Prof. dr. Rutger Claassen

Director
Ethiek Instituut
Professor
Philosophy
+31 30 253 4399
r.j.g.claassen@uu.nl

Highlighted publications

Claassen, R. (2017). Markets as Mere Means. British Journal of Political Science, 47(2), 263-281. https://doi.org/10.1017/S0007123415000113
Claassen, R. J. G. (2018). Capabilities in a Just Society: A Theory of Navigational Agency. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108561853
Claassen, R. J. G. (2016). Externalities as a Basis for Regulation: A Philosophical View. Journal of Institutional Economics, 12(3), 541-563. https://doi.org/10.1017/S1744137415000491
Claassen, R., & Gerbrandy, A. (2018). Doing good together: Competition law and the political legitimacy of interfirm cooperation. Business Ethics Quarterly, 28(4), 401-425. https://doi.org/10.1017/beq.2018.2
Claassen, R. J. G. (2015). Financial Crisis and the Ethics of Moral Hazard. Social Theory and Practice, 41(3), 527-551. https://doi.org/10.5840/soctheorpract201541327
Claassen, R. J. G. (2020). Private eigendom, publieke macht. Op weg naar een nieuw feodalisme? Boom Juridisch.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/394448/Claassen_Private_eigendom_publieke_macht.pdf?sequence=1

Publications

2024

Scholarly publications

Claassen, R. (2024). Wealth creation without domination. The fiduciary duties of corporations. Critical Review of International Social and Political Philosophy, 27(3), 317-338. https://doi.org/10.1080/13698230.2022.2113224
Bennett, M., & Claassen, R. (2024). The corporate social assessment: making public purpose pay. Review of Social Economy, 82(1), 147-175. https://doi.org/10.1080/00346764.2023.2285266
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/437866/The_corporate_social_assessment_making_public_purpose_pay.pdf?sequence=1

2023

Scholarly publications

Claassen, R. (2023). Elements for a Normative Theory of Privatization. Erasmus Journal for Philosophy and Economics, 16(2). https://doi.org/10.23941/ejpe.v16i2.821
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/435741/16-2-as-4.pdf?sequence=1
Claassen, R. (2023). Loyalty to client, conviction, or constitution? The moral responsibility of public professionals under illiberal state pressures. Legal Ethics, 26(1), 5-24. https://doi.org/10.1080/1460728x.2023.2235176
Claassen, R. (Guest ed.), & Rector, T. (Guest ed.) (2023). Introduction to Symposium on Jean-Philippe Robe, Property, Politics and Power: Why we need to rethink the world power system. Journal of Law and Political Economy, 3(3), 556-602. https://doi.org/10.5070/LP63361619
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/435071/eScholarship_UC_item_1qg7b867.pdf?sequence=1
Claassen, R., & Katz, L. (2023). Property: Authority Without Office? Journal of Law and Political Economy, 3(3), 570-575. https://doi.org/10.5070/LP63361148

Professional publications

Claassen, R., & Bartl , M. (2023). Industrial Policy for a Sustainable European Economy: Toward Ownership that Works for People. Web publication/site, Transformative Private Law Blog. https://transformativeprivatelaw.com/industrial-policy-for-a-sustainable-european-economy-toward-ownership-that-works-for-people/
Claassen, R. (2023). Economische democratie. Idee: politiek-wetenschappelijke tijdschrift van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66, 222, 54-57. https://d66.nl/vanmierlostichting/economische-democratie/
Claassen, R., & Cools, K. (2023). Politieke partijen zetten in op ‘brede welvaart’. Economisch Statistische Berichten, 108(4827), 536-539. https://esb.nu/politieke-partijen-zetten-in-op-brede-welvaart/
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/435075/536-539_ClaassenCools3.pdf?sequence=1
Claassen, R., & Robeyns, I. (2023). Herstel na de kinderopvangtoeslagaffaire: een ethische analyse. Ethische Annotaties, Ethiek Instituut, Universiteit Utrecht.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/427914/Ethische_Analyse_Herstel_KOT.pdf?sequence=1

Popularising publications

Claassen, R. (2023). Omtzigts dubbelslag overstijgt links en rechts, en kent een diep historisch verband. Maar er zijn ook zwakkere kanten aan zijn verhaal. de Volkskrant, 24. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-omtzigts-dubbelslag-kent-een-diep-historisch-verband-maar-er-zijn-ook-zwakkere-kanten-aan-zijn-verhaal~bad88df7/
Claassen, R. (2023). Universiteit omarmt de Zon der gerechtigheid. DUB. https://dub.uu.nl/nl/achtergrond/universiteit-omarmt-de-zon-der-gerechtigheid
Claassen, R., Schoenmaker, D., & Veldman, J. (2023). Bedrijf moet niet alleen aandeelhouder dienen. NRC Handelsblad, 18-19. https://www.nrc.nl/nieuws/2023/11/01/sta-bedrijven-niet-langer-toe-de-belangen-van-de-samenleving-in-de-wind-te-slaan-a4179312

2022

Scholarly publications

Bennett, M., & Claassen, R. (2022). Taming the Corporate Leviathan: How to Properly Politicise Corporate Purpose? In M. Bennett, H. Brouwer, & R. Claassen (Eds.), Wealth and Power: Philosophical Perspectives (1 ed., pp. 145-165). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003173632-10
Claassen, R., Bennett, M., & Brouwer, H. (2022). Introduction: The Wealth-Power Nexus. In M. Bennett, H. Brouwer, & R. Claassen (Eds.), Wealth and Power: Philosophical Perspectives (1 ed., pp. 1-22). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003173632-1
Claassen, R. (2022). Autonomy and Justice. In B. Colburn (Ed.), The Routledge Handbook of Autonomy (pp. 335-345). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429290411-35
Bennett, M., & Claassen, R. (2022). The Corporate Power Trilemma. Journal of Politics, 84(4), 2094-2106. https://doi.org/10.1086/717851
Claassen, R. (2022). Can we escape privatisation dilemmas? Reflections on Cordelli’s The Privatized State. Jurisprudence, 13(3), 421-426. https://doi.org/10.1080/20403313.2022.2120672

Professional publications

Claassen, R., & Schoenmaker, D. (Eds.) (2022). Corporate governance en het maatschappelijk belang: Pre-adviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde. Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde. https://esb.nu/tag/Preadviezen-2022
Bennett, M., Brouwer, H., & Claassen, R. (Eds.) (2022). Wealth and Power. Philosophical Perspectives. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003173632
Claassen, R. (2022). De lange, bochtige weg naar het stakeholderkapitalisme. In M. Lückerath-Rovers, H. van Ees, M. Kaptein, & I. Wuisman (Eds.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023 (1 ed., pp. 109-122). Wolters Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/424829/Claassen_2022_De_lange_bochtige_weg_naar_het_stakeholderkapitalisme.pdf?sequence=1
Claassen, R. (2022). Het corporate-governancetrilemma voor de politieke onderneming. In R. Claassen, & D. Schoenmaker (Eds.), Corporate governance en het maatschappelijk belang: Pre-adviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde (pp. 44-50). Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde. https://esb.nu/esb/20072201/het-corporate-governance-trilemma-voor-de-politieke-onderneming
Claassen, R., & Schoenmaker, D. (2022). Van aandeelhoudersondernemen naar maatschappelijk ondernemen. In R. Claassen, & D. Schoenmaker (Eds.), Corporate governance en het maatschappelijk belang: Pre-adviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde (pp. 8-13). Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde. https://esb.nu/esb/20072496/van-aandeelhoudersondernemen-naar-maatschappelijk-ondernemen

Popularising publications

Claassen, R., Maas, K., & Blom, P. (2022). Nieuwe corporate governance code kan beter. Web publication/site https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/nieuwe-governance-code-kan-beter
Claassen, R. (2022). Voorbij het kapitalisme?. Web publication/site, Beste-ID. https://www.beste-id.nl/jaarlijkse-vragen/waar-bent-u-anders-over-gaan-denken/voorbij-het-kapitalisme
Claassen, R., & Bennett, M. (2022). Our corporate overlords. Web publication/site, Universität Hamburg. https://jop.blogs.uni-hamburg.de/our-corporate-overlords/

2021

Scholarly publications

Claassen, R. (2021). The Ethics of Moral Hazard Revisited. In J. Flores Zendejas, N. Gaillard, & R. Michalek (Eds.), Moral Hazard: A Financial, Legal, and Economic Perspective (1 ed., pp. 15-35). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003139249-2
Claassen, R. (2021). Property and Political Power: Neo-Feudal Entanglements. In J. Christman (Ed.), Positive Liberty: Past, Present, and Future (pp. 217-235). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108768276.013
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/415084/Claassen_2021_Property_and_Political_Power.pdf?sequence=1
Claassen, R. (2021). De legitimiteit van bedrijven in een liberale democratie. Een politiek-theoretische benadering. (pp. 1-56). (Working Paper; Vol. 43). Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). https://www.wrr.nl/actueel/nieuws/2021/05/31/de-legitimiteit-van-bedrijven-in-een-liberale-democratie
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/415225/Claassen_2021_De_legitimiteit_van_bedrijven_WRR_Working_Paper_.pdf?sequence=1
Claassen, R., & Herzog, L. (2021). Making Power Explicit: Why Liberal Egalitarians Should Take (Economic) Power Seriously . Social Theory and Practice, 47(2), 221-246. https://doi.org/10.5840/soctheorpract202147119
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414161/Claassen_2021_Herzog_Making_Power_Explicit.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G. (2021). Hobbes meets the modern business corporation. Polity, 53(1), 101-131. https://doi.org/10.1086/712231
Claassen, R., & Herzog, L. (2021). Why economic agency matters: An account of structural domination in the economic realm. European Journal of Political Theory, 20(3), 465-485. https://doi.org/10.1177/1474885119832181

Professional publications

Claassen, R. (2021). Een ‘social audit’ dwingt tot ondernemen op maatschappelijke waarde. Economisch Statistische Berichten, 106(4795), 130-133. https://esb.nu/esb/20062420/een-social-audit-dwingt-tot-ondernemen-gebaseerd-op-maatschappelijke-waarde
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414163/Claassen_2021_Een_Sociale_Audit.pdf?sequence=1

Popularising publications

Claassen, R., & Cools, K. (2021). Het is klaar met het kapitalisme dat vooral de aandeelhouder dient. de Volkskrant. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-het-is-klaar-met-het-kapitalisme-dat-vooral-de-aandeelhouder-dient~b25f8992/
Claassen, R. (2021). Geef burgers een rol in het beoordelen van bedrijven. NRC Handelsblad. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/07/geef-burgers-een-rol-in-het-beoordelen-van-bedrijven-a4046401
Claassen, R. (2021). Geef China van katoen: Bedrijven als politiek activisten. De Groene Amsterdammer, 145(30), 42-45. https://www.groene.nl/artikel/geef-china-van-katoen
Claassen, R. (2021). De rechtsstaat als ambtsstaat – hoofdrol voor het theater. Web publication/site, Nederland Rechtsstaat. https://m.nederlandrechtsstaat.nl/forum/id402/05-08-2021/klassiekers-democratische-rechtsstaat-14-de-rechtsstaat-als-ambtsstaat-hoofdrol-voor-het-theater.html

2020

Scholarly publications

Claassen, R. J. G. (2020). Justice as a Claim to (Social) Property. In M. Kohn, & A. Ferdman (Eds.), Solidarity and Public Goods (1 ed., pp. 87-101). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003092315-7
Claassen, R. (2020). Selecting a List: The Capability Approach's Achilles Heel. In E. Chiappero-Martinetti, S. Osmani, & M. Qizilbash (Eds.), The Cambridge Handbook of the Capability Approach (pp. 188-205). (The Cambridge Handbook of the Capability Approach). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316335741.012

Professional publications

Claassen, R. J. G. (2020). De intelligente lockdown: Een ‘dashboard’ van drie dimensies in onze vrijheid. Ethische Annotaties, Ethiek Instituut, Universiteit Utrecht.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/415352/Claassen_2020_De_Intelligente_Lockdown_Ethische_Annotatie_.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G. (2020). Ondernemersrisico als overheidsrisico. MeJudice. https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/ondernemersrisico-als-overheidsrisico
Claassen, R. J. G. (2020). Een concurrentiestrijd om het publiek belang. Markt en Mededinging, 2020(4-5), 217-218. https://doi.org/10.5553/MenM/138762362020023405012
Claassen, R. J. G. (2020). Een dashboard voor een intelligente lockdown. Socialisme en Democratie, 77, 26-41. Article 6.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/410407/Claassen_2020_Dashboard_voor_intelligente_lockdown_SD_2020_6.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G. (2020). Private eigendom, publieke macht. Op weg naar een nieuw feodalisme? Boom Juridisch.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/394448/Claassen_Private_eigendom_publieke_macht.pdf?sequence=1

2019

Scholarly publications

Claassen, R. J. G. (2019). De open samenleving en de vijand van binnen. In R. Claassen, & J. van Erp (Eds.), Ondernemen in de Open (pp. 15-27). Boom bestuurskunde. https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/384184
Claassen, R. J. G. (2019). Introductie. In R. Claassen, & J. van Erp (Eds.), Ondernemen in de open samenleving (pp. 9-13). Boom bestuurskunde.
Claassen, R. J. G. (2019). European Duties of Social Justice: A Kantian Framework. Journal of Common Market Studies, 57(1), 44-59. https://doi.org/10.1111/jcms.12813
Claassen, R. J. G., & van Erp, J. G. (2019). Ondernemen in de Open Samenleving. Boom bestuurskunde.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/384184/Ondernemen_in_de_Open_Samenleving.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G., Gerbrandy, A., Princen, S. B. M., & Segers, M. (2019). Four Models of Protecting Citizenship and Social rights in Europe: conclusions to the special issue Rethinking the European Social Market Economy. Journal of Common Market Studies, 57(1), 159-174. https://doi.org/10.1111/jcms.12821
Claassen, R. J. G., Gerbrandy, A., Princen, S. B. M., & Segers, M. (2019). Rethinking the Social Market Economy : introduction to the special issue. Journal of Common Market Studies, 57(1), 3-12. https://doi.org/10.1111/jcms.12820

Popularising publications

Claassen, R. J. G., & Sluijs, J.-K. (2019). Bedrijven hebben grote invloed – daar horen plichten bij. NRC Handelsblad, 18-19.

