dr. Yolanda van Beek
Y.vanBeek@uu.nl
Universitair hoofddocent
Psychologie - Ontwikkelingspsychologie
Gegenereerd op 2018-08-16 08:05:42


Profiel

Yolanda van Beek is docent en onderzoeker bij Ontwikkelingspsychologie. Haar onderzoek is gericht op de rol van sociaal gedrag bij het ontstaan van depressie in de adolescentie. Vanwege haar achtergrond als gedragsbioloog (etholoog) nemen gedragsobservaties en nonverbaal gedrag daarbij een belangrijke plaats in. Als docent geeft zij les in diverse cursussen in de bachelor en master, die veelal betrekking hebben op ontwikkelingspsychopathologie. Ook begeleidt zij studenten bij hun bachelor- en masterthesissen en is zij tutor en onderwijscoördinator voor Kinder en Jeugd Pychologie.

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Gegenereerd op 2018-08-16 08:05:42

Beek, Y. van, Hessen, D.J., Hutteman, R., Verhulp, E.E., & Leuven, M. van. (2012). Age and gender differences in depression across adolescence: real or 'bias?' Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53, 973-985.

Alle publicaties
  Artikelen - Wetenschappelijke publicaties
Van Beek, Y., Hessen, D.J., Hutteman, R., Verhulp, E.E. & Van Leuven, M. (2012). Age and gender differences in depression across adolescence: real or 'bias?'. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53, (pp. 973-985) (13 p.).
van Hoof, Anne, Raaijmakers, Quinten A. W., van Beek, Yolanda, Hale, William W. & Aleva, Liesbeth (2008). A multi-mediation model on the relations of bullying, victimization, identity, and family with adolescent depressive symptoms. Journal of Youth and Adolescence, 37 (7), (pp. 772-782) (11 p.).
Van Beek, Y. & Dubas, J.S. (2008). Age and gender differences in decoding basic and non-basic facial expressions in late childhood and early adolescence. Environmental Psychology and Nonverbal Behavior, 32, (pp. 37-52) (16 p.).
Van Beek, Y. & Dubas, J.S. (2008). Decoding basic and non-basic facial expressions and depressive symptoms in late childhood and adolescence. Environmental Psychology and Nonverbal Behavior, 32 (1), (pp. 53-64) (12 p.).
Van Beek, Y., van Dolderen, M.S.M. & Dubas, J.S. (2006). Gender-specific development of nonverbal behaviours and mild depression in adolescence. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47 (12), (pp. 1272-1281) (11 p.).
Van Beek, Y., Genta, M.L., Costabile, A. & Sansavini, A. (2006). Maternal expectations about infant development of pre-term and full-term infants: A cross-national comparison. Infant and Child Development, 15, (pp. 41-58) (17 p.).
Legerstee, M., Varghese, J. & Van Beek, Y. (2002). Effects of maintaining and redirecting infant attention of the production of referential communication in infants with and without Down syndrome. Journal of Child Language, 29, (pp. 23-48) (26 p.).
  Artikelen - Populariserende publicaties
Van Beek, Y. (14-03-1999). Libelle helpt speciaal: Sociale vaardigheden. Libelle, (pp. 36-39) (3 p.). pseudon: Jonette Vochteloo.
  Boekdelen / hoofdstukken - Wetenschappelijke publicaties
Van Beek, Y. (1998). Depression in childhood and adolescence: a social skill deficit?. Abstracts XVth Biennial ISSBD Meeting (pp. 239-239) (1 p.). Bern: ISSBD.
Van Beek, Y. (1998). Depression in childhood and adolescence: a social skills deficit?. Scientific program and Abstracts Second Dutch Conference on Psychology & Health (pp. 68-68) (1 p.). Utrecht: Research Institute for Psychology & Health.
Ferguson, T.J., van Dussen, L.M., Van Beek, Y., Crowley, S.L. & Olthof, T. (1998). Emotional and attributional style as risk or protective factors in the development of depression. Abstracts XVth Biennial ISSBD Meeting (pp. 438-438) (1 p.). Bern: ISSBD.
Van Beek, Y. & Verschoor, A. (1997). Early responsivity and speech-language development in preterm infants. In W. Koops, J.B. Hoeksma & D.C. van den Boom (Eds.), Development of interaction and attachment: Traditional and non-traditional approaches (pp. 293-296) (326 p.). Amsterdam: Elsevier North-Holland.
