Prijzen

Vervolgonderzoek daders van ernstige gewelds- en zedendelinquenten2021
The effectiveness of Forensic Ambulant Systemic Therapy (FAST)2021
Implementing what’s up?: Testing a new assessment procedure to inform treatment for detained juvenile offenders 2021
Internationale ervaringen strafmaat jeugdige daders van ernstige gewelds‐ en zedenmisdrijven2020
Helende honden? Een onderzoek naar de effectiviteit van Dutch Cell Dogs op recidive.2020
What’s app: Testing a new assessment procedure to inform treatment for detained juvenile2019
Gelijke kansen voor een diverse jeugd. Werkpaket 3: Ontwikkeling van een Response to Intervention Model voor de aanpak van school-gerelateerde stress in de onderbouw van het voortgezet onderwijs2017
Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling (fase 2)2017