2018

Scholarly publications

Claassen, R., & Gerbrandy, A. (2018). Doing good together: Competition law and the political legitimacy of interfirm cooperation. Business Ethics Quarterly, 28(4), 401-425. https://doi.org/10.1017/beq.2018.2
Claassen, R. J. G. (2018). Capabilities in a Just Society: A Theory of Navigational Agency. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108561853
Claassen, R. J. G. (2018). Justice as a Claim to (Social) Property. Critical Review of International Social and Political Philosophy, 21(5), 631-645. https://doi.org/10.1080/13698230.2017.1398867
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/373984/claassen2.pdf?sequence=1

Professional publications

Al Salman, Y., & Claassen, R. J. G. (2018). From Ownership to Access: A Philosophical Perspective on the Rise of Access-Based Consumption. Ars Aequi, 67, 566-576.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/370795/AA20180566.pdf?sequence=1

Popularising publications

Claassen, R. J. G. (2018). Systeembanken? Systeembedrijven. Web publication/site, Academische Filosofieblog Bij Nader Inzien. https://bijnaderinzien.org/2018/03/30/systeembanken-systeembedrijven/

2017

Scholarly publications

Claassen, R. J. G. (2017). A Capability Framework for Financial Market Regulation. In L. Herzog (Ed.), Just Financial Markets? Finance in a Just Society (pp. 56-77). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198755661.003.0003
Claassen, R. J. G. (2017). An Agency-based Capability Theory of Justice. European Journal of Philosophy, 25(4), 1279-1304. https://doi.org/10.1111/ejop.12195
Claassen, R. (2017). Markets as Mere Means. British Journal of Political Science, 47(2), 263-281. https://doi.org/10.1017/S0007123415000113

Professional publications

Claassen, R. J. G. (2017). De publieke rol van bedrijven: Macht en verantwoording in een democratische rechtsstaat. Web publication/site, Ethiek Instituut Universiteit Utrecht. https://www.uu.nl/onderzoek/ethiek-instituut/onderzoek/reeks-ethische-annotaties
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/394507/publieke.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G., & Düwell, M. (2017). A National Research Agenda and the Self-Understanding of Modern Universities. In B. de Graaf, A. Rinooy Kan, & H. Molenaar (Eds.), The Dutch National Research Agenda in Perspective: A Reflection on Research and Science Policy in Practice (pp. 193-207). Amsterdam University Press. https://doi.org/10.5117/9789462982796
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/358066/research.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G. (2017). Solidarität! Aber mit wem? In J. Helfer, M. Meyer, & K. Wettig (Eds.), Wenn ich mir etwas wünschen dürfte: Intellektuelle zur Bundestagswahl 2017 (1 ed., pp. 11-21). Steidl Verlag.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420819/Claassen_2017_Solidarity_Steidl_boek_.pdf?sequence=1

2016

Scholarly publications

Claassen, R. J. G. (2016). Justice in Regulation: Towards a Liberal Account. In J. Drydyk, & K. Watene (Eds.), Theorizing Justice: Critical Insights and Future Directions (pp. 153-172). Rowman & Littlefield.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414387/Claassen_2016_Justice_in_Regulation.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G. (2016). Externalities as a Basis for Regulation: A Philosophical View. Journal of Institutional Economics, 12(3), 541-563. https://doi.org/10.1017/S1744137415000491
Claassen, R., & Gerbrandy, A. (2016). Rethinking European Competition Law: From a consumer welfare to a capability approach. Utrecht Law Review, 12(1), 1-15. https://doi.org/10.18352/ulr.321
Claassen, R. J. G. (2016). Ecological Rights of Future Generations: A Capability Approach. In M. Duwell, & G. Bos (Eds.), Human rights and Sustainability : Moral responsibilities for the future (1 ed., pp. 151-165). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315665320-12

Professional publications

Claassen, R. J. G. (2016). Vooruitgangspessimisme: hebben we onze beste tijd gehad? Wijsgerig Perspectief, 56(2), 35-41. https://doi.org/10.5117/WP2016.2.005.CLAA
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420845/Claassen_2016_Vooruitgangspessisme_Wijsg_Perspectief_.pdf?sequence=1

Popularising publications

Claassen, R. J. G. (2016). Toerisme in de tropen. Een verhaal over schurende verhoudingen. Sociale vraagstukken website.
Claassen, R. J. G., Blok, J. H., Düwell, M., de Haan, I., & Raben, R. (2016). De onafhankelijke universiteit: een lastig idee. Dub Magazine.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420846/Claassen_2016_e.a._De_onafhankelijke_universiteit_voor_DUB_.pdf?sequence=1

Other output

Claassen, R. J. G. (2016). Zakendoen, hier en in het buitenland – een ethische blik. Web publication/site http://researchstories.sites.uu.nl/2016/05/09/zakendoen-hier-en-in-het-buitenland-een-ethische-blik/

2015

Scholarly publications

Claassen, R. J. G. (2015). Review of Freedom, Responsibility and Economics of the Person. Ethics, 126(1), 196-200. https://doi.org/10.1086/682176
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/407325/Claassen_2015_Review_Ballet_et_al_Freedom_Resp_Concept_of_the_Person.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G. (2015). Financial Crisis and the Ethics of Moral Hazard. Social Theory and Practice, 41(3), 527-551. https://doi.org/10.5840/soctheorpract201541327
Claassen, R. (2015). The Capability to Hold Property. Journal of Human Development and Capabilities, 16(2), 220-236. https://doi.org/10.1080/19452829.2014.939061

