Dr. Inge van der Valk

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer E225
3584 CS Utrecht

Dr. Inge van der Valk

Afdelingsvoorzitter
Jeugd en Gezin
Universitair hoofddocent
Jeugd en Gezin
030 253 4890
i.e.vandervalk@uu.nl

"Rondom scheiding en kinderen is de stem van het kind zelf nog onderbelicht, ook in onderzoek!"  
 

Inge van der Valk is universitair hoofddocent / onderzoeker bij de onderzoeksgroep Jeugd en Gezin van het Departement Educatie en Pedagogiek van de Universiteit Utrecht.

 

Onderzoek gericht op scheiding en kinderen

In haar onderzoek houdt zij zich sinds 1999 bezig met de samenhang tussen ouderlijke conflicten, echtscheiding en het functioneren van kinderen en jongeren. Daarbij is zij onder meer met een longitudinaal onderzoek nagegaan wat de gevolgen van een ouderlijke scheiding zijn voor jongeren, heeft zij zich gericht op verschillen tussen conflictueuze en niet-conflictueuze scheidingen, en heeft een effectonderzoek uitgevoerd naar het preventieve interventieprogramma KIES voor scheidingskinderen. Momenteel is zij betrokken bij een aantal onderzoeken rondom scheiding en kinderen. Zo participeert zij in een groot longitudinaal en multidisciplinair onderzoek naar het thuisgevoel van kinderen die opgroeien in verschillende huizen na scheiding getiteld: 'Waar hoor ik thuis?'. Ook was zij recent betrokken bij een onderzoek in opdracht van het WODC (onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid), samen met familierecht onderzoekers van de VU en UU en was zij als hoofd-auteur betrokken bij de revisie van de richtlijnen scheiding en jeugdigen.

Naast het onderzoek naar het thuisgevoel van jongeren na scheiding doet Inge op dit moment in opdracht van ZonMw en samen met praktijk-onderzoekers van Altra en Sterk Huis onderzoek naar de SCRES-O en SCRES-K, nieuw ontwikkelde instrumenten voor screening en evaluatie bij scheidingshulp. Daarnaast is zij samen met juridisch onderzoekers bezig met een onderzoek naar de effecten van een pilot procedure bij een aantal rechtbanken in Nederland.

Zie de links naar de lopende onderzoeken.