Prof. dr. Jessica Asscher

Professor
Clinical Child and Family Studies
Head of Department
Clinical Child and Family Studies
j.j.asscher@uu.nl

Prizes

UU Incentive Grant (stimuleringsbeurs): 29 Nov 2023
Let’s talk about Sexting! 2023
Explaining, Preventing, and Interventing in organised Crime involvement (EPIC)2023
Behandelmotivatie bij jongeren en ouders in forensische behandeling. 2023
Explaining, Preventing, and Intervening in organized Crime involvement (EPIC).2022
Vervolgonderzoek daders van ernstige gewelds- en zedendelinquenten2021
The effectiveness of Forensic Ambulant Systemic Therapy (FAST)2021
Implementing what’s up?: Testing a new assessment procedure to inform treatment for detained juvenile offenders 2021
Internationale ervaringen strafmaat jeugdige daders van ernstige gewelds‐ en zedenmisdrijven2020
Helende honden? Een onderzoek naar de effectiviteit van Dutch Cell Dogs op recidive.2020
What’s app: Testing a new assessment procedure to inform treatment for detained juvenile2019
Gelijke kansen voor een diverse jeugd. Werkpaket 3: Ontwikkeling van een Response to Intervention Model voor de aanpak van school-gerelateerde stress in de onderbouw van het voortgezet onderwijs2017
Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling (fase 2)2017