Dr. S. (Saro) Lozano Parra

Dr. S. (Saro) Lozano Parra

Assistant Professor
Cultural History
s.lozanoparra@uu.nl

Publications

2023

Scholarly publications

Lozano Parra, S., Wansink, B., Bakker, C., & van Liere, L. (2023). Teachers stepping up their game in the face of extreme statements: A qualitative analysis of educational friction when teaching sensitive topics. Theory and Research in Social Education, 51(2), 201-232. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/00933104.2022.2145923

Popularising publications

Lozano Parra, S. (2023). Laten we als docenten ook kritisch kijken naar wat we zelf doen op sociale media. De Volkskrant [online]. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-laten-we-als-docenten-ook-kritisch-kijken-naar-wat-we-zelf-doen-op-sociale-media~b0c6eb86/
Lozano Parra, S. (2023). Hechten vmbo-leerlingen echt zo weinig waarde aan de democratie, of deugt de vragenlijst niet? Trouw Opinie. https://www.trouw.nl/opinie/hechten-vmbo-leerlingen-echt-zo-weinig-waarde-aan-de-democratie-of-deugt-de-vragenlijst-niet~b63278d5/

2022

Scholarly publications

Lozano Parra, S. (2022). From conflict to friction: the school as a playground to practice democracy. In C. Bakker, & R. Coppoolse (Eds.), Op zoek naar de ziel van de professional: Levensbeschouwelijke vorming in beroepsopleiding en professionalisering (pp. 157-162). Hogeschool Utrecht.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/424657/From_conflict_to_friction.pdf?sequence=1
Tuithof, H. (Author), & Lozano Parra, S. (Author). (2022). De functie van frictie in de klas. Web publication/site, . https://dimensies.nu/uitgesproken-oktober-2022/
Lozano Parra, S. (2022). The School as a Playground for Educational Friction: Understanding Democracy in Dutch Secondary Education. [Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU), Universiteit Utrecht]. Utrecht University. https://doi.org/10.33540/1365
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420604/S%20%20Lozano%20Parra%20-%20thesis.pdf?sequence=1
Lozano Parra, S. (Author). (2022). Komedie: over menselijkheid. Web publication/site https://bijnaderinzien.com/2022/04/18/komedie-over-menselijkheid/
Lozano Parra, S., & Wansink, B. (2022). Multiperspectivity in History Education. In Bloomsbury History: Theory & Methods Bloomsbury. https://doi.org/10.5040/9781350927926.106

Popularising publications

Lozano Parra, S. (Author). (2022). Scholen moeten burgerschap onderwijzen maar het blijft bij vage adviezen. Web publication/site https://www.trouw.nl/opinie/scholen-moeten-burgerschap-onderwijzen-maar-het-blijft-weer-eens-bij-vage-adviezen~b3493f73/

2021

Scholarly publications

Lozano Parra, S., Bakker, C., & van Liere, L. (2021). Framing democracy as response to neoliberalism in Dutch education. Journal of Social Science Education, 20(1), 118-134. https://doi.org/10.11576/jsse-4028

Popularising publications

Lozano Parra, S. (2021). Jongeren hebben de toekomst, maar wat gebeurt er als die toekomst steeds wordt uitgesteld? Trouw Opinie. https://www.trouw.nl/opinie/jongeren-hebben-de-toekomst-maar-wat-gebeurt-er-als-de-toekomst-steeds-wordt-uitgesteld~babeba4b/
Lozano Parra, S. (2021). Laat docenten over politiek en vrijheid praten. Maar geef leerling ook de vrijheid een eigen mening te vormen. De Volkskrant. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-laat-docenten-over-politiek-en-vrijheid-praten-maar-geef-leerling-ook-de-vrijheid-een-eigen-mening-te-vormen~ba1bf279/
Lozano Parra, S. (2021). Hoe 'woke-denken' meerstemmigheid de nek om dreigt te draaien. De Volkskrant [online]. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-hoe-woke-denken-meerstemmigheid-de-nek-om-dreigt-te-draaien~b570b1fb/
Lozano Parra, S. (Author). (2021). De Nederlandse democratie wordt bedreigd door een gebrek aan conflict. Web publication/site, Bij Nader Inzien. https://bijnaderinzien.com/2021/03/15/de-nederlandse-democratie-wordt-bedreigd-door-een-gebrek-aan-conflict/
Lozano Parra, S. (2021). De overheid kan prima bepalen dat na de zomer enkel brede brugklassen bestaan. Punt. de Volkskrant. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-overheid-kan-prima-bepalen-dat-na-de-zomer-enkel-brede-brugklassen-bestaan-punt~b769a70a/

2020

Scholarly publications

Lozano Parra, S., Bakker, C., & van Liere, L. M. (2020). Practicing democracy in the playground: turning political conflict into educational friction. Journal of Curriculum Studies, 53(1), 32-46. https://doi.org/10.1080/00220272.2020.1838615
Lozano Parra, S., Bakker, C., & van Liere, L. M. (2020). Understanding Democracy in Dutch Curriculum Change through a Delphi Method. Curriculum and Teaching, 35(1), 5-22. https://doi.org/10.7459/ct/35.1.02

Popularising publications

Lozano Parra, S. (Author). (2020). Hoe politici de democratische vorming op scholen ondermijnen. Web publication/site, Utrecht Religie Forum. https://urf.sites.uu.nl/2020/11/11/hoe-politici-de-democratische-vorming-op-scholen-ondermijnen/
Lozano Parra, S. (2020). Bespreek de aanslag op leraar Paty in elke les, niet alleen bij burgerschap. Trouw Opinie. https://www.trouw.nl/opinie/bespreek-de-aanslag-op-leraar-paty-in-elke-les-niet-alleen-bij-burgerschap~b4aaf42a/
Lozano Parra, S. (2020). Waar zijn de boze studenten? We hebben ja-knikkers van ze gemaakt. Trouw Opinie. https://www.trouw.nl/opinie/waar-zijn-de-boze-studenten-we-hebben-ja-knikkers-van-ze-gemaakt~b979fe76/

2019

Scholarly publications

van Alten, D. C. D., & Lozano Parra, S. (2019). Meerstemmige geschiedenis: inclusiviteit in onderwijs over het verleden? Lesgeven over zwarte piet: ervaringen uit de praktijk . Unpublished. In Historicidagen 2019: Inclusieve Geschiedenis

Popularising publications

Lozano Parra, S. (2019). Klimaatspijbelaars. Didactief. https://didactiefonline.nl/blog/vriend-en-vijand/klimaatspijbelaars

2018

Popularising publications

Lozano Parra, S. (2018). Docenten verdienen meer carrièreperspectief dan alleen een managementfunctie. Trouw Opinie. https://www.trouw.nl/opinie/docenten-verdienen-meer-carriereperspectief-dan-alleen-een-managementfunctie~b6051da2/
Lozano Parra, S. (2018). Gezeur maakt ons onderwijs niet beter. Trouw Opinie. https://www.trouw.nl/opinie/gezeur-maakt-het-onderwijs-niet-beter~bc9a9a74/