Professional publications

Claassen, R. J. G., & Robeyns, I. A. M. (2015). Economisch Beleidsanalyses – een filosofische blik: Advies in opdracht van het Centraal Planbureau. Ethiek Instituut Universiteit Utrecht.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/326606/Claassen_Robeyns.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G. (2015). Vrije tijd. In H. Willemsen, & P. de Wind (Eds.), Woordenboek Filosofie (pp. 588-589). Garant.
Claassen, R. J. G. (2015). Werknemersdemocratie. In H. Willemsen, & P. de Wind (Eds.), Woordenboek Filosofie (pp. 603-604). Garant.
Claassen, R. J. G. (2015). Basisinkomen. In H. Willemsen, & P. de Wind (Eds.), Woordenboek Filosofie (pp. 63-64). Garant.
Claassen, R. J. G. (2015). Arbeid. In H. Willemsen, & P. de Wind (Eds.), Woordenboek Filosofie (pp. 44-45). Garant.
Claassen, R. J. G. (2015). Tolerantie: een religieuze grondslag voor het liberalisme? Christen Democratische Verkenningen, 2015(2), 59-65. https://www.tijdschriftcdv.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/CD-2015-2-59/Tolerantie-een-religieuze-grondslag-voor-het-liberalisme
Claassen, R. J. G., & Düwell, M. (2015). The Triple Democratic Deficit in University Governance. Krisis, (2), 43-49.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/321213/Krisis_2015_2_07_Claassen_and_Du_well.pdf?sequence=1

Popularising publications

Claassen, R. J. G. (2015). Eenzaam? Koop gezelschap! De Groene Amsterdammer, 139(7), 26-31.

2014

Scholarly publications

Claassen, R. J. G. (2014). Social Freedom and the Demands of Justice. A Study of Axel Honneth's Recht der Freiheit. Constellations, 21(1), 67-81. https://doi.org/10.1111/1467-8675.12068
Claassen, R. J. G. (2014). Human Dignity in the Capability Approach. In M. Duwell, J. Braarvig, R. Brownsword, & D. Mieth (Eds.), The Cambridge Handbook of Human Dignity: Interdisciplinary Perspectives (pp. 240-249). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511979033.030
Claassen, R. J. G. (2014). Capability Paternalism. Economics and Philosophy, 30(1), 57-73. https://doi.org/10.1017/S0266267114000042

Professional publications

Claassen, R. (2014). Economic Inequalities as a Problem for Liberal Thought. Idee (D66), 35(6), 12-16. https://vanmierlostichting.d66.nl/idee-6-2014-a-divided-world/economic-inequalities-problem-liberal-thought/
Claassen, R. (2014). Concurreren of samenwerken? Over bedrijfsethiek en de grenzen van het mededingingsrecht. Filosofie en Praktijk, 35(4), 19-33.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/407286/Claassen_Concurreren_of_samenwerken.pdf?sequence=1

Other output

Claassen, R., & Gerbrandy, A. (2014). Rethinking European Competition Law: from a consumer welfare to a capability approach. Paper presented at Mancept Workshops in Political Theory , United Kingdom. https://doi.org/10.2139/ssrn.2564469

2013

Scholarly publications

Claassen, R. J. G. (2013). Justice: Constructive or Reconstructive? Krisis, 2013(1), 28-31.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/407264/Claassen_Justice_Constructive_or_Reconstructive.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G. (2013). Public Goods, Mutual Benefits, and Majority Rule. Journal of Social Philosophy (print), 44(3), 270-290. https://doi.org/10.1111/josp.12031
Claassen, R. J. G., & Düwell, M. (2013). The Foundations of Capability Theory. Comparing Nussbaum and Gewirth. Ethical Theory and Moral Practice, 16(3), 493-510. https://doi.org/10.1007/s10677-012-9361-8

Professional publications

Claassen, R. J. G. (2013). What to Think of Europe? as a liberal. Idee (D66), 34(6), 6-9.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/407129/Claassen_What_to_Think_of_Europe_Idee.pdf?sequence=1

Popularising publications

Claassen, R. J. G., & Düwell, M. (2013). Waar moet je onmenselijkheid anders aan afmeten? NRC Handelsblad, 15-15.
Claassen, R. J. G. (2013). Er bestaat geen recht op kapitaal. De Groene Amsterdammer, 30-33.

2012

Scholarly publications

Claassen, R. J. G., & Anderson, J. H. (2012). Sailing alone: Teenage autonomy and regimes of childhood. Law and Philosophy, 31(5), 495-522. https://doi.org/10.1007/s10982-012-9130-9
Claassen, R. J. G. (2012). Temporal Autonomy in a Laboring Society. Inquiry, 55(5), 543-562. https://doi.org/10.1080/0020174X.2012.716210
Claassen, R. J. G. (2012). Book Review: Why Some Things Should Not Be For Sale: The Moral Limits of Markets, by Debra Satz. Oxford University Press, 2010. Business Ethics Quarterly, 22(3), 585-597. https://doi.org/10.5840/beq201222336

Professional publications

Claassen, R. J. G. (2012). Minima Philosophica: Verplicht brocolli eten. Filosofie en Praktijk, 33(4), 66-72.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420835/Claassen_2012_Verplicht_broccoli_eten_F_P_2012_.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G. (2012). Markten zijn overal. Boekbespreking van Michael Sandel, What Money Can't Buy. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 39, 449-454.
Claassen, R. J. G. (2012). Vrij en verantwoordelijk, op z'n sociaal-democratisch. Socialisme en Democratie, 69(1/2), 36-46.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420821/Claassen_2012_vrij_en_verantwoordelijk.pdf?sequence=1

2011

Scholarly publications

Claassen, R. J. G. (2011). Public Services on the Market: Issues and Arguments. Public Reason. Journal of Moral and Political Philosophy, 3(2), 3-12.
Claassen, R. J. G. (2011). Making Capability Lists: Philosophy versus Democracy. Political Studies, 59(3), 491-508. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2010.00862.x
Claassen, R. J. G. (2011). The Marketization of Security Services. Public Reason. Journal of Moral and Political Philosophy, 3(2), 124-145.
Claassen, R. J. G. (2011). Communication as Commodity. Should the Media Be on the Market? Journal of Applied Philosophy, 28(1), 65-79. https://doi.org/10.1111/j.1468-5930.2010.00513.x
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420827/Claassen_2011_Communication_as_Commodity.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G. (2011). The Conservative Challenge to Liberalism. Critical Review of International Social and Political Philosophy, 14(4), 465-485. https://doi.org/10.1080/09692290.2010.517976
Claassen, R. J. G. (2011). Neoliberalisme als politieke filosofie. In M. Terpstra (Ed.), Onenigheid en gemeenschap: Basisboek politieke filosofie (1 ed., pp. 513-527). (Boom Basisboeken). Boom Uitgevers Amsterdam.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420816/Claassen_2012_Neoliberalisme_als_politieke_filosofie.pdf?sequence=1

Professional publications

Claassen, R. J. G. (2011). Privaat denken, publiek denken. Over de toewijzing van verantwoordelijkheid voor de financiele crisis. In E. de Jong (Ed.), Wat zegt de crisis over onze moraal? (pp. 54-73). Valkhof Pers.
Claassen, R. J. G. (2011). Het huis van de vrijheid. Een politieke filosofie voor vandaag. Ambo.
Claassen, R. J. G. (2011). De staat en het goede leven. Socialisme en Democratie, 68(7/8), 23-30.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420834/Claassen_2011_De_staat_en_het_goede_leven.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G. (2011). De bindingsangst van sociaal-democraten. Socialisme en Democratie, 68(10/11), 61-70.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420831/Claassen_2011_De_bindingsangst_van_sociaal_democraten.pdf?sequence=1

Popularising publications

Claassen, R. J. G. (2011). De zelfbeperkende burger. Financieel Dagblad, 15-15.

Other output

Claassen, R. J. G. (2011). Van vrijheid naar vrijzinnigheid...en weer terug? (reactie op D. Pels & A. van Dijk, Vrijzinning Paternalisme. Web publication/site http://www.bureaudehelling.nl/artikel/van-vrijheid-naar-vrijzinnigheid-en-weer-terug

2010

Professional publications

Claassen, R. J. G. (2010). De markt als paard van Troje. Socialisme en Democratie, 67(1/2), 35-45.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420839/Claassen_2010_De_markt_als_paard_van_Troje.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G. (2010). Kunstsubsidies: een oefening in tegendenken. Socialisme en Democratie, 67(12), 20-27.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420836/Claassen_2010_Kunstsubsidies.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G. (2010). Politieke deugden in coalitieland. Filosofie en Praktijk, 31(2), 28-31.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420825/Claassen_2010_Politieke_deugden_in_coalitieland_F_P_.pdf?sequence=1

Popularising publications

Claassen, R. J. G. (2010). De ondraaglijke lichtheid van het debat. Socialisme en Democratie, 67(7/8), 3-3.
Claassen, R. J. G. (2010). Winst maken met een schoon geweten. De Groene Amsterdammer, 14-17.
Claassen, R. J. G. (2010). Van privaat naar publiek denken. Friesch Dagblad, 5.

Other output

Claassen, R. J. G. (2010). De sociaal-democratie in de herhaling? (over Tony Judt, Ill Fares the Land). Web publication/site http://oud.wbs.nl/forum/6/discussie_over_tony_judts_ill_fares_the_land/reactie/6/de_sociaal_democratie_in_de_herhaling#reactie
Claassen, R. J. G. (2010). Membership Editorial Board – Filosofie & praktijk.

