Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht is een researchuniversiteit, met zeven faculteiten die gezamenlijk het hele wetenschappelijke spectrum van onderzoek en onderwijs bestrijken.

De universiteit heeft vele grote namen voortgebracht. Wetenschappers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de kwaliteit van de samenleving. Zoals Nobelprijswinnaar Christiaan Eijkman, één van de ontdekkers van de vitamine, neurofarmacoloog David de Wied die nationaal en internationaal faam verwierf met zijn ontdekking dat neuropeptiden (kleine eiwitten) de regisseurs zijn van hersenfuncties en gedrag, en de laatste Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft, toonaangevend op het gebied van de theoretische natuurkunde. Maar ook Johanna Westerdijk die als eerste Nederlandse vrouw hoogleraar werd.

Verschil maken

De Universiteit Utrecht investeert in het opleiden van leiders van de toekomst. Zij biedt innovatief onderwijs van hoge kwaliteit en met een hoog studiesucces. De Universiteit Utrecht investeert in wetenschappelijk talent. In onderzoekers die een verschil kunnen maken en waarde creëren voor de samenleving. De universiteit koestert deze talenten en stimuleert excellentie. Toponderwijs en toponderzoek waarborgen de kwaliteit en vitaliteit van de samenleving.


Prof. Hans Clevers

Prof. Bas van Bavel

Belangrijke kennispartner

Naast onderwijs en onderzoek is kennisvalorisatie een derde kerntaak. Kennisvalorisatie is het creëren van maatschappelijke en economische waarde op basis van (wetenschappelijke) kennis en vaardigheden.
De Universiteit Utrecht ontwikkelt strategische allianties met publieke en private partijen in Nederland en in Europa. Deze samenwerking leidt tot innovatief onderzoek. Belangrijke voorbeelden zijn:

  • Strategische alliantie UU en UMC Utrecht met TU Eindhoven op het gebied van duurzame energie, medische beeldverwerking, stamcellen en regeneratieve geneeskunde.
  • Utrecht Science Park, innovatief klimaat voor ‘open science’ en waardecreatie.
  • Utrecht Valorisation Center, specialistische ondersteuning bij het valoriseren van kennis.
  • Utrecht Life Sciences, samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid met als doel innovatie mogelijk te maken op het gebied van de humane en veterinaire geneeskunde.
  • Utrecht Sustainability Institute, samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke partijen om een transitie naar duurzame urbane regio’s te realiseren.
  • Climate-Kic, een pan-Europees consortium waarin universiteiten, kennisinstellingen, bedrijven en overheden – met behulp van onderzoek, innovatie en onderwijs - oplossingen creëren voor een duurzame toekomst.

Leru

De Universiteit Utrecht is lid van het internationaal gerenommeerde netwerk League of European Research Universities (LERU).
Bert van der Zwaan, rector magnificus van de Universiteit Utrecht, is per 17 mei 2014 toegetreden tot de board van de LERU.

Utrecht Science Park

10.000 kenniswerkers per dag
10.000 ondersteuners per dag
40.000 - 50.000 studenten
570.000 bezoekers per jaar voor 1.000 klinische bedden
400.000 poliklinische bezoeken per jaar
40.000 bezoekers per jaar Botanische tuinen
10% van directe werkgelegenheid in Utrecht

BudgetAcademiegebouw

Het budget van de universiteit bedraagt 749 miljoen euro, 36 procent is afkomstig uit subsidies, fondsen en contractactiviteiten voor derden. Het overige deel is afkomstig van college- cursus en examengelden en bijdragen van de Nederlandse overheid (gegevens 2010).

Bijzondere locaties

Sinds haar oprichting is de Universiteit Utrecht gevestigd in de historische, middeleeuwse binnenstad van Utrecht. In de binnenstadcampus zijn twee faculteiten gevestigd. De overige faculteiten zijn gehuisvest op het Utrecht Science Park ten oosten van de binnenstad. De faculteit Geneeskunde is ook onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Op de derde campus, juist aan de rand van de binnenstad, is het University College Utrecht gevestigd, het internationale undergraduate College van de Universiteit Utrecht.