Nevenwerkzaamheden

 • Adviseur | Promotie-onderzoek | Universiteit van Gent | Onbezoldigd
 • Columnist | De Psycholoog | Bezoldigd (Universiteit Utrecht)
 • Voorzitter | Begeleidingscommissies | Wetenschappelijk Onderzoek en Data Centrum (WODC) | Bezoldigd (Universiteit Utrecht)
 • Lid | Maatschappelijke Klankbordgroep Milieu en Veiligheid | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) | Onbezoldigd
 • Lid | Expertgroep Radicalisering en Extremisme | Gemeente Amsterdam | Onbezoldigd
 • Lid | Expertgroep Contraterrorisme | Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) | Onbezoldigd
 • Lid | Adviescommissie Leerstoel Polarisering, Radicalisering en Samenleving | Universiteit van Gent | Onbezoldigd
 • Vice-voorzitter | Sociaal-Wetenschappelijke Raad | Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) | Onbezoldigd
 • Lid | Curatorium Leerstoel Conflictoplossing en Rechtsbescherming in het Onderwijs | Universiteit Leiden | Onbezoldigd
 • Lid | Beoordelingscommissie Onderzoeksfonds KNAW-instituten | Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) | Onbezoldigd
 • Lezingen | Diverse organisaties | Bezoldigd (Universiteit Utrecht)
 • Lid | Toetsingscommissie Experimenten Rechtspleging | Ministerie van Justitie en Veiligheid | Onbezoldigd
 • Lid | Domeinjury Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen | Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) | Onbezoldigd

Nevenwerkzaamheden zijn taken die ik doe naast mijn eigenlijke werk als docent, onderzoeker en bestuurder aan de Universiteit Utrecht. Deze taken complementeren mijn werk op relevante wijze. Mijn nevenwerkzaamheden verricht ik onbetaald of ze worden bezoldigd ten bate van de Universiteit Utrecht.