Leeropdracht
Kunstgeschiedenis voor 1800
Benoemingsdatum 01-10-2016
Profiel

Thijs Weststeijn bestudeert vroegmoderne kunst in een cultuurhistorische context. Hij leidt het onderzoeksproject ‘The Chinese Impact‘ (gefinancierd door NWO) over de wederzijdse beeldvorming van China en de Lage Landen (www.chineseimpact.nl). In het bijzonder focust hij op de wereldwijde verbondenheid die vroege Nederlanse kunst kenmerkt en in de mogelijkheden die niet-Westerse werken bieden voor een nieuwe blik op de Nederlanden. 

Eerder was hij universitair hoofddocent erfgoedstudies aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan, onder meer, The Getty Research Institute in Los Angeles en het Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlijn. In 2015 publiceerde hij Art and Antiquity in the Netherlands and Britain: The Vernacular Arcadia of Franciscus Junius (1591-1677), een studie naar de herleving van de klassieke oudheid in de landen rond de Noordzee.  

Weststeijn begon zijn loopbaan als stagiair bij het Rembrandt Research Project en schreef een proefschrift over kunsttheorie in Rembrandts kring (The Visible World: Samuel van Hoogstraten's Art Theory and the Legitimation of Patinting in the Dutch Golden Age, AUP 2008), dat werd bekroond met de Jan van Gelder Prijs. Hij werkte voor verschillende musea en volgde twee jaar een praktische kunstopleiding (aan de Ruudt Wackers Academie, Amsterdam). 

Hij is initiatiefnemer en redacteur van het tijdschrift History of Humanities, lid van de redactie van het tijdschrift Netherlands Yearbook for History of Art en co-redacteur van de boekenreeksen Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age en De zeven provinciën.

Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)

Een wereldse kunst. Oratie Universiteit Utrecht, 2017.

Thijs Weststeijn & Menno Jonker (red.), Barbaren en wijsgeren: het beeld van China in de Gouden Eeuw, Haarlem & Nijmegen: Frans Hals Museum/Vantilt, 2017.

Jorink, Scholten, Weststeijn (eds.), Netherlandish Art in its Global Context (Leiden: Brill, 2016)

Art and Antiquity in the Netherlands and Britain: The Vernacular Arcadia of Franciscus Junius (1591-1677) (Leiden: Brill, 2015).