Fogel, A. & Van Beek, Y. (1997). Mother-infant communication as a dynamic developing system. New Trends in Developmental Psychology: Abstracts (pp. 255-255) (1 p.). Rennes: European Society for Developmental Psychology.
  Boekdelen / hoofdstukken - Vakpublicaties
van Velzen, Marijke, Mathot, Anne, van Beek, Y., Bossema, Ercolie & Magyarszeky, Zsoka (2014). Evaluation of a cognitive play intervention in a home for children with developmental disabilities in South Africa. In Adri Vermeer & Zsoka Magyarszeky (Eds.), Disability care in Africa - Community-based rehabilitation in rural regions (pp. 243-254). VU Press.
Twilhaar, Sabrina, van Beek, Y. & Magyarszeky, Zsoka (2014). Evaluation of a conductive education intervention for children with profound multiple disablities in a residential home in South Africa. In Adri Vermeer & Zsoka Magyarszeky (Eds.), Disability Care in Africa - Community-based Rehabilitation in rural regions (pp. 139-186). Amsterdam: VU Press.
van Eck, Tess, Halfens, Janna, van Beek, Y., Magyarszeky, Zsoka & Stoffer, Marthe (2014). Multi-Sensory Story Telling: the effect on responsiveness in children with profound multiple disabilities in a residential home in South Africa. In Adri Vermeer & Zsoka Magyarszeky (Eds.), Disability Care in Africa - Community-based rehabilitation in rural regions (pp. 203-228). VU Press.
  Artikelen in bundels / proceedings - Wetenschappelijke publicaties
van Beek, Y. & Berg, Anne (12-03-2015). Deficits in gender specific nonverbal communication precede the development of depression in adolescence. International Convention of Psychological Science www.icps-2015.org/program.
van Leuven, M. & Van Beek, Y. (1999). Depressive moods in children and adolescents: development and gender differences. In E. Besevegis, G. Georgouleas, V. Pavlopoulas & P. Giavrimis (Eds.), IXth European Conference of the European Society for Developmental Psychology (pp. 249-249) (1 p.). Spetses: ESDP.
  Voordrachten / lezingen - Overige resultaten
Van Beek, Y. (12-11-1998). Symposium: Communicatievaardigheden en gendergerelateerde psychopathologie bij kinderen en adolescenten. Nederlands Psychologen Congres 1998.
  Overige resultaten - Overige resultaten
Aleva, A.E. & van Beek, Y. (16-11-2017). Relations between biased interpretations of facial expressions, social withdrawal, and depressive mood in adolescents. (1 p.).
  Consultancy - Wetenschappelijke publicaties
van Beek, Y. (01-09-2015 01-07-2016) Advisor RINO KP/GZ opleiding RINO KP opleiding onderzoek
van Beek, Y. (01-08-2015 01-07-2016) Advisor RINO KP/GZ opleiding RINO KP opleiding/ onderzoek begeleiding
  Invited talk - Wetenschappelijke publicaties
van Beek, Y. (06-04-2013) Invited speaker NIP opleiding K&J Evidence based werken: transactionele verklaringsmodellen en nut & noodzaak in de K&J praktijk
van Beek, Y. (07-06-2001) Invited speaker 5th Dutch Endo-Neuro Meeting Doorwerth (07-01-2001) Depression in adolescents: Why more girls?
van Beek, Y. (01-09-1999) Invited speaker the IXth European Conference of the European Society for Developmental Psychology Spetses (Griekenland) (01-01-1999) Depressive moods in children and adolescents: developmental and gender differences
van Beek, Y. (12-11-1998) Invited speaker Nederlands Psychologen Congres 1998; Symposium 'Communicatievaardigheden en gendergerelateerde psychopathologie bij kinderen en adolescenten Bussum (12-01-1998) De rol van non-verbaal gedrag in de ontwikkeling van depressie bij kinderen en adolescenten
  Visiting an external academic institution - Wetenschappelijke publicaties
van Beek, Y. () Visiting researcher Yulius GGZ Adviseur voor het project: De werkrelatie met multi-probleem gezinnen en de rol van gehechtheid van behandelaren<br/><br/>NWO project 70-72900-98-14066
van Beek, Y. (2012 2016) Visiting researcher RINO Zuid Nederland lesgeven in de cursussen 'Inleiding diagnostiek voor K&J psychologen' en 'KP13b praktijkonderzoek'.<br/><br/>Docent/coach in de postmaster GZ opleiding voor K&J psychologen
  Prize (including medals and awards) - Overige resultaten
van Beek, Y. 06-12-2012 Recipient Maarten van Son award senior docent
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-16 08:05:42

