Dr. Kim Cohen

Vening Meineszgebouw A
Princetonlaan 8a
Kamer 4.34
3584 CB Utrecht

Dr. Kim Cohen

Universitair docent
Geomorfologie
030 253 5774
k.m.cohen@uu.nl

Mijn onderzoek- en onderwijsactiviteiten bestrijken:
* Paleogeografie en GIS: generiek gebruik van ouderdomsinformatie in digitale karteringen
* Laaglandgeomorfologie, sedimentologie van rivieren, deltas en kustgebieden
* Nederland in het Holoceen en Anthropoceen
* Kwartairgeologie van het Noordzeebekken
* Fysisch geografische, geologische en archeologische toepassingen van landschapsreconstructie
* Pleistoceeen, Holoceen, Rijn-Maas delta, Zeespiegelstijging
* Rijndal (D), Rijn-Maas delta (NL), IJsseldal
* Landschapsreconstructie ter land en ter zee
* Herhalingstijd zeldzaam grote piekafvoeren in rivieren (event-stratigrafie en herhalingsstatistiek)
* Contrasteren en door de tijd volgen van de geografische toestand van Nederland in verleden, heden en voorziene toekomst
* Sedimentbudgetten op delta- en bekkenschaal over 1000den jaren
* Het voorland van voormalige ijskappen van NW Europa


Een deel van mijn tijd dient samenwerkingen met en advisering aan Deltares en TNO Geologische Dienst Nederland, op bovenstaande onderwerpen, in verbinding met het onderzoek op de universiteit.


Rijn-Maas delta rivierlopenkartering en datering in GIS en databases.

Kim Cohen tijdens sedimentologisch veldbezoek bij laag tij aan zandplaten in de Westerschelde.

Reconstructies van het Zuidelijke Noordzeegebied en het Nauw van Calais tijdens interglacialen, voor en na de ijstijd van 450.000 jaar geleden (Cohen et al., 2014)

Grote ijstijdkei in Veenendaal regionaal nieuws

Kaart van Nederland in 2300 onder extreme zeespiegelstijging