2021: NWO Vici-grant 'Targeting the offender's brain. A unified normative framework for the evaluation of neurotechniques in criminal justice' (2021-2026) In dit project werken ethici en juristen samen in een onderzoek naar verantwoord gebruik van neurotechnologie in het strafrecht om recidive te verminderen. Het ethische deel van het project wordt uitgevoerd bij Filosofie, VU Amsterdam en het juridische deel aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen.