Dr. André Verburg

Dr. André Verburg

Docent-onderzoeker
Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
d.a.verburg@uu.nl

 

André Verburg is rechter bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en voor een dag in de week hoogleraar Rechtsbescherming tegen de overheid. In 2019 promoveerde hij op Bestuursrechtspraak in balans. Bejegening, beslechting en bewijs. Bij de Raad van State is hij ook voorzitter van de Kennisunit, het onderzoeksbureau van de Afdeling bestuursrechtspraak. Hij is onder meer gespecialiseerd in bestuursprocesrecht, bewijsrecht, finale geschilbeslechting, procedurele rechtvaardigheid, responsieve rechtsstaat en begrijpelijke taal in het recht.