Dr. Tessa van Charldorp

Universitair hoofddocent
Taal en communicatie
Language and communication
030 253 8210
t.c.vancharldorp@uu.nl
Projecten
Project
Gezonde dialoog 02-09-2024 tot 29-08-2025
Algemene projectbeschrijving

In dit ASPASIA project bouw ik voort op mijn eerdere onderzoek naar polarisatie in alledaagse gesprekken. In dit Gezonde Dialoog project analyseer ik gesprekken over potentieel controversiële onderwerpen en zet ik verschillende methoden in om deze gesprekken te analyseren (conversatieanalyse en argumentatieanalyse). Tegelijkertijd kijk ik samen met Lisanne van Weelden hoe Visual Thinking Strategies ingezet kunnen worden om gesprekken te voeren zonder te polariseren. Onderzoekers hebben laten zien dat door het kijken naar kunst en hier vragen over te beantwoorden op een gestructureerde manier, mensen elkaar beter kunnen leren begrijpen - specifiek als het gaat om moeilijke onderwerpen. We willen deze Visual Thiknking Strategy gesprekken vergelijken met de gesprekken waar mensen elkaar niet lijken te begrijpen. Door het gebruik van verschillende methoden willen we erachter komen welke vragen en andere taalhandelingen wel of niet werken om gesprekken over controversiële onderwerpen begripvol te laten verlopen. Aan het einde van het project ontwikkelen we een training voor professionals in het zorgdomein. Zij voeren steeds vaker moeilijke discussies over controversiële onderwerpen zoals vaccinatie, behandelwensen of COVID-19 maatregelen. 

Rol
Onderzoeksleider
Financiering
2e geldstroom - NWO
Afgesloten projecten
Project
Vertrouwen bouwen in een gesprek. Adviezen voor het voeren van goede gesprekken over HPV-vaccinatie tussen gezondheidsprofessional, ouder(s)/verzorger(s) en 9-jarig kind 01-02-2022 tot 01-03-2023
Algemene projectbeschrijving

Vanaf 2022 worden 9-jarigen, zowel jongens als meisjes opgeroepen, voor een afspraak met de GGD. Bij die afspraak wordt inenting tegen HPV aangeboden,  het Humaan Papilloma Virus, een virus dat kanker kan veroorzaken. Een variant van deze afspraak voor inenting is dat deze gepaard gaat met een gesprek waarin ouder/verzorger en kind hun vragen en twijfels kunnen bespreken met de jeugdverpleegkundige. Daarbij is het belangrijk dat er sprake is van wederzijds vertrouwen, en dat ouder/verzorger en kind de ruimte krijgen. In dit onderzoeksproject gebruiken we conversatieanalyse om te analyseren hoe die ruimte het beste gecreëerd kan worden. Doel bij het onderzoek is voortdurend in contact te staan met de GGD om te komen tot praktische handvatten over hoe deze gesprekken te voeren.

Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met de VU, het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, en de GGD, en wordt gefinancierd door het RIVM.

Rol
Uitvoerder
Financiering
Anders Het project wordt gefinancierd door het RIVM
Projectleden
Overige projectleden
  • Prof. dr. H.F.M. te Molder (VU)
  • dr. N. van Trommel (Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis)