Projects
Project
Healthy dialogue 02.09.2024 to 29.08.2025
General project description

In this ASPASIA project I build upon my previous research on polarisation in everyday talk. In this Healthy Dialogue project I analyse conversations about potentially controversial topics and I apply various methodologies to analyse these conversations (conversation analysis and argumentation analysis). At the same time I will work with Lisanne van Weelden to see how Visual Thinking Strategies can be used to have conversations without polarising. Researchers have shown that by looking at art and answering questions in a structured manner, people learn to understand each other better - specifically when talking about difficult topics. We want to compare these Visual Thinking Strategy conversations with conversations where people do not seem to understand each other. By using various methods we will find out what types of questions and other actions do or don't work in order to have respectful conversations about controversial topics. At the end of the project we will design a training for professionals in the health domain. They increasingly have difficult conversations about controversial topics such as vaccination, treatment wishes or COVID-19 measures.

Role
Project Leader
Funding
NWO grant
Project members UU
Completed Projects
Project
Building trust in a conversation. Advice for conversations about HPV-vaccination between health professionals, parent(s)/care-taker(s) and 9-year-old children 01.02.2022 to 01.03.2023
General project description

Vanaf 2022 worden 9-jarigen, zowel jongens als meisjes opgeroepen, voor een afspraak met de GGD. Bij die afspraak wordt inenting tegen HPV aangeboden,  het Humaan Papilloma Virus, een virus dat kanker kan veroorzaken. Een variant van deze afspraak voor inenting is dat deze gepaard gaat met een gesprek waarin ouder/verzorger en kind hun vragen en twijfels kunnen bespreken met de jeugdverpleegkundige. Daarbij is het belangrijk dat er sprake is van wederzijds vertrouwen, en dat ouder/verzorger en kind de ruimte krijgen. In dit onderzoeksproject gebruiken we conversatieanalyse om te analyseren hoe die ruimte het beste gecreëerd kan worden. Doel bij het onderzoek is voortdurend in contact te staan met de GGD om te komen tot praktische handvatten over hoe deze gesprekken te voeren.

Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met de VU, het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, en de GGD, en wordt gefinancierd door het RIVM.

Role
Researcher
Funding
Other Het project wordt gefinancierd door het RIVM
Project members UU
External project members
  • Prof. dr. H.F.M. te Molder (VU)
  • dr. N. van Trommel (Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis)