Prof. dr. Rashmi Sasidharan

Hugo R. Kruytgebouw
Padualaan 8
Kamer O205
3584 CH Utrecht

Prof. dr. Rashmi Sasidharan

Hoogleraar
Plant Stress Resilience
r.sasidharan@uu.nl

“Het bestuderen van overlevingsmechanismen van planten om overstromingen te weerstaan, opent de deur naar de productie van overstromingsbestendige gewassen. Deze zullen de sleutel vormen tot voedselzekerheid.”


Onderzoeksfocus:
reacties van planten op overstromingen, verbeteren van de weerstand van huidige gewassen

Rashmi Sasidharan is hoogleraar Plant Stress Resilience aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek is gericht op het bestuderen en verbeteren van de overlevingsmechanismen van planten. Klimaatverandering heeft de frequentie en ernst van overstromingen en de daarbij behorende gewasverliezen sterk verergerd, waardoor dit onderzoeksgebied van groot belang is voor de (toekomstige) globale voedselvoorziening.

Hoewel plantreacties op overstromingen goed in kaart zijn gebracht, zijn de genen en processen die deze enorme variatie in tolerantie bepalen grotendeels onbekend. Ook de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan deze overlevingsstrategieën van wilde soorten uit overstromingsgevoelige omgevingen zijn grotendeels onontgonnen. Uniek aan Rashmi Sasidharan’s onderzoek is de combinatie van biochemische, moleculaire en genomische onderzoeksmethoden. Hierdoor is het gelukt om nieuwe moleculaire processen en mogelijke genen te identificeren die samenhangen met de overlevingsstrategieën van planten.

Haar onderzoek wordt gefinancierd met subsidies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. (NWO-VENI;NWO-VIDI; NWO-ALW Open Competitie; STW-OTP; EU-H2020). Daarnaast geeft ze leiding aan haar eigen onderzoeksgroep en doceert aan eerstejaarsstudenten Biologie de cursus ‘ Biologie en Ecologie van planten ’ en aan derdejaarsstudenten de cursus ‘ Food Forward ’.

Interessegebieden:

  • Overstromingsstressbiologie
  • Plantenecofysiologie
  • Gewasverbetering
  • Biochemie
  • Natuurlijke genetische diversiteit