Dr. mr. Bald de Vries
u.devries@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-19 17:05:46


Profiel

Recht en maatschappij

Het recht staat in wisselwerking met de maatschappij en een goed begrip van het recht verlangt een goed begrip van de maatschappij. Dit  ontleen ik aan de rechtstheorie en -filosofie en aan de sociale theorie, geïnspireerd door de klassieke denkers, moderne en contemporaine auteurs, zoals John Rawls, HLA Hart, Lon Fuller, Carl Schmitt, Giorgio Agamben, Willem Witteveen, Thomas Pogge en sociaal-theoretici zoals Ulrich Beck, Zygmunt Bauman en anderen.

 Mijn maatschappijbegrip is theoretisch (en niet empirisch) en is ontleend aan theorieën over moderniteit, in het bijzonder de theorie van reflexieve modernisering en de risicomaatschappij (Beck). Structurele maatschappelijke veranderingen vragen voortdurend om bezinning op het recht en op de vraag in hoeverre de vooronderstelde en vanzelfsprekende grondbeginselen van recht van betekenis veranderen of heroverwogen moeten worden opdat het recht en rechtvaardigheid tot hun recht komen in een globale interdependente wereld.

Onderzoeksprogramma’s

Mijn specifieke aandacht gaat uit naar contemporaine noties van 'moderniteit' en daaraan gerelateerde concepten zoals onzekerheid en contingentie, risico, voorzorg en duurzaamheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Met mijn onderzoek bouw ik aan het theoretisch kader voor zowel het onderzoek van Ucall (Utrecht Centre for Liability and Accountability Law) en het onderzoek van UCWOSL (Utrecht Centre for Oceans, Water and Sustainability Law). Ik ben lid van beide onderzoeksgroepen. (Zie verder bij 'onderzoek'.)

Onderwijs

Mijn uitgangspunt als onderzoeker staat ook centraal in mijn ideeën over juridisch onderwijs – de invulling van het curriculum en de (meta)juridische vakken en didactiek – waarover ik veelvuldig publiceer in nationale en internationale fora. Mijn aandacht gaat vooral uit naar de versterking van het academisch karakter van het juridisch onderwijs. Expertise heb ik opgedaan in de CEUT-leergang (2003-4) en de CEUT-honoursleergang (2012). Ik verzorg onderwijs en coordineer het vak Grondslagen van recht (waaronder de hoorcolleges) en het Integratievak Algemene rechtsleer. Ook doceer ik het vak Law, Society and Justice aan het University College Utrecht. Ik ben als tutor en docent nauw verbonden met het Utrecht Law College. (Zie verder bij 'onderwijs'.)

 Als Teaching Fellow van de Universiteit Utrecht draag ik bij aan de profilering van het Utrechtse didactische model, gebaseerd op kleinschaligheid, intensiviteit en studentbetrokkenheid, bijvoorbeeld in het programma Educate-it dat inzet op 'blended learning' als versterking van het Utrechtse didactische model.  

Bestuurlijke taken

Als voorzitter van de Examencommissie bachelor Rechtsgeleerdheid houd ik met mijn commissie toezicht op de kwaliteit van het curriculum en toetsing. Tevens ben ik lid van de Commissie toetskwaliteit. Ik ben in samenwerking met de Onderwijsdirecteur en het Hoofd onderwijsbeleid nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe bachelor curriculum rechtsgeleerdheid, waarbij de nadruk ligt op de versterking van de kennis van het recht, de context van het recht en academische en juridische vaardigheden.

Extern

Mijn ideeën over onderzoek en onderwijs draag ik uit in andere gremia, bijvoorbeeld als redactielid van het tijdschrift Law & Method, bestuurslid (secretaris) van de Vereniging voor de Wijsbegeerte van het Recht (VWR). Ook ben ik als Fellow verbonden aan the Centre for the Humanities (Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht).

 

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
risico
euthanasie en vraagstukken omtrent de kwaliteit van leven
juridisch onderwijs
legaliteit
reflexieve modernisering
risicomaatschappij
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Gegenereerd op 2017-11-19 17:05:46
Curriculum vitae

2001 - ....: Docent Rechtstheorie, Afdeling Staats- en bestuursrecht en Rechtstheorie

1996 - 2001: Docent rechten, Dublin City University, Ierland

1994 - 1996: PhD student Dublin City University, Ierland

1986 - 1993: Studie rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden

Een uitgebreid CV is op aanvraag beschikbaar - u.devries@uu.nl. 

