Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Onderzoek

Het Utrechtse onderzoek

De Universiteit Utrecht is een internationaal vooraanstaande researchuniversiteit. De kwaliteit van het Utrechtse onderzoek blijkt uit positieve onderzoeksbeoordelingen en een hoge positie in internationale rankings.

Beste Nederlandse universiteit

De Shanghai Ranking rangschikt de universiteit op 1 in Nederland, op een 16e plaats in Europa en wereldwijd op een 57e plaats. Ook volgens het hooglerarenoordeel 2012 in het jaarlijkse Elsevieronderzoek is Utrecht de beste Nederlandse universiteit.

Interdisciplinair samenwerken

De Universiteit Utrecht was de eerste universiteit in Nederland die het toponderzoek thematisch heeft gebundeld in focusgebieden.

Nog meer focus

Vanuit het fundament van de focusgebieden bouwt de Universiteit Utrecht verder aan een integrale aanpak van wetenschappelijke en maatschappelijke vragen. Zij kiest voor nog meer focus in het onderzoek en koppelt wetenschappelijke excellentie en fundamenteel onderzoek aan een maatschappelijke opdracht. Deze opdracht gaat over waarde creëren voor een duurzame samenleving. Hoe kunnen we de kwaliteit van de relatie tussen mens en natuur, tussen mens en dier en tussen mensen onderling verbeteren?

De transitie naar een duurzame samenleving is één van de grootste uitdagingen in de 21e eeuw. Het vergt een veelomvattende strategie, waarin ecologische, economische, sociale, institutionele en culturele veranderingen noodzakelijk zijn.
De Universiteit Utrecht biedt de benodigde kennis op al deze wetenschapsterreinen. Met de keuze voor vier strategische thema’s duurzaamheid, life sciences, instituties en dynamics of youth, bundelt de universiteit kennis van verschillende vakgebieden.

Subsidies verwerven

Ook zijn Utrechtse (top-)onderzoekers succesvol in het verwerven van persoonsgerichte onderzoekssubsidies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), zoals de Spinozapremie.

Samenwerking binnen en buiten de universiteit

De universiteit is lid van internationaal gerenommeerde netwerken zoals de League of European Research Universities (LERU).
Bert van der Zwaan, rector magnificus van de Universiteit Utrecht is per 17 mei 2014 toegetreden tot de board van de LERU.

Er wordt regionaal, nationaal en wereldwijd samengewerkt met universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven. Deze samenwerking leidt tot innovatief onderzoek en maakt dat onze kennis bijdraagt aan economische ontwikkeling en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 

Ruimte voor talent

Toponderzoek vraagt om excellente onderzoekers. Daarom krijgen getalenteerde onderzoekers bij de Universiteit Utrecht de ruimte om nieuwe onderzoekslijnen te ontwikkelen. Er bestaan ook diverse projecten voor talentontwikkeling.

Wetenschappelijke integriteit

Binnen de Universiteit Utrecht rust op alle betrokkenen bij het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit.
Meer informatie: zie de site van de VSNU en de pagina wetenschappelijke integriteit