Marianna Tryfonidou benoemd tot hoogleraar Regeneratieve Orthopedie

Het College van Bestuur heeft Marianna Tryfonidou per 1 februari 2018 benoemd tot hoogleraar Regeneratieve Orthopedie bij de departementen Geneeskunde van Gezelschapsdieren en Paard van de faculteit Diergeneeskunde. Haar onderzoek richt zich op regeneratieve therapieën bij rugpijn en osteoartritis, twee belangrijke aandoeningen aan het bewegingsapparaat die veel voorkomen bij mensen en dieren (vooral honden en paarden).

Het bewegingsapparaat ondersteunt het lichaam, maakt beweging mogelijk en beschermt vitale organen. Het medisch specialisme Orthopedie richt zich op beschadigingen en ziektes van het bewegingsapparaat, zoals rugpijn en osteoartritis. Huidige therapieën tegen deze aandoeningen zijn vooral gericht op vermindering van de pijn en uitstel van een operatieve ingreep, maar niet zozeer op daadwerkelijke genezing. Dat maakt de behandelingen kostbaar, ze nemen zo’n 5,8%  van de jaarlijkse zorgkosten in Nederland voor hun rekening.

Als we uitdagingen in de gezondheidszorg van mensen en dieren samen aanpakken, kunnen we regeneratieve therapieën voor orthopedische patiënten verder ontwikkelen.

Rugpijn is een van de meest voorkomende pijnklachten die mensen vaak jarenlang belemmeren in het dagelijks leven. Ook bij sommige (doorgefokte) hondenrassen komen hernia’s veel voor, soms bij meer dan de helft van de honden. Osteoartritis (OA) kenmerkt zich door het verlies van kraakbeen, veranderingen in de botstructuur en uiteindelijk ook lichte ontstekingen. 10% van de mannen en 18% van de vrouwen boven de zestig heeft er last van. Bij volwassen honden heeft 20% last van deze aandoening en bij honden ouder dan acht jaar geldt dat zelfs voor zo’n 80%.

Herstel van beschadigde weefsels

Tryfonidou werkt nauw samen met collega’s bij geneeskunde en de industrie. Ze richten zich op de ontwikkeling van behandelingen die het biologische en functionele herstel van beschadigde weefsels bevorderen, zowel bij dieren als bij mensen. Ze maken daarbij gebruik van biomaterialen, cellen en bioactieve stoffen, al dan niet in combinatie.

“Ik ben heel blij met deze benoeming", zegt Tryfonidou. "Door uitdagingen in de gezondheidszorg van mensen en dieren gezamenlijk aan te pakken, kunnen we regeneratieve therapieën voor de orthopedische (diergeneeskundige) patiënt verder ontwikkelen."

One Medicine: behandelingen voor hond én mens

Marianna Tryfonidou studeerde Diergeneeskunde aan de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki. Na haar afstuderen in 1999 kwam zij naar Nederland, waar zij een jaar stage liep bij het departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren. Zij deed daarna promotieonderzoek naar de invloed van vitamine D3 op de aanmaak van calcium en ontwikkeling van het skelet bij honden. Ze promoveerde in 2002 (cum laude). Vervolgens behaalde Tryfonidou de Europees erkende specialisatie tot klinisch specialist chirurgie voor gezelschapsdieren aan de faculteit Diergeneeskunde. Sinds 2008 concentreert zij zich op de verdere ontwikkeling van regeneratieve orthopedie op het snijvlak van One Medicine: de ontwikkeling van behandelingen voor zowel de hond als de mens.

Lees hier ook haar bright minds portret.