Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Print deze pagina
a a a
Minors

Interpersoonlijke en institutionele communicatie

Zoals iedere manager weet, wordt het beleid van organisaties, politieke overheden en andere sociale instituties pas realiteit in de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Communicatie speelt daarin een cruciale rol. In de verschillende cursussen van de minor 'Interpersoonlijke en institutionele communicatie' wordt duidelijk hoe abstracte beginselen, plannen en doelstellingen tot stand komen in dagelijkse interacties tussen mensen. Met andere woorden: instituties zijn bron en uitkomst van (talige) interacties. In die verhoudingen spelen culturele verwachtingen een rol en krijgen vorm in de wijze van communicatie. Deze minor gaat in op verschillende theorieën over en empirische onderzoekingen naar de relatie tussen interpersoonlijke verhoudingen en de wijze waarop mensen informatie wordt overgedragen. Verschillende thema's op het terrein van communicatieprocessen tussen personen en groepen komen aan bod.
Voertaal: Nederlands Aantal ECTS: 30
Start: periode 1
Aangeboden door: Faculteit Sociale Wetenschappen