Gegenereerd op 2017-11-19 17:05:46

.

 

Sleutelpublicaties

De Vries, Bald (2014). Sustainable uncertainty - Normalising the ecological state of exception. Journal of Water Law, 24 (3-4), (pp. 92-99) (8 p.).

de Vries, U.R.M.T. (2013). Kuhn and Legal Research, A Reflexive Paradigmatic View on Legal Research. Recht en methode in onderzoek en onderwijs, 1, (pp. 7-25) (19 p.).

van Klink, B.M.J. & de Vries, U.R.M.T. (2013). Skeptical Legal Education: How to Develop a Critical Attitude?. Recht en methode in onderzoek en onderwijs, 2, (pp. 37-52) (16 p.).

Francot, L.M.A. & de Vries, U.R.M.T. (2013). Eyes Wide Shut: On Risk, Rule of Law and Precaution. Ratio Juris, 26 (2), (pp. 282-301) (20 p.).

Francot, L.M.A. & de Vries, U.R.M.T. (2011). Multiple Modernities and Law. Utrecht Law Review, 7 (2), (pp. 1-3) (3 p.).

de Vries, U.R.M.T. & Francot, L.M.A. (2011). As Good As It Gets – On the Precautionary Principle and legality. In L. Besselink, F. Pennings & S. Prechal (Eds.), The Eclipse of the Legality Principle in the European Union (pp. 11-34) (24 p.). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer & Business.

Francot, L.M.A. & de Vries, U.R.M.T. (2011). Justice Unbound: Responsibility in the Second Modernity. In U.R.M.T. de Vries & L.M.A. Francot (Eds.), Law’s Environment: Critical Legal Perspectives (pp. 201-219) (19 p.). Den Haag: Eleven international publishing.

de Vries, U.R.M.T. & Francot, L.M.A. (2011). Law’s Environment: Critical Legal Perspectives. (224 p.). Den Haag: Eleven international publishing.

Francot, L.M.A. & de Vries, U.R.M.T. (2009). The Legal Method Reconsidered. Contextual legal research from an interdisciplinary perspective – towards developing a new paradigm. In M. Karinka & R. Wiesemes (Eds.), Exploring avenues to interdisciplinary research: From cross- to multi- to interdisciplinarity (pp. 167-178) (11 p.). Nottingham: Nottingham University Press.

Francot, L.M.A. & de Vries, U.R.M.T. (2009). Normativity in the Second Modernity. Rechtstheorie, 39 (2008), (pp. 477-494) (17 p.).

Francot, L.M.A. & de Vries, U.R.M.T. (2009). No Way Out - Contracting About Modern Risks. Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie, 95 (2009), (pp. 199-215) (16 p.).

Francot, L.M.A. & de Vries, U.M.R.T. (2007). Legal Education Re-Enchanted?. Journal of Legal Education, 3 (1), (pp. 3-20) (18 p.).

