Nevenwerkzaamheden

  • Lid | Raad van bestuur Onderzoekschool Kunstgeschiedenis OSK | Onbezoldigd
  • Lid | Raad van bestuur | Society for the History of the Humanities | Onbezoldigd
  • Editor | Brill Publishing Company | Onbezoldigd
  • Editor | U. of Chicago Press | Onbezoldigd
  • Lid | Raad van advies | Stichting Art | Onbezoldigd
  • Jurylid | Fellowshipprogramma | Rijksmuseum | Onbezoldigd
  • Lid | Wetenschappelijke adviesraad van het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome | Onbezoldigd