2009

Scholarly publications

Claassen, R. J. G. (2009). New directions for the capability approach: deliberative democracy and republicanism. Res Publica. A Journal of Moral, Legal and Social Philosophy, 15, 421-428.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420828/Claassen_2009_New_Directions_for_the_CA.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G. (2009). Institutional pluralism and the limits of the market. Politics, Philosophy & Economics, 8(4), 420-447.
Claassen, R. J. G. (2009). Scarcity. In J. Peil, & I. V. Staveren (Eds.), Handbook of Economics and Ethics (pp. 470-476). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781848449305.00068
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420817/Claassen_2009_Scarcity_pre_print_.pdf?sequence=1

Professional publications

Claassen, R. J. G. (2009). Van morele vrijstelling naar morele vergunning. Pleidooi voor een nieuwe publieke ethiek voor de financiële markten. Socialisme en Democratie, 66(11).
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420838/Claassen_2009_Van_morele_vrijstelling_naar_vergunning.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G., & de Beer, P. (2009). Over hele en halve marken. Socialisme en Democratie, 66(10), 16-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420824/Claassen_2009_de_Beer_Over_hele_en_halve_markten.pdf?sequence=1

Popularising publications

Claassen, R. J. G. (2009). Beheers het vuur van de markt. Volkskrant.
Claassen, R. J. G. (2009). Duidelijke politiek. Socialisme en Democratie, 66(7/8), 3-3.
Claassen, R. J. G. (2009). Laat keuze tussen 65 en 67 vrij. Volkskrant.

2008

Scholarly publications

Claassen, R. J. G. (2008). Book Review: Ethics, Money and Sport. This Sporting Mammon. Journal of Applied Philosophy, 25, 75-77.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420830/Claassen_2008_Review_Ethics_Money_and_Sport.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G. (2008). The Market's Place in the Provision of Goods. [Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU), Utrecht University]. Zeno Institute for Philosophy.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/27550/claassen.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G. (2008). The status struggle. A recognition-based interpretation of the positional economy. Philosophy and Social Criticism, 34(9), 1021-1049. https://doi.org/10.1177/0191453708096965

Professional publications

Claassen, R. J. G. (2008). Voorbij de reguleringsreflex. Socialisme en Democratie, 65(12), 17-22.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420837/Claassen_2008_Voorbij_de_reguleringsreflex.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G. (2008). Een broze consensus over de verzorgingsstaat (boekbespreking). Filosofie & praktijk, 29(2), 58-64.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420832/Claassen_2008_Review_Een_broze_consensus.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G. (2008). De prijs van de best deal (boekreview). Socialisme en Democratie, 65(5), 47-56.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420829/Claassen_2008_De_prijs_van_de_best_deal_.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G. (2008). Vrijzinnig waar mogelijk, moralistisch waar nodig. Socialisme en Democratie, 65(7/8), 70-78.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420822/Claassen_2008_Vrijzinnig_waar_mogelijk_moralistisch_waar_nodig.pdf?sequence=1

Popularising publications

Claassen, R. J. G. (2008). Spel van baan en beloning. Socialisme en Democratie, 65(3), 3-3.
Claassen, R. J. G. (2008). Habermas' blinde vlek. Socialisme en Democratie, 65(4), 4-5.
Claassen, R. J. G. (2008). Dertig uur is genoeg. U blad : Utrechts universiteitsblad, 13 maart, 22-22.
Claassen, R. J. G. (2008). Wie bewaakt de bewakers. Socialisme en Democratie, 65(10), 3-3.

2007

Scholarly publications

Claassen, R. J. G. (2007). The Useful Myth of State Security. Reflections on the State's Special Role in Security Provision. In S. Roels, & M. de Keizer (Eds.), Staat van veiligheid. De Nederlandse samenleving sinds 1900 (pp. 169-183). Walburg Pers & NIOD.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414307/Claassen_2007_Useful_Myth_of_State_Security.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G. (2007). Schaarste en overvloed. Een strijd tussen twee interpretaties van de menselijke conditie. Tijdschrift voor Filosofie, 69(1), 3-34. https://www.jstor.org/stable/40890136

Professional publications

Claassen, R. J. G. (2007). Marktwerking kan morele praktijken eroderen. Christen Democratische Verkenningen, 28(Herfst), 69-78.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/407234/Claassen_marktwerking_en_morele_praktijken1.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G. (2007). De afnemende meeropbrengsten van groei. Een verklaring vanuit de aantasting van fictieve marktgoederen. In J. van der Steen (Ed.), "Geld speelt geen rol". Een verschuiving in waarden van welvaart naar welzijn? (pp. 69-74). Hiteq Centrum van Informatie.
Claassen, R. J. G. (2007). Kindertijdwerk: Pleidooi voor een dertigurige werkweek. Socialisme en Democratie, 64(1/2), 57-67.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/407023/Claassen_Kindertijdwerk.pdf?sequence=1

Popularising publications

Claassen, R. J. G. (2007). Schoonheid en commercie. Socialisme en Democratie, 64(6), 3-3.
Claassen, R. J. G. (2007). Het ideale evenwicht. Op naar de 30-urige werkweek. Trouw (katern Letter & Geest), 1-3.

