Dr. Bodine Romijn

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer F205
3584 CS Utrecht

Dr. Bodine Romijn

Universitair docent
Pedagogiek in Diverse Samenlevingen
030 253 2129
b.r.romijn@uu.nl

dr. Bodine Romijn is onderzoeker en docent aan de afdeling Pedagogiek in Diverse Samenlevingen (PiDS). Zij is in 2023 aangesteld als Universitair Docent (UD) in het kader van het SSH sectorplan om de discipline onderwijswetenschappen verder te versterken. Haar werk focust zich op gelijke kansen, diversiteit en inclusie in opvang en onderwijs. Hierin kijkt ze naar de interculturele competenties van professionals en de rol die organisaties hebben in het ondersteunen en faciliteren van hun staf om cultureel sensitieve en inclusieve praktijken in de groep te implementeren. 

 

Momenteel is ze betrokken bij de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tevens neemt ze deel aan het Erasmus + BECERID project, waarbij de nieuwste wetenschappelijke inzichten worden gebruikt om blogs te schrijven rondom het thema van gelijke kansen, diversiteit en inclusie. De blogs zijn gericht op Nederlandse (EarlyYearsBlog.nl) en Europese (EarlyYearsBlog.eu) professionals die werken met jonge kinderen (0-6 jaar) in vroeg- en voorschoolse voorzieningen. Hiervoor was zij betrokken bij het Europese Horizon2020 ISOTIS project, dat als doel had om bij te dragen aan de ontwikkeling van beleid en praktijk om (educatieve) ongelijkheid tegen te gaan.