Mr. Willem A. Janssen
w.a.janssen@uu.nl
Gegenereerd op 2018-06-20 17:10:12


Profile

W.A. (Willem) Janssen is a Lecturer in Public Economic law at the law department of Utrecht University and a PhD Researcher at the Public Procurement Research Centre. He specialises in European and Dutch public procurement law.

He is working on his PhD in law, which deals with the influence of EU public procurement law on self-organisation by public authorities. For this purpose, he was a Visiting Scholar at The George Washington University's Government Procurement Program in Washington D.C. in 2014. He regularly publishes on this subject in international and national journals, and is a co-author of the Dutch legal commentary "Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht".

He is currently part of the national committee on 'Beter Aanbesteden' (Better Procurement), which is initiated by the ministry of Economic Affairs, and a board member of the Dutch Association for Public Procurement law (NVvA). Previously, he was a member of the NEVI and NVvA committees that were in charge of preparing for the new EU public procurement Directives. He coordinates the course 'Societally Reponsible Public Procurement' and 'Economisch Publiekrecht'. Additionally, he coordinates the executive course 'Samenwerking tussen lokale en regionale overheden'.

Prior to this, he read law at Utrecht University and Copenhagen University and graduated with honours. Subsequently, he worked at Lander & Rogers, a lawfirm in Melbourne, Australia.

Research interests

Public Public Partnerships | Public Private Partnerships | (EU) Public Procurement Law | Services of General (Economic) Interest | Public Services | European Union 

