Ancillary activities

 • Adviser | Promotie-onderzoek | Universiteit van Gent | Not remunerated
 • Columnist | De Psycholoog | Remunerated (Utrecht University)
 • Chair | Begeleidingscommissies | Wetenschappelijk Onderzoek en Data Centrum (WODC) | Remunerated (Utrecht University)
 • Member | Maatschappelijke Klankbordgroep Milieu en Veiligheid | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) | Not remunerated
 • Member | Expertgroep Radicalisering en Extremisme | Gemeente Amsterdam | Not remunerated
 • Member | Expertgroep Contraterrorisme | Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) | Not remunerated
 • Member | Adviescommissie Leerstoel Polarisering, Radicalisering en Samenleving | Universiteit van Gent | Not remunerated
 • Vice-voorzitter | Sociaal-Wetenschappelijke Raad | Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) | Not remunerated
 • Member | Curatorium Leerstoel Conflictoplossing en Rechtsbescherming in het Onderwijs | Universiteit Leiden | Not remunerated
 • Member | Beoordelingscommissie Onderzoeksfonds KNAW-instituten | Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) | Not remunerated
 • Lezingen | Diverse organisaties | Remunerated (Utrecht University)
 • Member | Toetsingscommissie Experimenten Rechtspleging | Ministerie van Justitie en Veiligheid | Not remunerated
 • Member | Domeinjury Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen | Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) | Not remunerated

Ancillary activities are tasks that I conduct in addition to my duties as teacher, researcher, and administrator at Utrecht University. These tasks complement my work in relevant ways. I am not paid for my ancillary activities. When payment is appropriate, Utrecht University is renumerated for these tasks.

(The above-presented list is the outcome of an automated translation from the original Dutch list of ancillary activities. Please accept my apologies for the imperfect result.)