Alle publicaties
  2017 - Artikelen
Bleeker, T.R., de Vries, Ubaldus & van Klink, Bart (2017). Recht in Context - Naar een brede academische vorming van juristen. Nederlands Juristenblad, 14, (pp. 916-922).
  2016 - Artikelen
van Klink, Bart & de Vries, Ubaldus (01-11-2016). Scepsis en reflexiviteit - Over de bijdrage van reflexieve vakken qaan de academische vorming van rechtenstudenten. Ars aequi, 2016 (november), (pp. 893-897).
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
van Klink, Bart & de Vries, Ubaldus (2016). Introduction: re-thinking academic legal education. In Bart van Klink & Ubaldus de Vries (Eds.), Academic Learning in Law - Theoretical Positions, Teaching Experiments and Learning Experiences (pp. 1-11). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
de Vries, Ubaldus (2016). Law & Lounge - An Experiment on student self-organization and critique as skeptical reflexivity. In Ubaldus de Vries & Bart van Klink (Eds.), Academic Learning in Law - Theoretical Positions, Teaching Experiments and Learning Experiences (pp. 267-287). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
de Vries, Ubaldus & Francot, Lyana (2016). Lege Magen en Holle Ogen - Over Recht, Risico, Verantwoordelijkheid en Reflexieve Armoede. In Sarah van Kampen & Michael Milo (Eds.), Recht en Armoede (pp. 13-30). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
  2016 - Boekredactie
van Klink, Bart & de Vries, Ubaldus (2016). Academic Learning in Law - Theoretical Positions, Teaching Experiments and Learning Experiences. (318 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
  2015 - Websites / portals
de Vries, Ubaldus (11-03-2015). Recht in de risicomaatschappij.
  2015 - Voordrachten / lezingen
  2014 - Artikelen
De Vries, Bald (2014). Sustainable uncertainty - Normalising the ecological state of exception. Journal of Water Law, 24 (3-4), (pp. 92-99) (8 p.).
  2014 - Televisie- of radio-optredens
U.R.M.T. de Vries (31-03-2014) Sciene Café (SG) – gesproken column “Privacy, persoonlijkheid en veiligheid”
  2014 - Voordrachten / lezingen
U.R.M.T. de Vries (21-05-2014) “Sustainable uncertainty. Normalising the ecological state of exception”
U.R.M.T. de Vries (08-04-2014) Filosofisch Café – Privacy: niks te verbergen? Presentatie en discussie, Hofman, Utrecht
U.R.M.T. de Vries (02-09-2014) Referent "de rol van de staat in familierelaties"
U.R.M.T. de Vries (17-11-2014) Skeptical Legal Education: How to Develop a Critical Attitude?
  2013 - Artikelen
Francot, L.M.A. & de Vries, U.R.M.T. (2013). Eyes Wide Shut: On Risk, Rule of Law and Precaution. Ratio Juris, 26 (2), (pp. 282-301) (20 p.).
de Vries, U.R.M.T. (2013). Kuhn and Legal Research, A Reflexive Paradigmatic View on Legal Research. Recht en methode in onderzoek en onderwijs, 1, (pp. 7-25) (19 p.).
van Klink, B.M.J. & de Vries, U.R.M.T. (2013). Skeptical Legal Education: How to Develop a Critical Attitude?. Recht en methode in onderzoek en onderwijs, 2, (pp. 37-52) (16 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
de Vries, U.R.M.T. (2013). Excavating Archeology in a Globalizing World. In A. Lagerlöf (Eds.), Who Cares? Perspectives on Public Awareness, Participation and Protection in Archaeological Heritage Management (pp. 45-52) (8 p.). Namur: EAC Occasional Paper.
  2013 - Websites / portals
de Vries, Bald (2013). Studium Generale, Blogserie “Bezit: Verantwoordelijkheid voor welvaart”.
  2013 - Voordrachten / lezingen
U.R.M.T. de Vries (02-12-2013) ‘Responding Duff: On Responsibility – Civil recourse as a means for distributive ends’
U.R.M.T. de Vries (06-09-2013) Chair and streamorgansier Critical legal education
  2012 - Artikelen
Francot, L.M.A. & de Vries, U.R.M.T. (2012). Justicia desencadenada: responsibilidad y segunda modernidad. Cuadrivio
  2012 - Televisie- of radio-optredens
  2011 - Artikelen
Francot, L.M.A. & de Vries, U.R.M.T. (2011). Multiple Modernities and Law. Utrecht Law Review, 7 (2), (pp. 1-3) (3 p.).
  2011 - Boeken
de Vries, U.R.M.T. & Francot, L.M.A. (2011). Law’s Environment: Critical Legal Perspectives. (224 p.). Den Haag: Eleven international publishing.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
de Vries, U.R.M.T. & Francot, L.M.A. (2011). As Good As It Gets – On the Precautionary Principle and legality. In L. Besselink, F. Pennings & S. Prechal (Eds.), The Eclipse of the Legality Principle in the European Union (pp. 11-34) (24 p.). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer & Business.
Francot, L.M.A. & de Vries, U.R.M.T. (2011). Justice Unbound: Responsibility in the Second Modernity. In U.R.M.T. de Vries & L.M.A. Francot (Eds.), Law’s Environment: Critical Legal Perspectives (pp. 201-219) (19 p.). Den Haag: Eleven international publishing.
  2010 - Artikelen
de Vries, U.M.R.T. (2010). Anger and Courage: Fitna and the politics of disengagement. Sfera Politicii, 18 (4), (pp. 65-69) (5 p.).
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Francot-Timmermans, L.M.A. & de Vries, U.M.R.T. (2010). Adieu Von Humboldt? Over Domme Organisaties en Slimme mensen. In L.J. Dorsmand & P.J. Knegtmans (Eds.), Het Universitaire Bedrijf. Over Professionalisering van Onderzoek, Bestuur en Beheer (pp. 73-86) (14 p.). Hilversum: Verloren.
de Vries, U.M.R.T. (2010). Jeffrey, of… waar gaat het eigenlijk om?. In N. Doornbos, N. Huls & W. van Rossum (Eds.), Rechtspraak van Buiten – Negenendertig door de Rechtssociologie Geïnspireerde Annotaties (pp. 229-235) (7 p.). Deventer: Kluwer.
  2010 - Voordrachten / lezingen
U.R.M.T. de Vries (10-09-2010) with Lyana Francot
  2009 - Artikelen
de Vries, U.R.M.T. & Francot, L.M.A. (2009). Information, Decision and Self-Determination: Euthanasia as a Case Study. SCRIPTed - A Journal of Law, Technology & Society, 6 (3), (pp. 534-775) (241 p.).
Francot, L.M.A. & de Vries, U.R.M.T. (2009). No Way Out - Contracting About Modern Risks. Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie, 95 (2009), (pp. 199-215) (16 p.).
Francot, L.M.A. & de Vries, U.R.M.T. (2009). Normativity in the Second Modernity. Rechtstheorie, 39 (2008), (pp. 477-494) (17 p.).
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Francot, L.M.A. & de Vries, U.R.M.T. (2009). The Legal Method Reconsidered. Contextual legal research from an interdisciplinary perspective – towards developing a new paradigm. In M. Karinka & R. Wiesemes (Eds.), Exploring avenues to interdisciplinary research: From cross- to multi- to interdisciplinarity (pp. 167-178) (11 p.). Nottingham: Nottingham University Press.
  2008 - Artikelen
de Vries, U.M.R.T., Tigchelaar, H. & van der Linden-Smith, T. (2008). Describing Identity Fraud: Towards a Common Definition. SCRIPTed - A Journal of Law, Technology & Society, 5 (3), (pp. 482-500) (18 p.).
de Vries, U.M.R.T., van der Linden-Smith, T. & Tigchelaar, H. (2008). Identiteitsfraude en privacy. Privacy & informatie, 4 (11), (pp. 171-178) (7 p.).
Francot-Timmermans, L.M.A. & de Vries, U.M.R.T. (2008). Kritisch Juridisch Onderwijs. Onderzoek van Onderwijs, 1 (37), (pp. 12-15) (4 p.).
  2008 - Boeken
den Hertogh, L., Francot-Timmermans, L.M.A. & de Vries, U.M.R.T. (2008). Rechtsfilosofische Oefeningen. Zygmunt Bauman: Onzekere Verantwoordelijkheid. (140 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2007 - Artikelen
Francot, L.M.A. & de Vries, U.M.R.T. (2007). Legal Education Re-Enchanted?. Journal of Legal Education, 3 (1), (pp. 3-20) (18 p.).
  2007 - Boeken
de Vries, U.M.R.T., Tigchelaar, H., Linden, van der, M. & Hol, A.M. (2007). Identiteitsfraude, een afbakening. Een internationale begripsvergelijking en analyse van nationale strafbepalingen. (282 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
de Vries, U.M.R.T. (2007). Modern en Postmodern Lijden. In R. Janse, S. Taekema & A.M Hol (Eds.), Rechtsfilosofische Annotaties (pp. 119-122) (4 p.). Nijmegen: Ars Aequi.
  2006 - Artikelen
de Vries, U.M.R.T. (2006). Privatising Consumer Complaints - An analysis of a patient’s complaints procedure in the Netherlands. Ankara Law Review, 3 (1), (pp. 43-65) (23 p.).
  2004 - Artikelen
de Vries, U.M.R.T. (2004). The Limits of Lawful Euthanasia; A Dutch Perspective. Annals of health law / Loyola University Chicago, School of Law, Institute for Health Law, 2004 (2), (pp. 365-392) (38 p.).
  2003 - Artikelen
de Vries, U.M.R.T. (2003). Can a Legal Right to Euthanasia Exist? A Dutch perspective on a medico-ethical dilemma. Medico-Legal Journal of Ireland, 9 (1), (pp. 24-35) (12 p.).
de Vries, U.M.R.T. (2003). Existential Suffering and Euthanasia. Modern Medicine Ireland
  2003 - Boekdelen / hoofdstukken
de Vries, U.M.R.T. (2003). Lawful Euthanasia in Ireland? A Perspective on a Universal Medico-Legal Dilemma. In J. Scally (Eds.), A Just Society? Ethics and Values in Contemporary Ireland (pp. 195-206) (12 p.). Dublin: The Liffey Press.
  0 - Voordrachten / lezingen
U.R.M.T. de Vries () Sustainable uncertainty. Normal is the ecological state of exception
U.R.M.T. de Vries () Sustainable uncertainty. Normal is the ecological state of exception
  0 - Editorial activity
U.R.M.T. de Vries () Editor Law & Method (Boom Juridische Uitgevers)
U.R.M.T. de Vries () Editorship of a special issue of Law and Method, together with Bart van Klink
U.R.M.T. de Vries () Recht en methode in onderzoek en onderwijs
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-19 17:05:46

Recht in de Risicomaatschappij

                               Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid - water en duurzaamheid

 

Het recht staat in wisselwerking met de maatschappij en een goed begrip van het recht verlangt een goed begrip van de maatschappij. Mijn maatschappijbegrip is theoretisch (en niet empirisch) en is ontleend aan theorieën over moderniteit, in het bijzonder de theorie van reflexieve modernisering en de risicomaatschappij, zoals ontwikkeld door de Duitse sociaaltheoreticus Ulrich Beck. Mijn theoretisch raamwerk heb ik in samenwerking met Lyana Francot (VU) ontwikkeld in de Working Group on Reflexive Modernisation and Law. 

 

Reflexieve modernisering en de risicomaatschappij

 

Mijn doel hierbij is om het recht te begrijpen en te bestuderen vanuit de interdisciplinaire wetenschappelijke context van rechtstheorie en sociale theorie. Dit nieuwe wetenschappelijke perspectief zoekt een balans tussen praktijk-georiënteerd rechtswetenschappelijk onderzoek én onderzoek dat is ingebed in theorie. De theorie van reflexieve modernisering en de risicomaatschappij van onder meer Ulrich Beck dient hierbij als uitgangspunt.

 In essentie stelt Beck dat moderniseringsprocessen (zoals mondialisering en individualisering) de 'wereld risicomaatschappij' confronteert met neveneffecten (moderne risico's), en de vraag voor het recht is hoe en in hoeverre het recht in staat is om deze neveneffecten te reguleren. Het vereist een reflexieve benadering: een herwaardering van het recht en zijn basisconcepten, waarden en grondslagen. Het heeft geresulteerd in de volgende kernpublicaties:

 

 - Francot, L.M.A. & de Vries, U.R.M.T. (2009). No Way Out - Contracting About Modern Risks. ARSP, 95 (2009), 199-215

- Francot, L.M.A. & de Vries, U.R.M.T. (2009). Normativity in the Second Modernity. Rechtstheorie, 39 (2008), 477-494

- Francot, L.M.A. & de Vries, U.R.M.T. (2013). Eyes Wide Shut: On Risk, Rule of Law and Precaution.Ratio Juris, 26 (2), 282-301

 - De Vries, U.R.M.T. & Francot, L.M.A. (2011). As Good As It Gets – On the Precautionary Principle and legality. In L. Besselink, F. Pennings & S. Prechal (Eds.), The Eclipse of the Legality Principle in the European Union. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer & Business, 11-34

 - Francot, L.M.A. & de Vries, U.R.M.T. (2011). Justice Unbound: Responsibility in the Second Modernity. In U.R.M.T. de Vries & L.M.A. Francot (Eds.), Law’s Environment: Critical Legal Perspectives. Den Haag: Eleven international publishing, 201-219.

 

 Daarnaast zijn er, naar aanleiding van de Critical Legal Conference 2010 "Great Expectations" (10-12 september 2010, Utrecht), de volgende twee publicaties verschenen:

- Francot, L.M.A. & de Vries, U.R.M.T (red.). (2011). Multiple Modernities and LawUtrecht Law Review, 7 (2) (special issue)

-  De Vries, U.R.M.T. & Francot, L.M.A. (red.) (2011). Law’s Environment: Critical Legal Perspectives. Den Haag: Eleven international publishing.

