Leonie van Lent is universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen en onderzoeker bij het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging.

In 2008 promoveerde zij op het proefschrift getiteld 'Externe openbaarheid in het strafproces'. Haar onderzoeksterrein is het strafprocesrecht, in het bijzonder de beginselen en (EVRM)mensenrechtelijke normen en de rechtspraak. In het bijzonder doet zij onderzoek naar openbaarheid van de strafrechtspleging in theorie en praktijk. Daaronder vallen bijvoorbeeld onderwerpen als participatie van burgers in de strafrechtspleging, begrijpelijkheid van rechtspraak en de positie van de media. 

Zij is betrokken bij het onderwijs strafprocesrecht en is per 1 september 2022 programmaleider van de master strafrecht.

Tevens is zij de coördinator/dagelijke leiding van de Legal Skills Academy.