Dr. Yolanda van Beek

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer H2.54A
3584 CS Utrecht

Dr. Yolanda van Beek

Universitair hoofddocent
Ontwikkelingspsychologie
Onderwijskundig adviseur/trainer
Onderwijsadvies & training
030 253 4059
y.vanbeek@uu.nl

Yolanda van Beek is docent en onderzoeker (UHD) bij Ontwikkelingspsychologie. Haar onderzoek is gericht op de rol van sociaal gedrag bij het ontstaan van depressie in de adolescentie. Vanwege haar achtergrond als gedragsbioloog (etholoog) nemen gedragsobservaties en nonverbaal gedrag daarbij een belangrijke plaats in. Als docent geeft zij les in diverse cursussen in de bachelor en master, die veelal betrekking hebben op ontwikkelingspsychopathologie. Ook begeleidt zij studenten bij hun bachelor- en masterthesissen.

Verder houdt zij zich bezig met het ontwikkelen van activerend, interdisciplinair en community-engaged onderwijs. Zij werkt ook 1 dag in de week voor Onderwijsadvies en Training als adviseur op het gebied van interdisciplinair onderwijs.