Highlighted publications

Buijze, A. (2015). Promoting Sustainable Water Management in Area Development: A Regulatory Approach. Journal of Water Law, 24(1), 166-173.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/310183/Journal_of_Water_Law.pdf?sequence=1
Buijze, A. W. G. J. (2013). Six Faces of Transparency. Utrecht Law Review, 9(3), 3-25. https://doi.org/10.18352/ulr.233

Publications

2024

Scholarly publications

Buijze, A. (2024). De ondraaglijke lichtheid van de beginselen van behoorlijk bestuur. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2024(3), 119-129. Article 2024/93.

2023

Scholarly publications

Harvey, N., Garmestani, A., Allen, C. R., Buijze, A., & van Rijswick, M. (2023). Correction: Identifying untapped legal capacity to promote multi-level and cross-sectoral coordination of natural resource governance (Sustainability Science, (2023), 10.1007/s11625-023-01424-y). Sustainability Science, 19, 673. https://doi.org/10.1007/s11625-023-01449-3
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/436582/s11625-023-01449-3.pdf?sequence=1
Harvey, N., Garmestani, A., Allen, C., Buijze, A., & van Rijswick, H. (2023). Identifying untapped legal capacity to promote multi-level and cross-sectoral coordination of natural resource governance. Sustainability Science, 19, 1-22. https://doi.org/10.1007/s11625-023-01424-y
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/436580/s11625-023-01424-y.pdf?sequence=1
Buijze, A. (2023). Philip en het geld: Gedachten over de bekostiging van het netbeheer, geïnspireerd door het werk van Philip. In E. Bauw, A. Buijze, & R. Widdershoven (Eds.), Met recht, raad en daad: Liber Amicorum Philip Langbroek (1 ed., pp. 21-27). Boom Juridisch.
Bauw, E., Buijze, A., & Widdershoven, R. (2023). Met recht, raad en daad: Liber Amicorum Philip Langbroek. Boom Juridisch. https://www.boomportaal.nl/boek/9789462127531

Professional publications

Buijze, A., Veldkamp, A., & van Reeken, G. (2023). Instrumentarium schaarse warmte uit water. (RAPPORT; Vol. 25). STOWA.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/432146/STOWA_2023-25_instrumentarium_schaarse_warmte.pdf?sequence=1

2022

Scholarly publications

Buijze, A. (2022). Transparant waartoe? Over de toegevoegde waarde van transparantie voor het realiseren van publieke waarden. In A. W. G. J. Buijze, A. Drahmann, C. J. Wolswinkel, N. N. Bontje, & E. C. Pietermaat (Eds.), Transparantie en openbaarheid: Preadviezen (1 ed., pp. 7-70). (Vereniging voor Bestuursrecht (VAR); Vol. 168). Boom Juridisch.

Popularising publications

Buijze, A. (2022). Meer geld terug als je zonne-energie levert? Armere huishoudens betalen de prijs. Trouw. https://www.trouw.nl/opinie/meer-geld-terug-als-je-zonne-energie-levert-armere-huishoudens-betalen-de-prijs~b2a5e0a8/
Buijze, A. (2022, Aug 29). Meer terug voor je zonne-energie? Niet in deze tijden. Trouw.

2021

Professional publications

Buijze, A., Winters, E., van Veen, A., van Gils, M., de Munck, M., Otte, F., & Swanenberg, S. (2021). Power to the People: Kleinverbruik en Porgrammaverantwoordelijkheid. Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University. https://www.uu.nl/nieuws/moeten-consumenten-hun-eigen-energieverbruik-gaan-voorspellen

2020

Scholarly publications

Buijze, A., Winters, E., van Gils, M., de Munck, M., Otte, F., Huygen, A., & Swanenberg, S. (2020). Kleinverbruik en Programmaverantwoordelijkheid: Hoofdstuk A van een onderzoek naar alternatieven voor de huidige onverantwoordelijkheid van kleinverbruikers. (pp. 1-35). https://www.uu.nl/sites/default/files/rebo-20200721-KVPV-hoofdstukA.pdf
Buijze, A. W. G. J. (2020). Transparency in the mult-jurisdictional setting of the EU. In M. Scholten, & A. Brenninkmeijer (Eds.), Controlling EU Agencies: The Rule of Law in a Multi-Jurisdictional Legal Order (pp. 157-175). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781789905427.00016
Akerboom, S., Botzen, W., Buijze, A., Michels, A., & van Rijswick, M. (2020). Meeting goals of sustainability policy: CO2 emission reduction, cost-effectiveness and societal acceptance. An analysis of the proposal to phase-out coal in the Netherlands. Energy Policy, 138, Article 111210. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111210

2019

Scholarly publications

Buijze, A. W. G. J., & van Rijswick, H. F. M. W. (2019). SAMen goed besturen: participatief waterbeheer in zuidelijk Afrika. In A. Buijze, P. Langbroek, & R. Widdershoven (Eds.), Goed bestuur in perspectief (1 ed., pp. 89-95). Wolters Kluwer.
Buijze, A. W. G. J., Langbroek, P. M., & Widdershoven, R. J. G. M. (2019). Goed bestuur in perspectief. Wolters Kluwer.
Gilissen, H. K., & Buijze, A. W. G. J. (2019). Good (Water) Governance: Addinks beginselen van goed bestuur en de OESO-Principes voor Water Governance in onderling perspectief. In A. Buijze, P. Langbroek, & R. Widdershoven (Eds.), Goed bestuur in perspectief (pp. 111-123). Wolters Kluwer.
van Rijswick, H. F. M. W., Buijze, A. W. G. J., Jackson, B., Schmidt, B., Schous, J., Wörner, R., & Makkinje, A. C. (2019). Mind the Gaps in Sustainable Water Governance: Lessons from Strategic Adaptive Management in the InComati river basin. In Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen Vänbok till Gabriel Michanek: Vänbok till Gabriel Michanek (pp. 221-258). Iustus förlag.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/382502/Jackson_Buijze_Makkinje_Schmidt_Schous_W_rner_and_van_Rijswick.pdf?sequence=1

Professional publications

Buijze, A. W. G. J., Akerboom, S., van Doorn-Hoekveld, W., Gilissen, H. K., Groothuijse, F. A. G., Janssen, W. A., van der Plank, P. J., & van Rijswick, H. F. M. W. (2019). Juridisch kader aquathermie 2019: speelruimte voor de praktijk. (Stowa rapport; No. 28). STOWA. https://www.stowa.nl/publicaties/juridisch-kader-aquathermie-2019-speelruimte-voor-de-praktijk

2018

Scholarly publications

Langbroek, P. M., Buijze, A. W. G. J., & Willemsen, P. A. (2018). Verwaltungsgerichtsbarkeit in den Niederlanden. In A. von Bogdandy, P. M. Huber, & L. Marcusson (Eds.), Ius Publicum Europaeum: Band VIII: Verwaltungsgerichtsbarkeit in Europa: Institutionen und Verfahren (Vol. 8, pp. 349-425). C.F. Müller Verlag.
Buijze, A. W. G. J., Salet, W., & van Rijswick, H. F. M. W. (2018). How to contextualize Legal Norms in Practices of Sustainable Development? Distinguishing Principles, Rules and Procedural Norms. In W. Salet (Ed.), The Routledge Handbook of Institutions and Planning in Action (1 ed., pp. 196-211). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315111230-13

2017

Professional publications

Buijze, A. W. G. J. (2017). The Netherlands/Pays Bas. European Review of Public Law, 28(2), 639-654.

2016

Scholarly publications

Buijze, A. W. G. J. (2016). Het transparantiebeginsel naar Nederlands recht: een visie geïnspireerd op het EU-recht. JBplus, 2016(4). https://www.recht.nl/vakliteratuur/staatsrecht/artikel/422202/het-transparantiebeginsel-naar-nederlands-recht-een-visie-geinspireerd-op-het-eu-recht/
Buijze, A. W. G. J. (2016). The Allocation of Limited Public Rights from the Perspective of the EU Legislator. In P. C. Adriaanse, F. V. Ommeren, W. D. Ouden, & J. Wolswinkel (Eds.), Scarcity and the State: The Allocation of Limited Rights by the Administration (pp. 55-72). Article 3 ( Ius Commune: European and Comparative Law Series; Vol. 148). Intersentia. https://doi.org/10.1017/9781780687230.005
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396776/the-allocation-of-limited-public-rights-from-the-perspective-of-the-eu-legislator.pdf?sequence=2
Hegger, D. L. T., Driessen, P. P. J., Bakker, M., Alexander, M., Beyers, J.-C., Buijze, A. W. G. J., bruzzone, S., Chorynski, A., Crabbé, A., Deketelaere, K., Delvaux, B., Dieperink, C., Hoekveld, W. J., Ek , K., Fournier, M., Ganzevoort, W., Gilissen, H. K., Goytia, S., Gralepois, M., ... Wiering, M. (2016). A view on more resilient flood risk governance: key conclusions of the STAR-FLOOD project. STAR-FLOOD Consortium. http://www.starflood.eu/documents/2016/03/d6-4-final-report-webversion.pdf
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/329024/D6_4_Final_document_with_main_research_results.pdf?sequence=1

Professional publications

Akerboom, S., Buijze, A. W. G. J., van der Linden, F., Pront, S., & van Rijswick, H. F. M. W. (2016). Gasnetten en warmtenetten.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/366325/Onderzoek_gasnetten.pdf?sequence=1
Buijze, A. W. G. J. (2016). The Netherlands/Pays-Bas. European Review of Public Law, 27(2), 961-974. https://eplopublications.eu/publication/print-edition/european-review-public-law-vol-27-no-2-96-2015
van Rijswick, H. F. M. W., Korsse, D., Beijen, B. A., Buijze, A. W. G. J., Akerboom, S., van der Linden, F., Otte, F., & Pront (+), S. (2016). Onderzoek naar gas- en warmtenetten. Centrum voor Energievraagstukken, Universiteit van Amsterdam.

2015

Scholarly publications

Kruisinga, S. A., Buijze, A. W. G. J., & Keirse, A. L. M. (2015). The Development of Core Values and the Ambition of the EU in the Field of Administrative Law and Contract Law: Will a General EU Administrative and Contract Law Become a Reality? In T. van den Brink, M. Luchtman, & M. Scholten (Eds.), Sovereignty in the Shared Legal Order of the EU: Core Values of Regulation and Enforcement (pp. 143-172). Article 7 Intersentia.
Buijze, A. W. G. J., Koning, I., & Senden, L. A. J. (2015). Efficiency or Justice? Compensating for Power Imbalances under EU Telecommunications, Air Transport and Gender Equality Law. In T. van den Brink, M. Luchtman, & M. Scholten (Eds.), Sovereignty in the Shared Legal Order of the EU: Core Values of Regulation and Enforcement (pp. 31-55). Intersentia.
Buijze, A. W. G. J. (2015). Transparency: The Swiss Knife of EU Law. European Review of Public Law, 26(3), 1123-1161.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/321265/Buijze_edited_corr_AB.doc?sequence=1
Buijze, A. (2015). Promoting Sustainable Water Management in Area Development: A Regulatory Approach. Journal of Water Law, 24(1), 166-173.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/310183/Journal_of_Water_Law.pdf?sequence=1

Professional publications

Buijze, A. (2015). The Netherlands/Pays-Bas. European Review of Public Law, 26(2), 779-802.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/315548/Buijze_edited_corr_AB.doc?sequence=1
Buijze, A. (2015). De toekomst van het bestuursrecht: is er nog een rol voor het bestuur? Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2015(1), 18-20. Article 4.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/309297/NTB2015_4.pdf?sequence=1

2014

Scholarly publications

Buijze, A. (2014). Shared Regulatory Regimes through the Lens of Subsidiarity: Towards a Substantive Approach. Utrecht Law Review, 10(5), 67-79. https://doi.org/10.18352/ulr.301
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/306231/shared_regulatory_regimes.pdf?sequence=1
Buijze, A. (2014). Mogelijke vormen van regulering bij gebiedsontwikkeling. In N. Teesing (Ed.), Duurzame gebiedsontwikkeling: over vormen van regulering en de rol van aanbesteding (pp. 13-30). Bju.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/319697/ABuijze_Duurzame_Gebiedsontwikkeling_2e_proef.pdf?sequence=1
Buijze, A. (2014). Het Hof van Justitie in Kamino-Datema: horen in bezwaar onder voorwaarden gesanctioneerd. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 20(09), 299-304. https://doi.org/10.5553/NtER/138241202014004009003
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/306719/Het_Hof_van_Justitie_in_Kamino_Datema_horen_in_bezwaar_onder_voorwaarden_gesanctioneerd.pdf?sequence=1

Professional publications

Dembski, S., Buijze, A., & van der Veen, M. (2014). Het Janushoofd van het bestemmingsplan. Rooilijn, 47(6), 432.
Buijze, A., (2014). Raad/Access Info e.a., No. C-280/11 P, 2 p., Oct 17, 2013. (Mediaforum; Vol. 2014, No. 11-12).
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/306676/Raad_Access_Info.pdf?sequence=1
Buijze, A., Kortmann, T., & Verwijs-van Fraassen, C. (2014). Transparency and Nuclear Law: an Instrumental Perspective. In R. Manóvil (Ed.), Nuclear law in progress = Derecho nuclear en evolución: XXI AIDN / INLA Congress - Buenos Aires 2014 : Palacio San Martín Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina October 20th to October 23rd, 2014 (pp. 157-182). Legis Argentina. http://aidn-inla.be/proceedings/
Buijze, A. W. G. J. (2014). Een exuberante beschouwing over schaarste, review van C.J. Wolswinkel, De verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten. Op zoek naar algemene regels van verdelingsrecht, Den Haag: BJu 2013, 855 pp. Mediaforum, 26(3), 66-67.

