Stoltes onderzoek wordt uitgevoerd binnen het project Multilingual Voices in STEM-education (Multi-STEM). Binnen dit consortium worden verschillende leercontexten van kinderen meegenomen: school, thuis, en wetenschapsmusea. Stoltes onderzoek richt zich op de basisschoolcontext. Ze onderzoekt hoe de thuistalen van leerlingen op de basisschool functioneel ingezet kunnen worden. Hiermee zet zij zich in voor gelijke kansen in het onderwijs.

Meertalige leerlingen doen thuis kennis op die niet altijd benut wordt op school. Als op school alleen in het Nederlands wordt lesgegeven, en de leerling mag alleen in het Nederlands meepraten en meedenken, kan dit lastig zijn voor de meertalige leerling. Die heeft immers een deel van diens kennis in een andere taal beschikbaar. Uit Stoltes ontwerponderzoek zal blijken in hoeverre bepaalde specifieke meertalige lespraktijken veelbelovend zijn, en hoe deze praktijken kunnen worden opgezet in de klas. Hiervoor werkt ze met leerkrachten en een groot aantal maatschappelijke partners.

Informatiebrochure Multi-STEM