 

Onderzoeksprogramma’s: Ucall en UCWOSL

Momenteel bouw ik het theoretisch kader verder uit en heb ik mijn onderzoek ondergebracht in twee ondergroepsgroepen:

 

 A. Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall), waarbij mijn onderzoek zich richt op aspecten van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.  Activiteiten en publicaties:

 

- First Annual Ucall Conference "Law in the Risk Society", Utrecht, 9 and 10 April 2015 (organiser)

- Utrecht Law Review 'Law in the Risk Society' (special issue), forthcoming 2016.

 - Law in the Risk Society - Responsibility and Reflexivity, Eleven international publishers, forthcoming 2016

- 'Holle magen en lege ogen - over recht, risico, armoede en verantwoordelijkheid', in: Recht en Armoede (M. Milo (ed.)), forthcoming

- “Responding Duff: On Responsibility – Civil recourse as a means for distributive ends”,  Symposium on the Civil Recourse Model: a New Perspective on How to Handle Tort and Crime? Ucall, Utrecht, 2 December 2013

- Methodologieproject (met Francois Kristen, co-director van Ucall)

 

 B. Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL), waarbij ik mij richt op noties van duurzaamheid, voorzorg, noodtoestand en risico.  Activiteiten en publicaties:

 

  - De Vries, Bald (2014). Sustainable uncertainty - Normalising the ecological state of exception. Journal of Water Law, 24 (3-4), 92-99

-  De Vries, Bald. “Sustainable uncertainty. Normalising the ecological state of exception”,  Promoting Transboundary Water Cooperation in Asia Law, Governance and Institutions. 1st Annual International Water Law Symposium, Xiamen University Law School, China International Water Law Programme (CIWL), China, 21 mei 2014

- De Vries. Bald. “Sustainable uncertainty. Normal is the ecological state of exception”, London Symposium on the Environment, Globalization and Sustainability, The Oxford and Cambridge Club, London, 7 & 8 December 2013

- De Vries, Bald. Sustainable uncertainty. Normal is the ecological state of exception”, Water and Oceans Law in Times of Climate Change, Conference of the Utrecht Water, Oceans and Sustainability Law, 31 October and 1 November 2013 - Utrecht University

 

Methodologie

Ik houd mij ook bezig met kwesties van methodologie, mede als lid van de projectgroep methodologie van Ucall (zie boven).  Publicaties:

 

  - De Vries, U.R.M.T. (2013). Kuhn and Legal Research, A Reflexive Paradigmatic View on Legal Research. Aw and Method, 1, 7-25

-  Francot, L.M.A. & de Vries, U.R.M.T. (2009). The Legal Method Reconsidered. Contextual legal research from an interdisciplinary perspective – towards developing a new paradigm. In M. Karinka & R. Wiesemes (Eds.), Exploring avenues to interdisciplinary research: From cross- to multi- to interdisciplinarity. Nottingham: Nottingham University Press, 167-178

 

 Ik ben tevens redactielid van het tijdschrift Law and Method (Boom juridische uitgevers).

 

 (Zie 'publications' voor een volledig overzicht van wetenschappelijke publicaties en andere activiteiten.)

  

Gegenereerd op 2017-11-19 17:05:46

Onderwijs als gezamenlijk project

Twee pijlers

Mijn uitgangspunt als docent is gestoeld op een inhoudelijke en didactische pijler:

  1.  Het recht staat in wisselwerking met de maatschappij en een goed begrip van het recht verlangd een goed begrip van de maatschappij. Dit begrip ontleent ik aan zowel de rechtstheorie en -filosofie als de sociale theorie. 
  2. Actieve betrokkenheid van studenten en inspelen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van docent en student met de daarbij behorende didactische mogelijkheden, ook digitaal.

 De expertise als docent heb ik opgebouwd in zowel Ierland (Dublin City University) als in Nederland (Universiteit Utrecht). In Ierland ben ik nauw betrokken geweest met de invoering van een didactisch model, gebaseerd op 'action learning' en was als coördinator en programmaleider verantwoordelijk voor cursussen en programma's op bachelor en masterniveau (zie onder).

Professionalisering

Deze ervaring heb ik meegenomen naar Utrecht. Het Utrechtse model is immers ook gestoeld op de pijler van actieve studentbetrokkenheid, naast kleinschalig en intensief onderwijs. De expertise heb ik uitgebouwd in:

- CEUT-leergang academisch leiderschap (2003-4)

- CEUT-honoursleergang (2012)

- Tal van workshops en seminars op onderwijsmiddagen, de Onderwijsparades en TAUU activiteiten.

