Dr. Yolanda van Beek

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer H2.54A
3584 CS Utrecht

Dr. Yolanda van Beek

Universitair hoofddocent
Ontwikkelingspsychologie
Onderwijskundig adviseur/trainer
Onderwijsadvies & training
030 253 4059
y.vanbeek@uu.nl

In de adolescentie veranderen relaties met leeftijdgenotenen en worden ze ook belangrijker voor de zich ontwikkelende identiteit. Jongens en meisjes vriendschappen gaan steeds meer verschillen, wat ook gepaard gaat met verschillen in de ontwikkeling van nonverbaal gedrag. De kwaliteit van relaties met leeftijdgenoten is heel belangrijk voor de zich ontwikkelende identiteit. Zowel het eigen nonverbale gedrag als het interpreteren van dat gedrag bij anderen spelen daarbij een grote rol. Omdat problemen met leeftijdgenoten depressie in de hand kunnen werken, en vooral bij meisjes, wordt onderzocht welke rol de ontwikkeling van nonverbaal gedrag daarbij speelt. Kan het verhoogde risico op depressie bij meisjes hier (ten dele) mee worden verklaard? En biedt deze verklaring aanknopingspunten voor interventie programma's? Projecten

Relatie tussen de ontwikkeling van non-verbale communicatie en depressie bij jongeren.