Dr. Paul Baar

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer E216
3584 CS Utrecht

Docent Master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken (MOV) met expliciete aandacht voor ontwikkeling, implementatie en evaluatie van interventieprogramma's en methodieken op het gebied van pesten, jeugdsport, (jeugd)gezondheid, sportbeleid en onderwijs.

Coördinator van de minor Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken (MOV)

De minor MOV is bedoeld voor studenten met interesse in belangrijke, actuele maatschappelijke opvoedingsvraagstukken die zich in onze samenleving voordoen. Voorbeelden van zulke vraagstukken zijn inburgering, het tegengaan van jeugdcriminaliteit, pesten, marginalisering van groepen jongeren, radicalisering, verslaving, riskant seksueel gedrag,  de dreiging van overgewicht en inactiviteit. Het minorprogramma legt de nadruk op het collectieve gedrag, de pedagogische infrastructuur en het beleid ten aanzien van deze kwesties. De student leert in deze minor op theoretische en empirische wijze pedagogische vraagstukken te analyseren en interventiestrategieën te evalueren. Daarnaast houdt de student zich bezig met concreet wetenschappelijk onderzoek en praktijkvernieuwing bij bovengenoemde vraagstukken in bijvoorbeeld kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, opvoedingsondersteuning, jeugdsportverenigingen, club- en buurthuiswerk en regulier onderwijs.