Dr. Bodine Romijn

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer F205
3584 CS Utrecht

Dr. Bodine Romijn

Universitair docent
Pedagogiek in Diverse Samenlevingen
030 253 2129
b.r.romijn@uu.nl
Projecten
Project
Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) 01-05-2017 tot 30-04-2026
Algemene projectbeschrijving

Een consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes BV voert in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek uit naar de pedagogische kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen in Nederland en de ontwikkelingen en daarin. Het onderzoek is een voortzetting van het NCKO onderzoek van de afgelopen jaren en zal ten dele dezelfde instrumenten gebruiken, ten dele nieuwe om recht te doen aan recente ontwikkelingen in de kinderopvangsector. Nieuw ten opzicht van het voorgaande onderzoek is ook dat de gastouderopvang in de monitor wordt meegenomen. Ieder jaar zal in een landelijk representatieve steekproef van groepen in de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang door middel van gestandaardiseerde observaties en interviews de pedagogisch kwaliteit van de voorzieningen worden bepaald. Over de jaren heen ontstaat zo een betrouwbaar en landelijk dekkend beeld. Bovendien kunnen door de jaarlijkse metingen trends in de kwaliteit worden gesignaleerd. Het onderzoek loopt tot april 2026.

Rol
Uitvoerder
Financiering
3e geldstroom - overig Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; subsidiebedrag 4 miljoen euro
Overige projectleden
  • IJsbrand Jepma
  • Paulien Muller
Afgesloten projecten
Project
ISOTIS - Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society 01-10-2016 tot 31-12-2019
Algemene projectbeschrijving

ISOTIS addresses the nature, causes and impact of early emerging social and educational inequalities in the context of socioeconomic, cultural and institutional processes. Quasi-panels and pooled longitudinal datasets will be used to examine the variation in early educational gaps and developmental trajectories across countries, education systems and time. To disentangle the complex interactions between characteristics of systems and target groups, ISOTIS will study significant immigrant, indigenous ethnic-cultural and low-income native groups, associated with persistent educational disadvantages. ISOTIS will examine current resources, experiences, aspirations, needs and well-being of children and parents in these groups in the context of acculturation and integration, and in relation to local and national policies. ISOTIS aims to contribute to effective policy and practice development by generating recommendations and concrete tools for: (1) supporting disadvantaged families and communities in using their own cultural and linguistic resources to create safe and stimulating home environments for their children; (2) creating effective and inclusive pedagogies in early childhood education and care centres and primary schools, including multilingual support; (3) professionalization of staff, centres and schools to improve quality and inclusiveness; and (4) establishing inter-agency coordination of support services to children and families.

Rol
Uitvoerder
Financiering
3e geldstroom - EU Gesubsidieerd in het kader van Horizon 2020; 5 miljoen euro