Met kennis van psychologie de dagelijkse praktijk verbeteren

Bij het masterprogramma Toegepaste Cognitieve Psychologie vertaal je actuele kennis over cognitie naar situaties en oplossingen voor problemen die zich voordoen in de dagelijkse praktijk. Hoe nemen we iets waar? Hoe verwerken we informatie? Dit soort kennis, over het cognitieve, perceptuele en motorische apparaat van de mens, ga je toepassen in de praktijk.

Informatieverwerking

Je leert tijdens dit eenjarige programma veel over informatieverwerking, en vooral over hoe je die kennis kunt gebruiken om te adviseren over het verbeteren van informatieoverdracht. Die kennis is nuttig om bijvoorbeeld bewegwijzering of reclame effectiever te maken. Ook speelt dit bij de vraag hoe je producten gebruiksvriendelijk kunt maken.

Daarnaast leer je om oplossingen te bedenken voor een breed scala aan problemen zoals die in de praktijk kunnen voorkomen. De mens zet zijn omgeving steeds meer naar zijn hand en gebruikt daarbij steeds complexere techniek. Denk aan internet, sociale media, robotica en automatisering. Om een leefomgeving zo te ontwerpen dat deze goed aansluit bij de cognitieve vermogens van de mens is kennis nodig van menselijke informatieverwerking én vaardigheid in het toepassen daarvan.

Pas je psychologische kennis slim en creatief toe op alledaagse problemen

Internationale oriëntatie

Dit masterprogramma is internationaal georiënteerd, van de literatuur tot de mogelijk om de stage en thesis in het buitenland te doen en van de mogelijkheid om in je  keuzeruimte een cursus in het buitenland te doen tot deelname aan internationale summerschools, onderzoeksconferenties of workshops.

Multidisciplinair leren werken

Zowel onze docenten als onze studenten hebben zeer uiteenlopende achtergronden. Je besteedt tijdens je opleiding veel aandacht aan het leren werken in multidisciplinaire teams. Zorgvuldige communicatie hoort daarbij.

De mens zet zijn omgeving steeds meer naar zijn hand en gebruikt daarbij steeds complexere techniek

Doel van het programma

Als je het programma hebt afgerond, ben je een echte academic professional, die wetenschappelijke kennis kan vertalen naar de praktijk. Je kunt bijvoorbeeld zelfstandig adviseren over ergonomische problemen. Als lid van een interdisciplinair team kun je bijdragen aan het oplossen van problemen; je werkt daarbij samen met technici, informatici en bedrijfskundigen. Ook kun je adviseren over de sensorische aspecten van marketingcommunicatie. Je beschikt als master over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het communiceren met verschillende soorten publiek.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MSc
  • Opleidingsnaam: Psychology
  • Programma: Toegepaste cognitieve psychologie
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66604
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Wanneer aanmelden:

Bekijk de data die voor jou gelden

Collegegeld:
Faculteit:
Sociale wetenschappen
Graduate School:
Social and Behavioural Sciences