Faculteit Geesteswetenschappen

De faculteit Geesteswetenschappen omvat de disciplines geschiedenis, kunst, filosofie, muziek, literatuur, taal, religie en media. Ons onderwijs en onderzoek zijn primair gericht op het bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. Lees meer over ons profiel.

Centre for the Humanities

Het Centre for the Humanities verbindt innovatief onderzoek aan de bredere sociale en politieke relevantie van de geesteswetenschappen.

Portrait of René Descartes (1596-1650) - painting by Frans Hals
Descartes Centre

Het Descartes Centre voor Wetenschaps­geschiedenis en Wetenschaps­filosofie is een samenwerkings­verband van alle faculteiten van de Universiteit Utrecht.

Digital Humanities

Het Utrecht Digital Humanities Lab richt zich op de toepassing van nieuwe media en informatietechnologieën in het geesteswetenschappelijk onderzoek.

Faculteit Geesteswetenschappen