Chiara Stam

Bestuursgebouw
Heidelberglaan 8
Kamer 522
3584 CS Utrecht

Chiara Stam

Studentassessor
College van Bestuur
Student-assistent
Bestuurssecretariaat
c.c.stam@uu.nl

Chiara Stam neemt deel aan de wekelijkse vergaderingen van het College van Bestuur en aan andere vergaderingen die relevant zijn bij de beleidsontwikkeling op universitair niveau, zoals de bilaterale overleggen met de faculteitsbesturen, en het overleg van het CvB met decanen. Ze heeft daarin een adviserende functie. Haar focus ligt op onderwijs- en student gerelateerde onderwerpen. Om goed ge├»nformeerd te zijn onderhoudt zij nauw contact met studenten en in het bijzonder de studentassessoren in de faculteiten, de studentenorganisaties en de studenten in de Universiteitsraad. Daarnaast is Chiara voorzitter van het College van Utrechtse Assessoren.