Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Universiteit Utrecht

Cijfers en feiten

De Universiteit Utrecht...

 • behoort tot 's werelds topuniversiteiten. De Shanghai Ranking rangschikt de universiteit op 1 in Nederland, op de 13e plaats in Europa en wereldwijd op een gedeelde 52e plaats. Volgens de Times Higher Education Ranking staat de universiteit op plaats 74. Daarnaast staat de universiteit op de 1e plaats in Nederland, 6e plaats in Europa en wereldwijd op de 39e plaats in de Taiwan-ranglijst, uitgebracht door de Higher Education Evaluation & Acreditation Council (HEEFCE)
 • is opgericht in 1636
 • heeft 7 faculteiten:
  • Geesteswetenschappen
  • Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
  • Geowetenschappen
  • Sociale Wetenschappen
  • Bètawetenschappen
  • Geneeskunde/Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht)
  • Diergeneeskunde
 • heeft aan opleidingen in 2012 - 2013:
  • 45 bacheloropleidingen, waarvan 4 ook Engelstalig
  • 153 masterprogramma’s, waarvan 
   • 81 (ook) Engelstalig
   • 32 lerarenopleidingen
 • heeft het breedste aanbod Engelstalige masterprogramma's in Nederland
 • heeft 12 Nobelprijswinnaars aan zich verbonden gehad en kende in de periode 1995-2013 14 Spinozapremiewinnaars
 • heeft 373 hoogleraren aan zich verbonden
 • 518 promoties in 2012
 • heeft 30.152 studenten, waarvan in 2012:
  • 5.786 1ste jaars
  • 1.537 buitenlandse en 1.224 exchange studenten uit 118 landen.
 • heeft - exclusief Geneeskunde - 6.500 medewerkers (in fte) 
 • kent een man/vrouw-verhouding van 52/48
 • heeft circa 125.000 alumni, waarvan 12.000 de Universiteit Utrecht financieel steunen 

Goede waardering

Studenten en hoogleraren geven het Utrechtse onderwijs een goede waardering. Dit blijkt uit de positieve onderwijsvisitaties, de hoge scores van de Utrechtse opleidingen in de jaarlijkse Elsevier- en Keuzegidsenquêtes en tevredenheidonderzoek onder de studenten.

Grootste studiesucces

De Universiteit Utrecht heeft het grootste studiesucces van alle Nederlandse universiteiten. Van alle studenten die in 2007 aan hun bacheloropleiding begonnen, behaalde 58 procent binnen 4 jaar een bachelordiploma. Landelijk lag dit percentage met 47 procent aanzienlijk lager. Van de studenten die niet in het 1ste jaar uitvallen, haalt 71 procent binnen 4 jaar een bachelordiploma. Van de studenten die in 2009 instroomden in een 1-jarig masterprogramma en afkomstig waren van de Universiteit Utrecht behaalde 77 procent binnen 2 jaar het masterdiploma. Van de instroom in 2008 in 2-jarige masterprogramma's behaalde 73 procent van de studenten afkomstig van de universiteit binnen 3 jaar het masterdiploma (cijfers 2012).

Financiën

Het budget van de Universiteit Utrecht in 2014 is 765 miljoen euro.

Jaarverslag

De Universiteit Utrecht publiceert haar resultaten elk jaar in het Jaarverslag.