The Universal Art of Samuel van Hoogstraten (1627-1678): Painter, Writer, Courtier (Amsterdam University Press, 2013).
Gegenereerd op 2018-08-16 07:07:23
Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Weststeijn, M.A. (13-04-2017) Peer reviewer Bulletin van het Rijksmuseum (Journal)
Weststeijn, M.A. & Dijkstra, Trude (2017). Constructing Confucius in the Low Countries. Zeventiende Eeuw, 32 (2), (pp. 137–164) (28 p.).
Weststeijn, M.A. (2017). Germanic Antiquity in Rembrandt’s Circle. In Sven Dupré & Christine Goettler (Eds.), Knowledge and Discernment in the Early Modern Arts (pp. 236-264) (29 p.). London ; New York: Routledge.
Weststeijn, M.A. (2017). Rembrandt and the Germanic Style. In Stephanie Dickey (Eds.), Rembrandt and his Circle: Insights and Discoveries (pp. 44-66). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Weststeijn, M.A. (2017). Review of: Alessandro Pergoli Campanelli, La nascita del restauro: Dall’antichità all’Alto Medioevo. History of Humanities, 2 (2), (pp. 507-509) (3 p.).
Weststeijn, M.A. (13-09-2017) Invited speaker Nederlandse Oganisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) Rubens's Portrait of the Chinese Merchant Yppong
Weststeijn, M.A. (18-01-2017) Invited speaker Fukuoka University The Chinese Impact: Images and Ideas of China in the Dutch Golden Age
Weststeijn, M.A. (13-01-2017) Invited speaker Tohoku Forum for Creativity, Tohoku University, Sendai The Chinese Impact: Images and Ideas of China in the Dutch Golden Age
Weststeijn, M.A. (2017). The Painting Looks Back - Reciprocal Desire in the Seventeenth Century. In Walter Melion, Joanna Woodall & Michael Zell (Eds.), Ut pictura amor - The Reflexive Imagery of Love in Artistic Theory and Practice, 1500-1700 (pp. 264-295) (32 p.). Brill.
Weststeijn, M.A. (21-01-2017) Invited speaker National Museum of Western Art, Tokyo Vermeer's Painted Porcelain
Weststeijn, M.A. (2017). Vermeer's Painted Porcelain [Japanese]. In Kofuku Akira (Eds.), Dutch Seventeenth-Century Art and 'Asia' [Japanese] (pp. 65-72). National Museum of Western Art, Tokyo.
  2017 - Vakpublicaties
Weststeijn, M.A. & Jonker, Menno (25-03-2017). Barbaren en Wijsgeren - Het beeld van China in de Gouden Eeuw. (93 p.). Nijmegen: Vantilt.
Weststeijn, M.A. (2017). Inleiding: het Rijk van het Midden in de Lage Landen. In Thijs Weststeijn & Menno Jonker (Eds.), Barbaren en wijsgeren: het beeld van China in de Gouden Eeuw (pp. 9-24) (16 p.). Nijmegen: Vantilt.
  2017 - Populariserende publicaties
Weststeijn, M.A. (18-05-2017) Invited speaker Show me China The Hague (18-05-2017) De eerste Chinese bezoekers aan Nederland
Weststeijn, M.A. (10-05-2017) Invited speaker Het beeld van China in de Gouden Eeuw Amsterdam (10-05-2017) De eerste Chinese bezoekers aan Nederland
Weststeijn, M.A. (27-09-2017) Invited speaker Een wereldse kunst Oratie
Weststeijn, M.A. (31-07-2017) Invited speaker Frans Hals Museum, Haarlem Introductory lecture on the occasion of the premiere performance of Joost van den Vondel's Zungchin
Weststeijn, M.A. (24-03-2017) Invited speaker Barbaren en Wijsgeren: het beeld van China in de Gouden Eeuw Haarlem (24-03-2017 - 21-08-2017) Opening speech at the exhibition "Barbaren en Wijsgeren"
  2017 - Overige resultaten
Hoogenboom, A.M.E.L., Weststeijn, M.A., Schmidt, V.M. & van Rossem, P. (30-08-2017). Academische vaardigheden kunsthistorici - -.
Weststeijn, M.A. (2017). Een wereldse kunst. oratie/inaugural lecture.
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Weststeijn, M.A. (2016). ”Sinarum gentes ... omnium sollertissimae” - Encounters between the Middle Kingdom and the Low Countries, 1602-1692. In Song Gang (Eds.), Reshaping the Boundaries - The Christian Intersection of China and the West in the Modern Era (pp. 9-34). Hong Kong: Hong Kong University Press.
Bod, Rens, Kursell, Julia, Maat, Jaap & Weststeijn, M.A. (2016). A New Field: History of Humanities. History of Humanities, 1 (1), (pp. 1-8).
Weststeijn, M.A. & Gesterkamp, Lennert (2016). A New Identity for Rubens’s “Korean Man” - Portrait of the Chinese Merchant Yppong. Netherlands yearbook for history of art , 66 (1), (pp. 142-169).
Weststeijn, M.A. (01-10-2016 01-12-2016) Peer reviewer Brill (Publisher)
Weststeijn, M.A. (01-01-2016 01-01-2017) Editorial board member History of Humanities (Journal)
Weststeijn, M.A. (2016). Introduction: Global Art History and the Netherlands. Netherlands yearbook for history of art , 66 (1), (pp. 6-27).
Weststeijn, M.A., Jorink, Eric & Scholten, Frits (2016). Netherlandish Art in its Global Context. Special issue, Netherlands Yearbook for History of Art, 66. Brill.
Weststeijn, M.A. (29-12-2016) Advisor Leverhulm Trust Peer review report on fellowship application
Weststeijn, M.A. (10-11-2016) Advisor Swiss National Science Foundation Peer review report on funding application
Weststeijn, M.A. (14-12-2016) Invited speaker Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age Referee for Jurgen Muller's presentation on Rembrandt's Aristotle
Weststeijn, M.A. (05-09-2016) Organiser The Making of the Humanities V Baltimore (05-10-2016 - 08-10-2016)
Weststeijn, M.A. (2016). The Rules of Art and Rembrandt, 1630-1730. In Wayne Franits (Eds.), The Ashgate Research Companion to Dutch Art of the Seventeenth Century (pp. 202-233). Ashgate.
Weststeijn, M.A. (2016). The Sublime and the 'Beholder’s Share': Junius, Rubens, Rembrandt. Journal of the Historians of Netherlandish Art, 8 (2).
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Weststeijn, M.A. (2015) Editorial board member Netherlands yearbook for history of art (Journal)
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-16 07:07:23
Op dit moment verzorgt prof. dr. Thijs Weststeijn de volgende cursus(sen):
Gegenereerd op 2018-08-16 07:07:23
Volledige naam
prof. dr. M.A. Weststeijn Contactgegevens
Drift 15

Drift 15
Kamer 1.01
3512 BR  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 6362
Transcomplex

Trans 10
Kamer -
3512 JK  UTRECHT

Postadres
Drift 6
3512 BS    UTRECHT

Bezoekadres: Drift 15, kamer 1.01

Gegenereerd op 2018-08-16 07:07:23
Laatst bijgewerkt op 24-05-2018