Onderwijs

De onderwijsvisie van de Universiteit Utrecht gaat uit van een uitdagend studieklimaat en onderwijs dat recht doet aan verschillende ambities en talenten van studenten. Opleidingen bieden persoonlijk, activerend en kleinschalig onderwijs en een goede begeleiding.

Actueel
Inschrijving Utrechtse Introductietijd (UIT) geopend

Vanaf 11 mei 2015 is het mogelijk om je in te schrijven voor de Utrechtse Introductietijd (UIT). De Utrechtse Introductie Tijd, kortweg UIT, is de algemene stadsintroductie voor alle aankomende studenten die in Utrecht gaan studeren. Jaarlijks nemen er rond de 3800 studenten deel aan dit evenement. Dit jaar zal de UIT plaatsvinden van 10 t/m 13 augustus.

Keuzegids masters
Universiteit Utrecht veertien keer in top in de Keuzegids 2015

In de Keuzegids Masters 2015 staat de Universiteit Utrecht veertien keer op de eerste plek. Dat bleek uit de Keuzegids, die op woensdag 25 maart verscheen. Tot deze masters behoren twintig masterprogramma's van de Universiteit Utrecht.

Nieuws

Letters © iStockphoto.com/pagadesign
1 juli 2015
Op 27 juni 2015 publiceerde NRC de 'Actiepunten van het groot manifest der Nederlandse taal', over het gebruik van Engels en Nederlands in het hoger onderwijs.
Visie VSNU
11 juni 2015
Vandaag presenteert de Vereniging van Universiteiten (VSNU) haar strategische onderwijsvisie.
8 juni 2015
Nieuw practicum van 2 blokken geeft studenten meer ruimte om onderzoeksopdrachten uit te voeren.

Pagina's

RSS

Agenda

Natuurwetenschappen
27 augustus 2015 -
Het 19e-eeuwse onderscheid tussen natuur- en geesteswetenschappen is hardnekkig. Kan dit doorbroken worden vanuit het perspectief van 'epistemische deugden'?
Wetenschapsknooppunt in de klas
16 september 2015 15:00 -
Lerarenbijeenkomst W&T tijdens de kinderboekenweek, 16 september 2015
Globe in hand
20 november 2015 10:00 -
Open dag over de bacheloropleidingen van de Universiteit Utrecht.
RSS
breaker, onderwijs, landingspagina

Onderwijs