Prof. dr. Frank Verbeeten MBA

Adam Smith Hall (AA)
Kriekenpitplein 21-22
3584 EC Utrecht

Prof. dr. Frank Verbeeten MBA

Hoogleraar
Sectie Finance
f.h.m.verbeeten@uu.nl

Prof. dr. F. (Frank) H.M. Verbeeten MBA (1969) is hoogleraar Accounting aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op het gebruik en de effectiviteit van (niet-)financiële prestatiemaatstaven, het ontwerp van controlsystemen en de rol van de CFO en de financiële functie binnen organisaties. Hij heeft gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften (o.a. The Accounting Review; Organization Studies; Accounting, Auditing & Accountability Journal; en Management Accounting Research) als ook (inter)nationale vaktijdschriften (o.a. Strategic Finance; Executive Finance; Management Control en Accounting). Frank is joint editor van het Journal of Management Control en ad hoc reviewer voor verschillende internationale wetenschappelijke tijdschriften

Oratiedatum
16-01-2015