PhD

Events PhD

E.g., 08/19/2018
Academiegebouw van de Universiteit Utrecht
Thursday 13 September 2018 14:30 to 15:30
PhD Defence of John Meeuwsen
Academiegebouw van de Universiteit Utrecht
Thursday 13 September 2018 16:15 to 17:15
PhD Defence of Niels Vlieland
Vlag Universiteit Utrecht
Monday 17 September 2018 12:45 to 13:45
PhD defence of Clément Potel
Vlag Universiteit Utrecht
Monday 17 September 2018 14:30 to 15:30
PhD defence of Rachael Williams

Pages

RSS