Onderwijs

De onderwijsvisie van de Universiteit Utrecht gaat uit van een uitdagend studieklimaat en onderwijs dat recht doet aan verschillende ambities en talenten van studenten. Opleidingen bieden persoonlijk, activerend en kleinschalig onderwijs en een goede begeleiding.

Actueel
Utrechtse Introductietijd (UIT)

De Utrechtse Introductie Tijd, kortweg UIT, is de algemene stadsintroductie voor alle aankomende studenten die in Utrecht gaan studeren. Dit jaar zal de UIT plaatsvinden van 10 t/m 13 augustus.

Keuzegids masters
Utrechtse masteropleidingen scoren hoog in Keuzegids

De Keuzegids Masters 2015 is samengesteld op basis van studentenoordelen, cijfers over het contact met docenten, slagingspercentages en visitatierapporten.

Nieuws

Genomineerden facultaire scriptieprijs voor de beste masterscriptie 2015.
21 juli 2015
De faculteit Geesteswetenschappen reikt op 1 september de prijzen uit voor de beste masterscriptie en beste onderzoeksmasterscriptie.
Prof. dr. Hans Hoeken
20 juli 2015
Per 1 september 2015 is prof. dr. Hans Hoeken benoemd tot hoogleraar Communicatie- en informatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht.
13 juli 2015
Leerlingen krijgen een positiever beeld van bètavakken als zij daarin onderwijs krijgen volgens een vernieuwende onderwijsaanpak.

Pagina's

RSS

Agenda

Natuurwetenschappen
27 augustus 2015 -
Het 19e-eeuwse onderscheid tussen natuur- en geesteswetenschappen is hardnekkig. Kan dit doorbroken worden vanuit het perspectief van 'epistemische deugden'?
Magic lantern slides
3 september 2015 20:00 -
In het kader van 'A Million Pictures', een onderzoeksproject rondom lantaarnplaten, wordt op 3 september een toverlantaarnvoorstelling georganiseerd.
Wetenschapsknooppunt in de klas
16 september 2015 15:00 -
Lerarenbijeenkomst W&T tijdens de kinderboekenweek, 16 september 2015

Pagina's

RSS
breaker, onderwijs, landingspagina

Onderwijs