Gegenereerd op 2018-06-20 17:10:12
All publications
  2018 - Articles
Janssen, W.A. (2018). Van belemmeringen naar kansen: Europees recht beleidsmatig benaderd. Tijdschrift voor Staatssteun
Janssen, W.A. (2018). Zelfvoorziening door de Rijksschoonmaakorganisatie: tijd voor prejudiciele vragen?. Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN), (pp. 274-280) (7 p.).
  2018 - Invited talk
Janssen, W.A. (14.03.2018) Invited speaker Masterclass Inbesteden en samenwerking tussen overheidsdiensten bij de inkoop en aanbesteding van overheidsopdrachten (14.03.2018) Inbesteden en samenwerking tussen overheidsdiensten
Janssen, W.A. (11.04.2018) Invited speaker Groot Aanbestedingsrechtcongres (11.04.2018) Over burgerinitiatieven: hoe sociaal is de sociale markt economie?
Janssen, W.A. (19.04.2018) Invited speaker TenderNetwerk (19.04.2018) Rechtmatigheid en doelmatigheid in Amerikaans perspectief
  2017 - Articles
Janssen, W.A. (2017). De Inbestedende Staat binnen de Europese Context - (On)deelbaar?. Tijdschrift Aanbestedingsrecht (6), (pp. 220-225) (6 p.).
  2017 - Book parts / chapters
Janssen, W.A. (01.06.2017). Commentaar bij art. 2.24a-2.24c en art. 3.23a-3.23c: geïnstitutionaliseerde samenwerking en niet-geïnstitutionaliseerde samenwerking. In Jan-Michiel Hebly & Elisabetta Manunza (Eds.), Tekst & Commentaar Aanbestedingswet 2012 (pp. 85-94, 412-414). Deventer: Kluwer.
Janssen, W.A. (2017). The Netherlands. In Kirsi-Maria Halonen (Eds.), Characteristics of Separate Operational Units - A Study on Aggregation Rules under Public Procurement Law (pp. 65-66) (2 p.). Stockholm: Swedish Competition Authority.
  2017 - Television or radio appearances
W.A. Janssen (12.06.2017) Inkoopfunctie zwaar onderschat
  2017 - Annotations
Janssen, W.A. (2017). De eerste uitspraak over inbesteding via een gemeenschappelijke onderneming ex. artikel 3.25 Aw 2012 (Annotatie bij ECLI:NL:RBOBR:2017:4945). (1 p.).
  2017 - Websites / portals
Janssen, W.A. (29.08.2017). Brexit: lokaal protectionisme of wederzijdse toegang?.
Janssen, W.A. (27.07.2017). Private deelname in publiek-publieke samenwerkingsverbanden: het zou verboden moeten worden!.
Janssen, W.A. & de Vries, Laura (20.02.2017). Verkiezingen 2017: staat de aanbesteding op de kaart?.
  2017 - Lectures
W.A. Janssen (02.02.2017) Startsups & Aanbesteden, UtrechtInc Startup Incubator
  2016 - Articles
Janssen, W.A. & Mohammad, Ali (29.01.2016). Naar een nieuwe balans tussen markt en overheid. Nederlands Juristenblad (4), (pp. 270-271) (2 p.).
  2016 - Television or radio appearances
W.A. Janssen (04.01.2016) 5 trends voor de publieke inkoop
W.A. Janssen (11.04.2016) Er zijn kansen voor burgerparticipatie
  2016 - Websites / portals
Janssen, W.A. (18.03.2016). De participatiemaatschappij en aanbesteden.
  2016 - Lectures
  2015 - Articles
Janssen, W.A. & van Onna, Anne (2015). De implementatie van de inbestedingsdoctrine in de Nederlandse rechtsorde. Tijdschrift Aanbestedingsrecht, 2015 (3), (pp. 134-144) (11 p.).
Janssen, W.A. (03.07.2015). Het Luxemburgse Hof en Nederlandse geschillen. Cobouw (1 p.).
Janssen, Willem (06.02.2015). Toegang tot Amerikaanse overheidscontracten. Cobouw, (pp. 12) (1 p.).
Janssen, W.A. (09.04.2015). TTIP: Van groot belang voor EU. NRC Handelsblad (1 p.).
  2015 - Book parts / chapters
Janssen, Willem (2015). Regulating the Pre-procurement Phase: Context and Perspectives. In Khi Thai (Eds.), International Public Procurement - Innovation and Knowledge Sharing (pp. 221-236). Springer.
  2015 - Reports
  2015 - Television or radio appearances
  2015 - Websites / portals
Janssen, W.A. & Mohammad, Ali (17.12.2015). Naar een nieuwe balans tussen markt en overheid.
  2015 - Lectures
  2014 - Articles
Manunza, Elisabetta, Telgen, J. & Janssen, Willem (03.10.2014). Waarom het inbesteden van diensten op onbegrip stuit. Cobouw, (pp. 12-13).
  2014 - Book parts / chapters
Janssen, W.A. & Manunza, E. (2014). Commentaar bij Hoofdstuk 1.2 Aanbestedingswet 2012: Beginselen en uitgangspunten bij aanbesteden. In J.M. Hebly, E.R. Manunza & W.H. van Boom (Eds.), Aanbestedingsrecht, Tekst & Commentaar (pp. 17-31) (15 p.). Deventer: Kluwer.
Janssen, Willem (2014). Public Procurement Law and In-house Delivery of Public Services: Improving a Paradox. In A. McCann, A.E. van Rooij, A. Hallo de Wolf & A.R. Neerhof (Eds.), When Private Actors Contribute to Public Interests: A Law and Governance Perspective (pp. 7-26). The Hague: Eleven Publishing.
Janssen, W.A., Manunza, E., Damsma, R., Fischer-Braams, A., Küthe, M.R., Louisse, M., van de Meent, G.W., Saanen, N., Schoenmaekers, S. & Vidal, M. (2014). The Netherlands. In U. Neergaard, C. Jacqueson & G.S. Ølykke (Eds.), Public Procurement Law: Limitations, Opportunities and Paradoxes. The XXVI FIDE Congress in Copenhagen, 2014. Congress Publications vol. 3 (pp. 609-648) (40 p.). Copenhagen: DJØF Publishing.
  2014 - Reports
Janssen, Willem, Kliphuis, Katrijn & van Learhoven, Desiree (2014). Publiek-Publiek Samenwerken - Rapportage Deelwerkgroep 2 (keuzemogelijkheden nieuwe aanbestedingsrichtlijnen). (4 p.). Zwolle: Nederlandse Vereniging van Aanbestedingsrecht.
  2014 - Lectures
W.A. Janssen (24.04.2014) De Fyra en het aanbestedingsrecht; hoe nu verder?, Public lecture ULC
W.A. Janssen (03.04.2014) De Olievlek genaamd Inbesteden, Nederlandse Beveiligingsbranche
W.A. Janssen (15.07.2014) Extending the Scope of EU Public Procurement Law
W.A. Janssen (18.06.2014) Seminar organisation "Academic Public Procurement Society"
  2013 - Lectures
W.A. Janssen (13.04.2013) Internal performance of SGIs in liberalised markets: a paradox
  2012 - Articles
  0 - Lectures
W.A. Janssen () Een pleidooi voor een verbod op privaat kapitaal in publiek-publieke samenwerkingsverbanden
^ top
Gegenereerd op 2018-06-20 17:10:13