 Als Teaching Fellow van de Universiteit Utrecht zet ik op de profilering van het Utrechtse didactische model, bijvoorbeeld in het programma Educate-it dat inzet op 'blended learning' als versterking van het Utrechtse didactische model. Op deze manier lever ik een bijdrage aan onderwijsprofessionalsering.

Betrokkenheid in het onderwijs:

Ik momenteel betrokken bij de volgende cursussen en programma’s aan het Departement rechtsgeleerdheid:

 - Grondslagen van recht (coördinator en hoorcolleges/werkgroepen)

-  Integratievak: Algemene rechtsleer (coördinator)

-  Law, Society and Justice (University College)

-  Tutor en lid docententeam Utrecht Law College (Tilia)

-  Ontwikkeling en uitvoering nieuw bachelorcurriculum rechtsgeleerdheid

 Onderwijsvernieuwingen:

- Facultair stimuleringsproject "Law & Lounge"

- ‘Blended learning’: EMP project digitale zelftoetsing en kennisclips

- Blended learning: ontwikkeling digitaal platform voor het vak Grondslagen van recht 

Onderzoek

Naast het verzorgen van onderwijs experimenteer ik met vormen van onderwijsvernieuwingen en publiceer en spreek ik in nationale en internationale fora. Publicaties over visie op academisch juridisch onderwijs, didactiek en (zie ook onder 'publicaties') bestaan onder meer uit:

- Bart van Klink & Ubaldus de Vries, Academic Learning (Edward Elgar 2016, forthcoming)

- Bart van Klink & Bald de Vries (ed.) 'Special Issue Academic Learning' [2013] 3(2) Law & Method

- Bart van Klink & Bald de Vries, 'Skeptical Legal Education. How to Develop a Crittical Attitude?' [2013] 3(2) Law & Method, 37-52

- Lyana Francot & Bald de Vries, 'Adieu Von Humboldt? Over Domme Organisaties en Slimme mensen', in: L.J. Dorsman & P.J. Knegtmans (red.) Het Universitaire Bedrijf. Over Professionalisering van Onderzoek, Bestuur en Beheer (Verloren 2010) 73-86

- Bald de Vries & Lyana Francot, ‘Kritisch Juridisch Onderwijs’ [2008] 37(1) Onderzoek van Onderwijs 12-15

- Lyana Francot & Bald de Vries, ‘Legal Education Re-Enchanted’ [2006] 3(1) European Journal of Legal Education 3-20

 Naast deze wetenschappelijke publicaties schrijf ik vele columns over het universitaire onderwijs in DUB (sinds 2013) en andere gremia. Een selectie:

- http://www.dub.uu.nl/artikel/column/studenten-verwarren-tentamenstress-ziekte.html 

- http://www.dub.uu.nl/artikel/column/duurzame-universiteit.html

- http://www.dub.uu.nl/artikel/column/we-moeten-academische-vrijheid-beschermen.html

- http://www.dub.uu.nl/artikel/column/ontgoocheld.html

- http://www.pearltrees.com/t/freedom-choice/plofstudenten-plofkip/id8588246#item132752984

- http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2012/september/03/hoeveel-plofstudenten-moeten-we-nog-willen-1147783

 

Gegenereerd op 2017-11-19 17:05:46
Nevenfuncties

Voorzitter Examencommissie Bachelor Rechtsgeleerdheid

Lid Commissie toetskwaliteit rechtsgeleerdheid (ba en ma)

Teaching Fellow Universiteit Utrecht

Bestuurslid (secretaris) van de Vereniging voor de Wijsbegeerte van het recht (VWR)

Fellow van het Centre for the Humanities (Geesteswetenschappen)

Redactielid van het tijdschrift Law and Method (BJU)

Tutor en lid van het docententeam Utrecht Law College

Lid Faculteitsraad Recht, Economie en Bestuur en Organisatie (tot sept. 2015)

Gegenereerd op 2017-11-19 17:05:46
Volledige naam
Dr. mr. U.R.M.T. de Vries Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
Kamer 2.14
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7083
Telefoonnummer afdeling 030 253 7085
Fax 030 253 7067
Postadres
Achter Sint Pieter 200
3512 HT    UTRECHT
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2017-11-19 17:05:46
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017