2006

Scholarly publications

Claassen, R. J. G. (2006). Die Ethik der Verschwendung. Veblens Moraltheorie des Konsums. In P. Koslowski, & B. P. Priddat (Eds.), Ethik des Konsums (pp. 161-168). Wilhelm Fink Verlag.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414328/Ethik_der_Verschwendung_boekversie_1_.pdf?sequence=1

Professional publications

Claassen, R. J. G. (2006). Markt en zorg. Filosofische Grensverkenningen. NIZW.
Claassen, R. J. G. (2006). De media: marktplaats of plaats voor ontmoeting? Socialisme en Democratie, 63(5), 15-23.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/407146/Claassen_media_en_markt.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G. (2006). De verbeelding krijgt een kans. De Helling, (3), 22-24.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420823/Claassen_2006_Verbeelding_krijgt_kans.pdf?sequence=1

Popularising publications

Claassen, R. J. G. (2006). De vrije markt heeft betere mensen van ons gemaakt. Filosofie Magazine, 15(6), 44-49.
Claassen, R. J. G. (2006). Zachte dwang. Hoe organisaties, klanten en werknemers elkaar in de tang nemen. Filosofie Magazine, 15(2), 16-20.
Claassen, R. J. G. (2006). Economische groei en de jeugd van tegenwoordig. Waterstof : politieke debatmagazine van Waterland, (14).
Claassen, R. J. G. (2006). Economische groei en de hedendaagse jeugd. NRC Handelsblad.
Claassen, R. J. G. (2006). Politiek als soap en drama. Socialisme en Democratie, 63(7/8), 3.
Claassen, R. J. G. (2006). Het komische en het religieuze. Socialisme en Democratie, 63(3), 4-5.
Claassen, R. J. G. (2006). De TV-therapeut helpt u graag. Coachprogramma's en de moralisering van het prive-leven. Filosofie Magazine, 15(8), 46-51.

2005

Professional publications

Claassen, R. J. G. (2005). De plaats van de markt: nieuwe controverses. Socialisme en Democratie, 62(12), 48-55.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/407214/De_plaats_van_de_markt_SenDversie.pdf?sequence=1
Claassen, R. J. G. (2005). Doorbraak, personalisme, socialisme. De geschiedenis en actualiteit van drie politiek-ethische leerstukken. Gamma, 12(4), 41-48.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420826/Claassen_2005_Doorbraak_personalisme_socialisme.pdf?sequence=1

Popularising publications

Claassen, R. J. G. (2005). Scheppen zonder te verslinden. Handleiding voor een leven in overvloed. Filosofie Magazine, 14(3), 14-17.
Claassen, R. J. G. (2005). Wat moeten we aan met blind natuurgeweld? Filosofie Magazine, 14(8), 14-17.
Claassen, R. J. G. (2005). Economie van verlangen schept schaarste. Financieel Dagblad, 9-9.
Claassen, R. J. G. (2005). De utopie van de strijd. Waterstof : politieke debatmagazine van Waterland, 1(2).
Claassen, R. J. G. (2005). Kloofdenken. Socialisme en Democratie, 62(6), 3.
Claassen, R. J. G. (2005). Echte Welvaart! Maar wat is echte welvaart? Waterstof, 1(6).

2004

Professional publications

Claassen, R. J. G. (2004). Het eeuwig tekort. Een filosofie van de schaarste. Ambo/Anthos.
Claassen, R. J. G. (2004). Wat zou Banning van het Beginselmanifest vinden? Socialisme en Democratie, 61(10/11), 62-69.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/407084/Claassen_Banning_en_beginselmanifest.pdf?sequence=1

Popularising publications

Claassen, R. J. G. (2004). Hoe overleven we de globalisering? Filosofie Magazine, 13(7), 20-25.
Claassen, R. J. G. (2004). Voorbij voorzichtigheid en ijdeltuiterij (over normen en waardendebat). Filosofie Magazine, 13(2), 20-25.
Claassen, R. J. G. (2004). Het stille verzet tegen de droom nummer een te zijn. Filosofie Magazine, 13(4), 24-29.
Claassen, R. J. G. (2004). Balanceren tussen uitsluiting en overbelasting. Onze wereld, 47(6), 38-39.
Claassen, R. J. G. (2004). Het eindeloze tekort van een gefrustreerde aap. Filosofie Magazine, 13(8), 42-49.
Claassen, R. J. G. (2004). De Nederlander pendelt tussen manie en depressie. Filosofie Magazine, 13(10), 24-27.

2003

Popularising publications

Claassen, R. J. G. (2003). In de ban van de schaarste. De Filosoof, 3(25), 6-7.
Claassen, R. J. G. (2003). Demasque van ex-welp Balenende. ideologische spagaat in Balkenende II. Filosofie Magazine, 12(9), 20-23.