My PhD dissertation discusses the influence of EU public procurement law on service provision by public authorities themselves (including public-public co-operation). It focuses on developing a coherent and efficient legal framework which governs the decision to externalise or internalise public service delivery (make-or-buy decision).

Supervised by prof. dr. E.R. Manunza.  

Public Public Partnerships | Public Procurement Law | Services of General (Economic) Interest | Public Service | European Union I In-house exemptions to public procurement law I Internal or external performance of SG(E)I.

Gegenereerd op 2018-06-20 17:10:13

Coordinator

- Societally Responsible Public Procurement - 2017

Guest lectures / Presentations

- Post-academic lecturer on in-house procurement and public-public procurement - 2016.

- Lecture on 'public procurement law: Context and Perspectives of TTIP & Brexit' in the course  'Government Law and Regulation' - 2016.

- Lecturer on public procurement law in the Bachelor course "Economisch publiekrecht" (Public economic law) - Utrecht University - 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

- Presentation on Extending the Scope of EU Public Procurement Law - International Public Procurement Conference - Dublin University - 2014.

- Lecture on public procurement law in the Bachelor course "Overheid en functioneren van de markt" (The state and the market) - Utrecht University -2013, 2014, 2015.

- Lecture on public-public cooperation and public procurement law - Nederlandse Beviligingsbranche  (Representative institute for the Dutch security sector) - 2013.

- Lecture on the Fyra and public procurement law - Utrecht Law College - 2013.

- Lecture on merger control in the Bachelor course "Overheid en functioneren van de markt" (Functioning of the state and the market) - Utrecht University -2013.

- Presentation on Internal performance of SGIs in liberalised markets: a paradox, NILG Congres “When Private Actors Contribute to Public Interests” - VU Amsterdam - 2013.

Gegenereerd op 2018-06-20 17:10:13
Additional functions and activities

Willem is currently part of the national committee on Beter Aanbesteden (Better Procurement), which is initiated by the ministry of Economic Affairs. Previously, he was a member of the NEVI and NVvA committees that were in charge of preparing for the new EU public procurement Directives. He is a co-author of the legal commentary 'Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht'.

In 2015, he co-organised the lustrum conference for the Dutch Public Procurement Society. In 2012-2015, he was part of the Law, Economics and Governance PhD Council. In addition, he was is the LEG PrOUT representative, which is the University wide representative organ for all PhD's, and part of the LEG Board of Studies.

Gegenereerd op 2018-06-20 17:10:13
Full name
Mr. W.A. Janssen Contact details
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Room 3A.24
3584 BH  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 (0)302535704
Postal address
Newtonlaan 201
3584 BH    UTRECHT
The Netherlands
Gegenereerd op 2018-06-20 17:10:13
Last updated 09.02.2018