4. Education of Natural History

Below you find the available BSc and/or MSc projects available in the category "Education of Natural History".

Project Aanwaaiers (MSc) [Dutch]

Supervisor(s): Monique de Jager
Project type: internship
Starting period: flexible
Duration: 9 months

Keywords:  Public engagement, zaadverspreiding, scholen, habitatversnippering. 

Project aanwaaiers is een public engagement activiteit waarin we scholen willen betrekken bij het onderzoek naar biodiversiteit. Het project heeft twee doelen:

  1. Basisschoolkinderen (meer) in contact brengen met de natuur om hen heen, waarbij de kinderen bewustwording creëren van hoe wij de natuur om ons heen beïnvloeden;
  2. Data verzamelen over verspreiding van plantenzaden in gebieden die meer of minder verstedelijkt zijn.

 Het is de bedoeling om ‘aanwaaiende’ planten (wat vaak gezien wordt als ‘onkruid’) te laten groeien in daarvoor bedoelde bakken met (gesteriliseerde) potgrond. De kinderen kunnen dan bijhouden wat er allemaal opkomt. Hoeveel verschillende soorten planten komen er te groeien? En in welke aantallen per soort? Door wekelijks foto’s te maken, kunnen de kinderen time-lapses maken van de groei van ‘hun’ plantjes.

Voor het onderzoek is het belangrijk om de omgeving van de scholen in kaart te brengen. Welke omgevingsfactoren zijn van belang voor gevonden verschillen in aantallen kiemplanten en biodiversiteit?  

Voor dit project zijn we op zoek naar twee studenten (die de Nederlandse taal goed beheersen). Er kan gewerkt worden aan:

  1. Het bouwen en vullen van een website, waarin per ‘onkruid’ beschreven wordt wat het voor functie heeft voor andere planten en dieren (bijvoorbeeld als waardplant of functioneel voor mensen).
  2. Het uitdenken van het experiment, het aanschrijven van basisscholen, en het aansturen van de startup van het project op de scholen.

Vereisten:

  • Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Geselecteerde literatuur:

  • Lopez, Urban & White (2018) Nativity and seed dispersal mode influence species’ responses to habitat connectivity and urban environments. Global Ecology and Biogeography 27, 1017-1030.
  • Castelli, Silva & Dunning (2021) Improving the biodiversity in urban green spaces: A nature based approach. Ecological Engineering 173, 106398