Prof. dr. M.A. (Marianna) Tryfonidou

Prof. dr. H. Jakobgebouw
Yalelaan 108
Kamer 1.076
3584 CM Utrecht

Prof. dr. M.A. (Marianna) Tryfonidou

Hoogleraar
Chirurgie
030 253 4558

Actuele informatie over de onderzoeksgroep van Marianna Tryfonidou is te vinden op: http://www.regenerativeorthopedics.nl

 

 

'Het is fantastisch om impact te hebben op de behandeling van zowel honden als mensen met rugpijn'


Marianna Tryfonidou doet onderzoek naar rugpijn veroorzaakt door slijtage van de tussenwervelschijf, het stootkussen tussen de rugwervels. Zowel bij mensen als bij honden is rugpijn een groot probleem. Ze ontwikkelt twee innovatieve behandelingen voor honden, waarmee artsen uiteindelijk ook mensen met rugpijn kunnen behandelen.

Innovatieve medicatieafgifte
Een van de behandelingen waar Tryfonidou aan werkt, richt zich op honden en mensen met rugklachten in het beginstadium. Met een groot team, in nauw samenwerking met het UMC Utrecht, ontwikkelt Tryfonidou een innovatieve behandeling waarbij medicatie niet via het bloed maar direct in de tussenwervelschijf wordt toegediend. Bovendien zit de medicatie in een speciale verpakking die de medicatie gedurende een lange periode langzaam afgeeft.

Celtherapie voor vergevorderde rugklachten
Tryfonidou werkt ook aan een geavanceerde stamceltherapie voor rugpijn ten gevolge van gevorderde slijtage van de tussenwervelschijf. Hiervoor bracht ze een groep excellente onderzoekers bij elkaar van over de hele wereld. Het iPSpine consortium, zoals de samenwerking heet, kreeg 15 miljoen euro van de Europese Unie. Het idee is om geavanceerde stamcellen in te brengen in de aangedane tussenwervelschijf. De onderzoekers hopen dat deze stamcellen de tussenwervelschijf zullen verjongen.

Leeropdracht
Regeneratieve Orthopedie
Oratiedatum
11-07-2019