2013

Scholarly publications

Buijze, A. W. G. J. (2013). The principle of transparency in EU law. [Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU), Utrecht University]. Utrecht University.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/269787/buijze.jpg?sequence=2
Langbroek, P. M., Buijze, A., & Remac, M. (2013). Designing Administrative Pre-Trial Proceedings. (Montaigne Centre). Eleven Publishers.
Buijze, A. W. G. J. (2013). Six Faces of Transparency. Utrecht Law Review, 9(3), 3-25. https://doi.org/10.18352/ulr.233

Professional publications

Buijze, A. (2013). De crisis in het milieurecht voorbij? Duurzaam handelen. Een onderzoek naar een normatieve grondslag van het milieurecht, van Harm Borgers. Rooilijn, 46(6), 467-469.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/308721/recensie_borgers_SD_CU.doc?sequence=1
Larrue, C., Hegger, D., Tremorin, J. B., Alexander, M., Bakker, M. H. N., Buijze, A. W. G. J., Crabbe, A., Dieperink, C., van Doorn, W. J., Driessen, P., Fournier, M., Gralepois, M., Green, C., van Herten, M., Liefferink, D., Manson, C., Priest, S., van Rijswick, H. F. M. W., Suykens, C., & Wiering, M. (2013). Researching Flood Risk Governance in Europe: background theories. STAR-FLOOD Consortium.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/314877/bt.pdf?sequence=1
Larrue, C., Hegger, D., Tremorin, J. B., Alexander, M., Bakker, M. H. N., Buijze, A. W. G. J., Crabbe, A., Dieperink, C., van Doorn, W. J., Driessen, P., Fournier, M., Gralepois, M., Green, C., van Herten, M., Liefferink, D., Manson, C., Priest, S., van Rijswick, H. F. M. W., Suykens, C., & Wiering, M. (2013). Researching Flood Risk Governance in Europe: a framework and methodology for assessing Flood Risk Governance. STAR-FLOOD Consortium.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/314875/d_2_2_1.pdf?sequence=1
Nehmelman, R., van Rijswick, H. F. M. W., Buijze, A. W. G. J., Ernst, W. W. P., & Gilissen, H. K. (2013). Allocation of Roles and Responsibilities in Dutch Water Governance: Legitimacy, Accountability and Effectiveness from a Legal Perspective. OECD.
Buijze, A. W. G. J., & Tolsma, H. D. (2013). De toekomst van het milieurecht: eenvoudig beter? Milieu en Recht, 10, 719-720.
Buijze, A. W. G. J. (2013). Case Study Utrecht Station Area, the Netherlands: How PPPs Restructured a Station, a Shopping Mall and the Law. (CONTEXT Report 4 ed.) AISSR programme group Urban Planning.
Buijze, A. W. G. J. (2013). Case Study Utrecht Rijnenburg, the Netherlands: Failure to Launch. (CONTEXT Report 7 ed.) AISSR programme group Urban Planning.

2011

Scholarly publications

Buijze, A. W. G. J., & Widdershoven, R. J. G. M. (2011). Rechtsbescherming bij de competitieve verdeling van schaarse publieke rechten in het licht van het Unierecht. In F. J. van Ommeren, W. den Ouden, & C. J. Wolswinkel (Eds.), Schaarse publieke rechten (pp. 411-432). (1e druk). Bju.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/240251/Buijze%2520Widdershoven-Rechtsbescherming%2520bij%2520de%2520competitieve%2520verdeling%2520van%2520schaarse%2520publieke%2520rechten%2520in%2520het%2520licht%2520van%2520het%2520unierecht-2011.pdf?sequence=1

2010

Scholarly publications

Widdershoven, R. J. G. M., Verhoeven, M. J. M., Buijze, A. W. G. J., Ortlep, R., van Hout, D., & van Mens, K. L. H. (2010). Evaluatie belastingrechtspraak in twee instanties, Eindrapport fase III, Research Memoranda nr. 2010/7. Raad voor de rechtspraak.
Buijze, A. W. G. J., & Widdershoven, R. J. G. M. (2010). De Awb en EU-recht: het transparantiebeginsel. In T. Barkhuysen, W. den Ouden, & J. E. M. Polak (Eds.), Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb (pp. 589-608). Bju.

Professional publications

Buijze, A. W. G. J., (2010). AB 2011, , (), Jun 03, 2010.

2009

Scholarly publications

Buijze, A. W. G. J. (2009). Effectiviteit in het bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 8(2009), 228-237.

2008

Scholarly publications

Widdershoven, R. J. G. M., Verhoeven, M. J. M., Ortlep, R., Buijze, A. W. G. J., van Mens, K. L. H., & van Hout, M. B. A. (2008). Evaluatie belastingrechtspraak in twee instanties, Eindrapport fase II, Research Memoranda 2008, jaargang 4, no. 4. Raad voor de rechtspraak.
Buijze, A. W. G. J. (2008). Subjecting executives in the financial sector to reliability scrutiny. Utrecht Law Review, 4(3), 1-17.