Dr. Arjan van Tilborg

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht

Dr. Arjan van Tilborg

Educational Consultant/Trainer
Educational Development & Training
+31 6 34 475 355
a.j.vantilborg@uu.nl

Arjan van Tilborg heeft de Research Master Behavioural Sciences aan de Radboud Universiteit afgerond in 2011, waarna hij een promotieonderzoek heeft uitgevoerd met als onderwerp "Beginnend leren lezen bij kinderen met een verstandelijke beperking" (succesvol verdedigd op 23 november 2018). Sinds september 2016 is hij werkzaam als docent Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht, alwaar hij ook les geeft aan studenten van de ALPO. Sinds 2018 is hij voorzitter van de OC-kamer van Onderwijswetenschappen. Tevens is hij tutor voor de studenten Onderwijswetenschappen. Sinds september 2020 is hij tevens werkzaam als Onderwijsadviseur- en Trainer bij O&T, waar hij zich met name richt op docentsprofessionalisering, honoursonderwijs en het basisonderwijs. https://www.uu.nl/onderwijs/onderwijsadvies-training.