Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Universiteit Utrecht

Cijfers en feiten

Goede waardering

Studenten en hoogleraren geven het Utrechtse onderwijs een goede waardering. Dit blijkt uit de positieve onderwijsvisitaties, de hoge scores van de Utrechtse opleidingen in de jaarlijkse Elsevier- en Keuzegidsenquêtes en tevredenheidonderzoek onder de studenten.

Grootste studiesucces

De Universiteit Utrecht heeft het grootste studiesucces van alle Nederlandse universiteiten. Van alle studenten die in 2007 aan hun bacheloropleiding begonnen, behaalde 58 procent binnen 4 jaar een bachelordiploma. Landelijk lag dit percentage met 47 procent aanzienlijk lager. Van de studenten die niet in het 1ste jaar uitvallen, haalt 71 procent binnen 4 jaar een bachelordiploma. Van de studenten die in 2009 instroomden in een 1-jarig masterprogramma en afkomstig waren van de Universiteit Utrecht behaalde 77 procent binnen 2 jaar het masterdiploma. Van de instroom in 2008 in 2-jarige masterprogramma's behaalde 73 procent van de studenten afkomstig van de universiteit binnen 3 jaar het masterdiploma (cijfers 2012).

Financiën

Het budget van de Universiteit Utrecht in 2014 is 765 miljoen euro.

Jaarverslag

De Universiteit Utrecht publiceert haar resultaten elk jaar in het Jaarverslag.