Dr. Rianne van Dijk

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer E2.35
3584 CS Utrecht
Projecten
Project
Luister! Het bevorderen van kinderparticipatie rondom de scheiding van hun ouders 01-01-2023 tot 01-01-2027
Algemene projectbeschrijving

Rondom een ouderlijke scheiding zijn de stem van kinderen en hun recht op participatie nog onvoldoende gewaarborgd in het gezin, bij scheidingsmediation en in de rechtbank. Er is een gebrek aan wetenschappelijke kennis over hoe kinderparticipatie het beste kan worden vormgegeven. Dit onderzoek gaat na of de participatie van kinderen bij beslissingen rondom scheiding hun gevoel van autonomie, verbondenheid en competentie vergroot, en zo hun algemeen functioneren verbetert. Daarnaast worden mogelijke risico’s van kinderparticipatie voor hun functioneren onderzocht, alsmede individuele verschillen hierin. Het onderzoek zal resulteren in praktische richtlijnen en hulpmiddelen om de participatie van kinderen rondom scheiding te verbeteren.

Rol
Uitvoerder
Financiering
2e geldstroom - NWO