 2015 09:00 -
De onderzoeksgroep Muziekwetenschap organiseert een conferentie in samenwerking met de Gaudeamus Muziekweek.
© iStockphoto.com/Ximagination
11 september 2015 13:45 -
Het Centre for the Humanities organiseert dit internationale symposium over burgerschap, klimaatverandering en duurzaamheid.

Pagina's

RSS
breaker, onderwijs, landingspagina

Onderwijs