Prof. dr. P.E. (Petra) de Jongh

Prof. dr. P.E. (Petra) de Jongh

Hoogleraar
Materials Chemistry and Catalysis
030 253 1747
p.e.dejongh@uu.nl

“Katalyse speelt een cruciale rol in de energietransitie.”

Onderzoeksfocus: nanomaterialen, katalysatoren, hernieuwbare energie, waterstof

Petra de Jongh is hoogleraar Katalyse en Materialen voor Duurzame Energie aan de Universiteit Utrecht. Binnen de onderzoeksgroep Materials Chemistry and Catalysis van het Debye Instituut voor Nanomaterialen Wetenschap is ze actief op het gebied van katalystoren: materialen die efficiënte chemische omzettingen mogelijk maken en zo bijdragen aan het verminderen van energie- en grondstoffenverbruik en afvalproductie. Daarnaast heeft ze bijzondere belangstelling voor onderwerpen gerelateerd aan hernieuwbare energie: waterstof, batterijen, elektrokatalyse en katalysatoren om uit CO2 en water duurzame brandstoffen en chemische bouwstenen te maken.

Waterstof en Batterijen

Onderzoek naar duurzame waterstof maakt al sinds 15 jaar een belangrijk deel uit van de Jonghs wetenschappelijke werk. Het is voor allerlei toepassingen bruikbaar en is ook de enige brandstof die geen CO2 uitstoot bij verbranding. Het is ook mogelijk om energie op te slaan in waterstof en deze op een later moment weer om te zetten in elektriciteit. Ook kan waterstof, met de juiste katalysatoren, gebruikt worden om uit stikstof en CO2, kunstmest, vloeibare brandstoffen en chemische bouwstenen te maken. Daarnaast werkt de Jongh met haar collega’s o.a. aan de ontwikkeling van een volgende generatie batterijen die geen vloeistoffen meer bevatten en daardoor nog veiliger en lichter zijn. Met de ontwikkeling van deze energiematerialen levert zij een bijdrage aan de duurzame energietransitie.

Interessegebieden:

  • Gedragen katalysatoren
  • Nanomaterialen
  • CO2 conversie
  • Opslaan en omzetten van duurzame energie
  • Batterijen

Foto: Ed van Rijswijk

Leeropdracht
Katalysatoren en Materialen voor Duurzame Energie
Oratiedatum
16-09-2016