In de adolescentie veranderen relaties met leeftijdgenotenen en worden ze ook belangrijker voor de zich ontwikkelende identiteit. Jongens en meisjes vriendschappen gaan steeds meer verschillen, wat ook gepaard gaat met verschillen in de ontwikkeling van nonverbaal gedrag. De kwaliteit van relaties met leeftijdgenoten is heel belangrijk voor de zich ontwikkelende identiteit. Zowel het eigen nonverbale gedrag als het interpreteren van dat gedrag bij anderen spelen daarbij een grote rol. Omdat problemen met leeftijdgenoten depressie in de hand kunnen werken, en vooral bij meisjes, wordt onderzocht welke rol de ontwikkeling van nonverbaal gedrag daarbij speelt. Kan het verhoogde risico op depressie bij meisjes hier (ten dele) mee worden verklaard? En biedt deze verklaring aanknopingspunten voor interventie programma's? Projecten

Relatie tussen de ontwikkeling van non-verbale communicatie en depressie bij jongeren.

 

Effectiviteit van een 'social belonging' school interventie ter voorkoming en vermindering van depressieve symptomen bij jongeren.
Gegenereerd op 2018-08-16 08:05:42
  • Functies:
  • Onderwijs-coördinator Kinder& Jeugdpsychologie
  • Coördinator Ontwikkelingspsychopathologie 1
  • Docent bij diverse cursussen van de bachelor psychologie en de master K&J psychologie
  • Tutor studiepad K&J psychologie
  • Coördinator van student onderzoek (master) naar de effectiviteit van interventies voor meervoudig gehandicapte kinderen in Sizanani (kindertehuis en dagopvangcentra), Zuid-AfrikaCursussen

Major verplicht:

Inleiding Ontwikkelingspsychologie

Studiepad K&J psychologie:

Training gestructureerde gedragsobservaties

Ontwikkelingspsychopathologie 1

Psychodiagnostiek in de OWP praktijk

Bachelor-onderzoek

Master K&J

Ontwikkelingspsychopathologie 2

Preventie en Interventie

Master-thesis begeleiding

Extern:

GZ-opleiding voor K&J psychologen

Humane Ethologie (RUG)

 

Gegenereerd op 2018-08-16 08:05:42
Nevenfuncties

Docent bij het RINO (GZ-opleiding).

Gegenereerd op 2018-08-16 08:05:42
Volledige naam
dr. Y. van Beek Contactgegevens
Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer H2.54A
3584 CS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 4059
Telefoonnummer afdeling 030 253 3666
Mobiel 06 51 502 234
Gegenereerd op 2018-08-16 08:05:42
Laatst bijgewerkt op 19-12-2017